Nawigacja

Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
Baseball B
Biologia B
Chemia Ch
Edukacja dla bezpieczeństwa Edb
edukacja wczesnoszkolna ed.wcz
Fizyka F
Geografia G
Gimnastyka korekcyjna Gk
Godzina wychowawcza Gw
Historia H
Informatyka Inf
Informatyka Inf.
J. angielski Ja
J. polski Jp
Język niemiecki Jn
Koło fizyczno - chemiczne Kf-ch
Koło historyczne Kh
Koło informatyczne Ki
koło języka angielskiego
Koło matematyczne Km
Koło Matematyczne dla klas III KMIII
Koło plastyczne Kp
Koło teatralne Kt
Logopedia Lg
Matematyka Mat
Muzyka Muz
Nauczanie indywidualne Nind.
PCK PCK
Plastyka Pl
Przyroda P
Religia R
Rewalidacja Rw
SKS sks
Socjoterapia St
Szkolny Klub Sportowy SKS
Technika T
Technika Tech.
WOS W
Wychowanie do życia w rodzinie Wdżwr
Wychowanie fizyczne Wf
Wychowanie Komunikacyjne WK
wychowanie przedszkolne WP
Zaęcia korekcyjno - kompensacyjne Zkk
Zajęcia artystyczne Za
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze edukacji wczesnoszkolnej Zdw
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego Zwjp
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j.angielskiego Zwja
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki Zwm
Zajęcia rewalidacyjne Zr
Zajęcia świetlicowe
Zajęcia terapeutyczne Zt
Zajęcia Wyrównawcze dla kl.I ZW
Zajkęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne Zrk

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
    14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
  • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

    fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć