• OPIEKA ZDROWOTNA

    •  

     INFORMACJA dla RODZICÓW

                Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do
     19 roku życia na poniższych zasadach:

     1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania  i  wychowania /higienistka szkolna p. Grażyna Kamińska
     2. Gabinet higienistki mieści się w budynku szkolnym na niskim parterze, pokój 23.
     3. Pielęgniarka pracuje:

               wtorek; środa; czwartek  w godzinach 8:00 – 14:00

      

     1. Świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne   realizuje dr Małgorzata Ciechanowska, w gabinecie stomatologicznym przy ul. Cichej 2:

     Poniedziałek; środa; piątek w godzinach 8:00 – 9:30

      

     Usługa stomatologiczna dla dzieci będzie się odbywała po wcześniejszej rejestracji przez rodzica (tel. 89 641 31 82) z dwudniowym wyprzedzeniem.

      

     1. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną konieczne jest złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

      

     1. Na każde wykonywanie świadczenia ogólnostomatologicznego dziecko zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.

      

     1. Wzory „sprzeciwu” i zgody na świadczenie stomatologiczne znajdują się na stronie www.spmilomlyn.edupage.org (zakładka „DO POBRANIA”)