• Wyniki klasyfikacji rocznej 2016/2017

    • PRYMUS SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

           Taraszkiewicz Kuba z kl.4a

     z wzorowym zachowaniem

     i średnią ocen 5,92

      

          POZOSTALI PRYMUSI POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

      

     IVb:   Fafiński Stanisław –  5,58 – zachowanie wzorowe

     Va:    Kozakiewicz Zuzanna, Goszka Bartłomiej –  5,82 – zachowanie wzorowe

     V b:   Kalinowska Mirella – 5,91 – zachowanie wzorowe

     VI a:  Łątkowska Patrycja, Zastępowska Gabriela–  5,64 – zachowanie wzorowe,

     VIb:  Oliwia Stando –  5,55 – zachowanie wzorowe

         Pozostali uczniowie ze średnią ocen 4,75 i wyższą  

     KLASA

     UCZEŃ

     Średnia ocen

     Ocena zachowania

      

      

     IV a

      

      

      

     Zawadzki Stanisław

     Ptaszkiewicz Wojciech

     Witkowska Aleksandra

     Szabelska Amelia

     Mazur Anastazja

     Szymański Karol

     Wrzeszcz Joanna

     Górski Alan

     Stankiewicz Krystian

     Łuniewska Karolina

      

     5,5

     5,33

     5,33

     5,17

     5,08

     5,08

     5,0

     4,92

     4,92

     4,91

      

      wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     dobre

     bardzo dobre

     wzorowe

     IV b

      

                  Andruszkiewicz Marcin

                  Ambroziak Lena

                  Matwiejuk Michalina

                  Orpel Mikołaj

                  Rugała Paulina

                  Andruszkiewicz Michał

                  Powierża Wiktoria

                  Wityczyn Adam

                  Karpińska Maria

                  Warmiński Fabian

      

      5,42

     5,33

     5,33

     5,25

     5,17

     5,0

     5,0

     5,0

     4,92

     4,75

      wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     dobre

     V a

      

     Myślińska Julia

     Jakubiak Emilia

     Burkiewicz Filip

     Myśliński Kacper

     Czarzasty Jakub

     Koziej Karol

     Masłowska Agata

     Orkisiewicz Dawid

      

      

     5,27

     5,18

     5,18

     4,91

     4,82

     4,82

     4,82

     4,82

      

      

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

      

     V b

      

               Fałdowska Katarzyna

               Kucińska Daria

               Duda Oliwia

               Kazimierczyk Emilia

               Lewicka Nikola

               Rafalski Wiktor

               Szajkowski Jakub

      

      5,73

     5,73

     5,64

     5,55

     5,55

     5,45

     5,45

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     VI a

              

              Cięszczyk Michał

              Zyska Dominik

              Rogalska Zuzanna

              Kępka Jakub

              Wróblewski Kacper

              Paczkowska Maja

              Kubów Paulina

              Darmstetter Wiktoria

              Petka Zuzanna

      

      

     5,36

     5,36

     5,36

     5,27

     5,18

     5,18

     5,09

     4,82

     4,82

      

      

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

      

     VI b

      

     Iwanowska Kornelia

     Szulc Paulina

     Budrewicz Aleksandra

     Szymańska Julia

      

       

     5,45

     5,27

     4,91

     4,82

      

      

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

     bardzo dobre

      

      

      

     UCZNIOWIE UPOWAŻNIENI DO STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I ZA OSIĄGNIĘCIA  SPORTOWE :

      

     Zgodnie z regulaminem Przyznawania  i  wypłacania  oraz wysokości  pomocy  stypendialnej  dla  uczniów:

     STYPENDIUM  ZA  WYNIKI  W  NAUCE – w miarę posiadanych środków może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące warunki:

                   a) uzyskał średnią ocen za semestr minimum 5,00

                   b) uzyskał wzorową ocenę z zachowania

                   c) w pełni wywiązuje się z obowiązków nałożonych statutem szkoły

                   d) jego absencja na zajęciach jest zawsze usprawiedliwiona.

                                     

        STYPENDIUM  ZA  OSIĄGNIĘCIA  SPORTOWE w miarę posiadanych środków, może otrzymać uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.

                                     Wysokość stypendium to 248zł.

      

     STYPENDIUM  ZA  WYNIKI  W  NAUCE:

      

            Taraszkiewicz Kuba

            Zawadzki Stanisław

            Ptaszkiewicz Wojciech

            Witkowska Aleksandra

            Szabelska Amelia

            Mazur Anastazja

            Szymański Karol

           Wrzeszcz Joanna

     Fafiński Stanisław

     Andruszkiewicz Marcin

     Ambroziak Lena

     Matwiejuk Michalina

     Orpel Mikołaj

     Rugała Paulina

     Andruszkiewicz Michał

     Powierża Wiktoria

     Wityczyn Adam

           Kozakiewicz Zuzanna

           Goszka Bartłomiej

           Myślińska Julia

           Jakubiak Emilia

           Burakiewicz Filip

      

