• Integracja Polsko-Litewska

    • INTEGRACJA POLSKO-LITEWSKA
     PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.I DYWIZJI TADEUSZA KOŚCIUSZKI
     W MIŁOMŁYNIE –
     BEZDAŃSKA SZKOŁA ŚREDNIA IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
     W BEZDANACH

     Nasza szkoła współpracuje od kilku lat ze Średnią Szkołą im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach na Litwie.

     Bezdany, to gmina położona w rejonie wileńskim, gdzie ponad 60 % mieszkańców stanowią Polacy. W odległości 25 km od Wilna, nad rzeką Bezdanką, leży wieś Bezdany, której historia sięga ponad 500 lat. Nasi rodacy mieszkający w tej urokliwej wsi są serdeczni i gościnni, z pietyzmem kultywują rodzime tradycje i obyczaje. Znajduje się tu kościółek Matki Bożej Ostrobramskiej, w którego poświęceniu brał udział w 1937 roku prezydent Polski Ignacy Mościki.

      

      

     Istnieje również Szkoła Średnia im. Juliusza Słowackiego, która w 2004 roku obchodziła swoje stulecie. Uczęszczają do niej polskie dzieci od oddziału zerowego, do matury.

      

      

     Może się ona pochwalić bogatym życiem kulturalnym i wieloma kontaktami w Polsce, w tym – z Łodzi, Warszawy, Jędrzejowa i Puszczykowa.

     Jesienią 2005 roku pani dyrektor Grażyna Potkaj, wraz z delegacją z Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn, odwiedziła po raz pierwszy uczniów i nauczycieli w bezdańskiej szkole.  Podjęto wtedy rozmowy z władzami miasta o współpracy obu szkół. Pani dyrektor zwiedziła szkołę, poznała grono pedagogiczne i uczniów, oraz warunki ich nauki i pracy. Po przyjeździe do Polski, przekazała naszemu gronu wiadomość o oficjalnym rozpoczęciu współpracy szkół z Miłomłyna i Bezdan. Powołaliśmy wówczas zespół do spraw współpracy z zagranicą, w skład którego weszły: Beata Andrianik – lider zespołu, oraz Emilia Łełyk i Justyna Łukowicz.

     Po kilkumiesięcznych przygotowaniach, szkoła podstawowa wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn mogła zaprosić delegację z Litwy do naszego miasta. Odwiedziło nas wówczas 22 uczniów z klas IV – VI, pod opieką dwóch nauczycielek: Franciszki Jankowskiej i Edyty Klimaszewskiej.           

     Goście z Bezdan przybyli do Miłomłyna 5 czerwca 2006 roku. Przywitali ich nauczyciele, dyrektorki Grażyna Potkaj i Teresa Cieślak, oraz harcerze.

      

      

     Delegacja zwiedziła szkołę podstawową i udała się do zamku w Karnitach, gdzie mieszkała przez cały pobyt w Polsce. Tam też odbyło się ognisko integracyjne z harcerzami i gospodarzami: burmistrz Miłomłyna Różą Krześniak, Katarzyną Królak, dyrektor Grażyną Potkaj oraz zaproszonymi gośćmi z Ostródy: druhem Wilczyńskim i historykiem, znawcą naszego regionu, Tadeuszem Peterem.

      


     Drugiego dnia w szkole, odbył się uroczysty apel, w którym uczestniczyła cała społeczność szkolna i dzieci z Bezdan. Obie szkoły zaprezentowały program kulturalno – artystyczny przygotowany pod hasłem „Dni Integracji Polsko – Litewskiej”.

      

      

     Po południu goście zwiedzali Miłomłyn i Ostródę. Towarzyszyli im uczniowie z naszej szkoły. Dzień zakończyli wspólną kolacją w ośrodku wczasowym „Zajazd” w Piławkach.

     Ostatniego dnia uczniowie i nauczyciele z Bezdan popłynęli statkiem do Buczyńca. Po ich powrocie nastąpiło pożegnanie.

      


     Od tej pory nasze szkoły utrzymywać zaczęły kontakty pocztą elektroniczną i rozpoczęły przygotowania do wizyty uczniów z Polski na Litwie.

     Szczegóły rewizyty zostały omówione w Bezdanach we wrześniu 2006 roku, podczas spotkania zespołu do spraw współpracy z zagranicą i burmistrz Różą Krześniak z dyrekcją szkoły, przy okazji świętowania dożynek w Pikieliszkach. Jesienią tego samego roku byliśmy  świadkami uroczystego podpisania umowy o współpracy z zagranicą między Miastem i Gminą Miłomłyn i Okręgiem Wileńskim, a delegacja z Bezdan odwiedziła wówczas naszą szkołę.

      

                 Dnia 25 maja 2007 roku prymusi z klas IV - VI naszej szkoły pod opieką wicedyrektor Teresy Cieślak, Emilii Łełyk i Beaty Andrianik, wyruszyli na trzydniowy pobyt na Litwie.

                 Pierwszego dnia odbyło się spotkanie dzieci w polskiej szkole, gdzie przygotowano dla nas występy artystyczne.

      

      

     Potem rozegrany został mecz piłki nożnej, zakończony ogniskiem i dyskoteką.

      Drugiego dnia zwiedzaliśmy Wilno, z jego pięknymi zabytkami, oraz Geograficzne Centrum Europy.

     Ostatniego dnia oglądaliśmy zamek w Trokach, otoczony pięknym jeziorem, po czym wróciliśmy do domu.

      

      

      

      


      

     W planie jest druga wizyta w Polsce uczniów z Bezdańskiej Szkoły Średniej. Jest to możliwe dzięki porozumieniu i współpracy szkoły podstawowej ze stowarzyszeniem „Nasze Dzieci” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Miłomłynie, która pozyskała na ten cel fundusze pozarządowe.

      24.08.2008