• Roczne wyniki nauczania 2012/2013

    •  

     PRYMUSEM SZKOŁY 

     W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

     ZOSTAŁ

      

     KAROL KOWALCZYK Z KLASY VI b ze średnią ocen 6,0

     I WZOROWYM ZACHOWANIEM

         

     PRYMUSI POZOSTAŁYCH KLAS:

     IV a : Jakub Łożyński – 5,91 – zachowanie wzorowe

     IV b:  Amelia Bobrowicz -  5,50 – zachowanie bardzo dobre

     V a: Paula Szymańska – 5,91 – zachowanie wzorowe

     V b: Katarzyna Myślińska – 5,82 – zachowanie wzorowe

     VI a:  Zofia Wójcik – 5,736 - zachowanie wzorowe

      

                         GRATULUJEMY !!!

      

      

     Pozostali uczniowie ze średnią ocen 4,75 i wyżej:    

                                            

      

     Klasa

     Uczeń

     Średnia ocen

     Ocena zachowania

      

     IV a

      

     Anna Wosiak

     Amelia Brudzińska

     Krzysztof Petka

     Emilia Rutynowska

     Piotr Witkowski

     Kacper Brejna

     Joanna Iwin

     5,75

     5,42

     5,33

     5,3

     5,2

     4,9

     4,83

     wzorowe

     -// -

     bardzo dobre

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

     wzorowe

      

     IV b

     Julia Gorgoń

     Rafał Kowalczyk

     Jan Karpowicz

     Kacper Taraszkiewicz

     Beata Jasińska

     5,09

     5,17

     5,0

     4,92

     4,83

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

     wzorowe

     wzorowe

      

     V a

      

     Jakub Krućko

     Michał Gross

     Krystian Kochański

     Joanna Kowalska

     Patryk Jaskółowski

     Julia Luzak

     Adam Olkowski

     Dominika Myślińska

     Wiktoria Paczkowska

      

     5,73

     5,64

     5,36

     5,27

     5,09

     5,0

     5,0

     5,0

     4,91

      

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

     wzorowe

      

      V b

      

     Maria Nowakowska

     5,06

      

     wzorowe

      

      

      

     VI a

     Karolina Bujalska

     Mikołaj Jacyno

     Jakub Mrozowski

     5,0

     5,0

     4,80

     wzorowe

     wzorowe

     bardzo dobre

     VI b

     Wiktoria Adamczyk

     Kacper Osmański

     5,45

     4,82

     wzorowe

     bardzo dobre

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


     UCZNIOWIE UPOWAŻNIENI DO STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

      

     1. Jakub Łożyński

     2. Anna Wosiak

     3. Amelia Brudzińska

     4. Emilia Rutynowska

     5. Piotr Witkowski

     6. Julia Gorgoń

     7. Rafał Kowalczyk

     8. Paula Szymańska

     9. Jakub Krućko

     10. Michał Gross

     11. Krystian Kochański

     12. Joanna Kowalska

     13. Patryk Jaskółowski

     14. Julia Luzak

     15. Adam Olkowski

     16. Katarzyna Myślińska

     17. Maria Nowakowska

     18. Zofia Wójcik

     19. Karolina Bujalska

     20. Mikołaj Jacyno

     21. Karol Kowalczyk

     22. Wiktoria Adamczyk


                                                                       

     OCENY W SZKOLE

      

      

     Klasa

      

      

      

     ilość uczniów w klasie

      

     Celujące

      

      

     Bardzo

     dobre

      

      

     Dobre

      

      

      

     Dostateczne

      

      

     Dopusz

     czające

      

     Niedostate

     czne

     Średnia ocen w klasie

      

     IV a

      

     23

     54

     75

     54

     57

     33

     2

     4,20

     IV b

     22

     42

     61

     64

     55

     42

     -

      

     4,02

      

     V a

     27

     61

     77

     66

     54

     34

     5

     4,21

      

     V b

     16

     19

     49

     45

     42

     20

     -

      

     4,03

      

      

     VI a

     26

     30

     67

     59

     70

     58

     -

      

     3,79

      

     VI b

     27

     43

     53

     76

     79

     46

     -

      

     3,89

      

      

      

     Klasa z najwyższą średnią ocen:  klasa V a - 4,21

      

      Klasa z najniższą średnią ocen:  klasa VI a - 3,79

      