                

     Kalinowska Mirella

     Fałdowska Katarzyna

     Kucińska Daria

     Duda Oliwia

     Kazimierczyk Emilia

     Lewicka Nikola

     Rafalski Wiktor

           Szajkowski Jakub

     Łątkowska Patrycja

     Zastępowska Gabriela

     Cieszczyk Michał

     Zyska Dominik

     Rogalska Zuzanna

     Kępka Jakub

     Wróblewski Kacper

     Paczkowska Maja

     Kubów Paulina

     Stando Oliwia

     Iwanowska Kornelia

     Szulc Paulina

      

      

                          

      

      STYPENDIUM  ZA OSIĄGNIĘCIA  SPORTOWE:

     1. Skolmowski Tomasz
     2. Skolmowski Damian 
     3. Wityczyn Adam

      

     OCENY W SZKOLE

      

     Klasa

     Uczniów w klasie

     Celujące

     Bardzo

     dobre

     Dobre

     Dostateczne

     Dopusz

     czające

     Niedostate

     czne

     Średnia ocen w klasie

     IV a

     27

     61

     111

     81

     53

     13

     4

     4,44

      

     IV b

     24

     61

     89

     71

     39

     19

     8

     4,36

      

     V a

     27

     56

     104

     48

     55

     30

     1

     4,32

      

     V b

     23

     66

     69

     36

     42

     37

     2

     4,31

      

     VI a

     25

     75

     75

     58

     48

     19

     0

     4,51

      

     VI b

     18

     32

     55

     40

     35

     33

     3

     4,05

      

      

     Klasa z najwyższą średnią ocen:  klasa VI a - 4,51

      Klasa z najniższą średnią ocen:  klasa VI b - 4,05

     Średnia ocen w szkole:     4,33

      

     ŚREDNIE OCEN W SZKOLE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

      

     PRZEDMIOT    

     liczba ocen cel

     liczba ocen ndst

        ŚREDNIA     OCEN

      religia

     32

     -

     4,56

      język polski

     10

     6

     3,44

      język angielski

     19

     4

     3,75

      matematyka

     18

          4

     3,58

      historia

     13

     4

     3,55

      przyroda

     10

     -

     3,66

      zaj.techniczne

     46

     -

     4,88

      zaj.komputerowe

     57

     -

     5,18

      plastyka

     47

     -

     4,97

      muzyka

     38

     -

     4,85

      wych. fizyczne

     45

     -

     5,18

     wych.komunikacyjne kl.IV

     16

     -

     4,8

      

     Przedmiot o najwyższej średniej ocen: zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne (5,18)

     najniższą średnią  ocen uzyskali uczniowie na języku polskim (3,44)

      

     Klasy I-III  

      

     Uczniowie wyróżniający się w nauce:       Uczniowie wyróżniający się w zachowaniu

      

        I a:

     Skuza Iwo

     Petka Kinga,  Jastrzębska Wiktoria, Hamot Krystian, Adamczyk Hanna,  Jedlińska Julia, Maciąg Julia, Stanisławska Laura

     Jastrzębska Wiktoria

     Adamczyk Hanna

     Jedlińska Julia

     Petka Kinga

       

      II a:

      Czech Wiktor

      Czech Wiktor, Krezymon Oliwia, Kudła Aleksander, Kwiatkowski Wiktor,                    Niewiadomska Julia, Sotnik Kinga,                     Sobociński Krzysztof, Szabelska Oliwia,             Szałkowski Michał, Szymańska Lena,   Szymański Maciej, Ulatowski Bartosz, Wawrzak Piotr, Wojewódzka Lena 

      Sobociński Krzysztof

      Sotnik Kinga

      Szałkowski Michał

      Szymańska Lena

      Wawrzak Piotr

      Wojewódzka Lena

      

      II b:

      Fafińska Alicja

      Staszyńska Oliwia, Rybacki  Sławomir, Ulatowska-Jankowska Maja,  Bienias Adrian, Korecka Larysa

      Korecka Larysa

      Ptaszkiewicz Michał

      Rybacki Sławomir

      Staszyńska Oliwia

      Ulatowska-Jankowska Maja

      Bienias Adrian

      

      II c:

      Adamczyk Filip

      Orłowska-Sitek Nikola, Wróblewska Dorota,  Wityczyn Marta, Karczewska Ada

      Karczewska Ada

      Łełyk Urszula

      Orłowska-Sitek Nikola

      

      III a:

      Brejna Amelia

     Brejna Amelia, Dobrzeniecka Kinga, Dzika Kinga, Folgert Wiktoria, Łątkowski Łukasz, Sbikowska Daria

      Dobrzeniecka Kinga

      Folgert Wiktoria

      Łątkowski Łukasz

      Jastalski Antoni

      Stanisławski Aleksander

      Łakomy Hubert

      Sbikowska Daria

      

       III b:

      Adamczyk Maciej

      Czarzasta Dominika, Bergmański Szymon, Dzilińska Natalia, Fafińska Gabriela,  Korpysa Nadia, Kucińska Joanna,  Szabelska Wiktoria, Tomaszewska Zofia

      Dzilińska Natalia

      Kuźbik Filip

      Szabelska Wiktoria

      Fafińska Gabriela

      Wójcicka Julia

      

      

            

     ZACHOWANIE UCZNIÓW

      

     Klasa

     Uczniów w kl.

