• FLUORYZACJA

    •  

      

          W trosce o zdrowie jamy ustnej uczniów, w celu przeciwdziałania próchnicy, w szkole prowadzone będą zabiegi fluoryzacji zębów. Państwa dziecko, w ramach programu profilaktycznego, sześciokrotnie w ciągu roku szkolnego, w odstępach sześciotygodniowych, objęte będzie nadzorowanym szczotkowaniem zębów preparatami z fluorem.

       Jest to prosta, skuteczna i powszechna metoda zapobiegania próchnicy w rejonach o niskiej zawartości związków fluoru w wodzie pitnej. 

       Dzięki wspólnej akcji pielęgniarki szkolnej i rodziców  zakupujemy jednorazowe szczoteczki z przeznaczeniem do fluoryzacji, dzięki czemu zawsze będą dostępne w wyznaczonych terminach. 

     Liczymy, że 100% uczniów weźmie udział w akcji fluoryzacyjnej..

       Informacja o terminach kolejnych  fluoryzacji przekazywana będzie przez pielęgniarkę i udostępniana na tablicy informacyjnej.

      

      planowane terminy

     rok szkolny 2021/2022  :

      

     29 - 30.09. 2021 r.

     9 - 10.11. 2021 r. 

     21 - 22.12. 2021 r.

     8 - 10.02. 2022 r.  

                                                                                  22 - 24.03. 2022 r.

                                                                                     4.05. 2022 r.

      

          

              W uzasadnionych przypadkach terminy poszczegolnych akcji mogą ulec zmianie

      

     PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS FLUORYZACJI

     - stosowanie szczoteczek jednorazowych

     - dezynfekcja rąk przed otrzymaniem szczoteczki

     - zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami

     - zwrot szczoteczek do przygotowanego pojemnika

     - mycie rąk po fluoryzacji (jedna umywalka - jeden uczeń)

     - dezynfekcja klamek, kranów, umywalek podczas zmiany grup uczestników fluoryzacji (liczba uczestników uzależniona od wielkości łazienki, nie więcej niż 2 - 4 uczniów jednorazowo)

      

     W przypadku braku zgody na fluoryzację, rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne zgłoszenie sprzeciwu

     (druk w zakładce "DO POBRANIA")