     Średnia ocen w szkole:     4,02

                               

      

     ŚREDNIE OCEN Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

      

     PRZEDMIOT    

     liczba ocen cel

     liczba ocen ndst

      

        ŚREDNIA     OCEN

      

      religia

      

     43

      

     -

      

     4,53

      

      język polski

      

     7

      

     2

      

     3,18

      

      język angielski

      

     17

     1

     3,49

      matematyka

      

     6

      

           2

      

     3,22

      

      historia

      

     7

      

     1

      

     3,27

      

      przyroda

      

     5

     -

     3,43

      technika/zaj.tech

      

     31

     1

     4,23

      Informatyka/zaj.komp.

      

     22

     -

     4,28

      plastyka

      

     38

      

     -

      

     4,77

      

     muzyka

     23

      

     -

     4,6

      wych. fizyczne

      

     43

      

     -

      

     5,06

      

     wych.komunikacyjne kl.IV

      

     7

      

     -

      

     4,31

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Przedmiot o najwyższej średniej ocen: wychowanie fizyczne (5,06)

     najniższą średnią  ocen uzyskali uczniowie na języku ojczystym (3,18)

      

      

     ZACHOWANIE UCZNIÓW

      

      

     Klasa

      

     ilość uczniów w klasie

      

      

     Wzorowe

      

     Bardzo dobre

      

     Dobre

      

     Poprawne

      

     Nieodpowiednie

      

     Naganne

      

     IVa

     23

     6

     9

     1

     5

     2

      

     -

      

     IV b

     22

     5

     3

     7

     6

     1

     -

      

     Va

     27

     9

     6

     7

     3

     2

     -

     Vb

     16

     3

     3

     5

     3

     1

     1

      

     VI a

     26

     4

     3

     9

     4

     4

     2

      

     VI b

     27

     3

     6

     11

     5

     -

     2

      

     141

     30

     30

     40

     26

     10

      

     5

      

      


     UCZNIOWIE Z WZOROWYM ZACHOWANIEM:

      

      

     kL. IV a:

                 Jakub Łożyński

                 Anna Wosiak

                 Amelia Brudzińska

                 Joann Iwin

                 Emilia Rutynowska

                 Piotr Witkowski

               

     kl. IV b:

                 Julia Gorgoń

                 Beata Jasińska

                 Dominik Łątkowski

                 Kacper Taraszkiewicz
      

     kl. V a:

               Paula Szymańska

               Jakub Krućko

               Michał Gross

               Krystian Kochański         
               Joanna Kowalska

               Patryk Jaskółowski

               Julia Luzak

               Adam Olkowski

               Wiktoria Paczkowska

     kl. V b:

                  Katarzyna Myślińska

                  Maria Nowakowska

                  Alicja Żaczek

      

     kl.VIa:

                 Zofia Wójcik

                 Mikołaj Jacyno
                 Karolina Bujalska

                 Mateusz Łuniewski 

                
      kl. VIb:
                    Wiktoria Adamczyk

                     Karol Kowalczyk

                     Paulina Brudzińska


                         WSZYSTKIM WZOROWYM GRATULUJEMY!!!   

      

      

                                            FREKWENCJA W SZKOLE

      

     Klasy I – III                                                                  

       

     Klasa

     %

     I a

     93,5

     I b

     91,9

     II

     92,5

     III a

     92,1

     III b

     90,2

                                                                                               

       

     Najwyższa frekwencja: kl. I a

     Najniższa: kl. III b

                                                    

                       

      

     Klasy IV - VI

     Klasa

     %

     IV a

     90,63

     IV b

     78,17

     V a

     92,3

     V b

     92,84

     VI a

     89,1

     VI b

     93,29

      

      

     Najwyższa frekwencja: kl. VI b

     Najniższa: kl. IV b

      

      

      

      

     Najwyższa frekwencja w szkole: kl. I a  – 93,5 %    

     Najniższa w szkole:  kl. IV b – 78,17 %

      

     ROCZNA FREKWENCJA W SZKOLE WYNIOSŁA: 90,59 %   

                                                                                    (I-III: 92,04; IV-VI: 89,39)

      

      

      

     UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ:
      

      

     1. Sebastian Szałkowski kl. I a
     2. Emilia Myślińska kl. III b
     3. Piotr Sotnik kl. III b
     4. Zuzanna Leganowicz kl. VIa