     Wzorowe

     Bardzo dobre

     Dobre

     Poprawne

     Nieodpowiednie

     Naganne

     IV a

     27

     11

     6

     3

     3

     1

     3  

     IV b

     24

     13

     3

     4

     2

     -

      2  

     V a

     27

     9

     8

     2

     4

     1

       3   

     V b

     23

     8

     5

     5

     2

     1

      2   

     VI a

     25

     15

     8

     2

     -

     -

     -

     VI b

     18

     3

     5

     5

     -

     2

      3

      

      

     UCZNIOWIE Z WZOROWĄ OCENĄ  ZACHOWANIA:

      

              

     Klasa 4a

     1.Łuniewska karolina

     2.Mazur Anastazja

     3.Ptaszkiewicz Wojciech

     4.Szabelska Wiktoria

     5.Szymański karol

     6.Taraszkiewicz Kuba

     7.Witkowska Aleksandra

     8.Wrzeszcz Joanna

     9.Zawadzki Stanisław

     10.Zawieska Anna

     11.Żmigrodzka Katarzyna

      

            Klasa 4b

     1.Fafiński Stanisław

     2.Andruszkiewicz Marcin

     3.Ambroziak Lena

     4.Matwiejuk Michalina

     5.Orpel Mikołaj

     6.Rugała paulina

     7.Andruszkiewicz Michał

     8.Powierża Wiktoria

     9.Wityczyn Adam

     10.Chachuła Weronika

     11.Karpińska Maria

     12.Lisewska Julia

     13.Myślińska Lena

      

      

      

     Klasa 5a

     1.Burkiewicz Filip

     2.Czarzasty Jakub

     3.Goszka Bartłomiej

     4.Jakubiak Emilia

     5.Kozakiewicz Zuzanna

     6.Koziej Karol

     7.Masłowska Agata

     8.Myślińska Julia

     9.Orkisiewicz Dawid

      


     Klasa 5b

     1. Fałdowska Katarzyna
     2. Kalinowska Mirella
     3. Kucińska Daria
     4. Rafalski Wiktor
     5. Szajkowski Jakub
     6. Duda Oliwia
     7. Kazimierczyk Emilia
     8. Lewicka Nikola

      

      

      

      

     Klasa 6a

     1.Cięszczyk Michał

     2.Darmstetter Wiktoria

     3.Kępka Jakub

     4.Kubów Paulina

     5.Lis Miłosz

     6.Łątkowska Patrycja

     7.Łątkowski Grzegorz

     8.Maier Emil

     9.Paczkowska Maja

     10.Rogalska Zuzanna

     11.Sawka Zuzanna

     12.Wróblewski Kacper

     13.Zastępowska Gabriela

     14.Zawieska Wiktoria

     15.Zyska Dominik

      

     Klasa 6b

     1. Stando Oliwia
     2. Iwanowska Kornelia
     3. Szulc Paulina

      

      

      

      

                                                                                                             

      

       FREKWENCJA W SZKOLE:

     Wychowanie przedszkolne: 

     Punkt Przedszkolny

      63,03

     0 „Smerfy”

      72,16

     0 ,,Krasnoludki”

       80,94

      

          średnia frekwencja 72,04.%

      

      

     Klasy I – III

     Klasa

     %

     I a

     85,9 

     II a

     92,27

     II b

      93,4

     II c

      89,5

     III a

      89,15

     III b

      89,52

      

      

      

      Średnia frekwencja w kl. I - III:  89,96 %

      

      

      

      

     Klasy IV – VI

     Klasa

     %

     IV a 

        91,32

     IV b

        91,6

     V a

        94,32

     V b

        91,94

     VI a 

        92,18

     VI b

        93,0

      

      

      

      średnia frekwencja w kl. IV - VI:  92,39 %

      

      

     Najwyższa frekwencja w klasach 1-6: kl. V a   – 94,32 %    

     Najniższa frekwencja w klasach 1-6:  kl. I a – 85,9 %

     ROCZNA FREKWENCJA W SZKOLE WYNIOSŁA:  91,18  % :

      

     UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ:

      

     1. Kwiatkowski Wiktor - 2a
     2. Łełyk Urszula - 2c 
     3. Giranowska Natalia – 6b
     4. Lewicka Nikola – 5b
     5. Ptaszkiewicz Wojciech – 4a
     6. Rugała Paulina - 4b

      

      

      

     Gratulujemy wszystkim wyróżnionym.  

                                    Teraz czas na zasłużony wypoczynek.

                                                                              Życzymy słonecznych i udanych wakacji...