• Terminarz szkolny

    •  

      

      

     TERMINARZ SZKOLNY NA ROK 2021/2022

      

     I SEMESTR (91 dni roboczych) od 1.09. 2021 do 24.01.2021r.

     TERMIN

     WYDARZENIE

     1 IX 2021

     Inauguracja roku szkolnego

     7 IX 2021

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

     Przedstawienie przez wychowawców:

     • podstawowych dokumentów szkolnych
     • wymagań edukacyjnych
     • omówienie terminarza szkolnego
     • przeprowadzenie wyborów klasowych rad rodziców i delegatów do Rady Rodziców

     8 IX 2021

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV-VIII

     Przedstawienie przez wychowawców:

     • podstawowych dokumentów szkolnych
     • wymagań edukacyjnych
     • omówienie terminarza szkolnego
     • przeprowadzenie wyborów klasowych rad rodziców i delegatów do Rady Rodziców

     17 IX 2021

     Sprzątanie Świata

                5 X 2021

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

                6 X 2021

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV-VIII

                15 X 2021

     Święto szkoły - Dzień Patrona

     Pasowanie pierwszoklasistów na ucznia

     2 XI 2021

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

     3 XI 2021

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV-VIII

     10 XI 2021

     Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

     14 XII 2021               

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

     15 XII 2021                

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV-VIII

     Pisemna informacja o przewidywanych niedostatecznych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych                     (do 17 XII 2021)

     22 XII 2021

     JASEŁKA SZKOLNE; wigilie klasowe

     23 XII 2021 – 31 I 2021

     Zimowa Przerwa Świąteczna

     10 I 2022

     Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

     17 I 2022

     Śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

     18 I 2022

     Śródroczne spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

     19 I 2022

     Śródroczne spotkanie z rodzicami uczniów klas IV-VIII

     21 I 2022

     Bal Karnawałowy

     24 I – 6 II 2022

     FERIE ZIMOWE

     Dodatkowe dni wolne od nauki w I semestrze: 12 XI, 7 I

      

      

     II SEMESTR (89 dni roboczych) od 7.02.2021 do 24.06.2021r.

      

     TERMIN

     WYDARZENIE

     1 III 2022

     Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

     2 III 2022

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV-VIII

     21 III 2022

     Pierwszy Dzień Wiosny

     4-6 IV 2022

     Rekolekcje Wielkopostne

     5 IV 2022

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

     6 IV 2022

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV-VIII

     14-19 IV 2022

     Wiosenna przerwa świąteczna

     29 IV 2022

     Apel z okazji świąt majowych

     10 V 2022

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

     11 V 2022

      

     Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV - VIII

     Pisemna informacja o przewidywanych niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych                          ( do 13 V 2022)

     24 – 26 V 2022

     Egzamin uczniów klas ósmych

     1 VI 2022

     Obchody Dnia Dziecka i Dni Rodziny

     czerwiec 2022

     Dzień integracji klas trzecich

     7 VI 2022

     Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

     14 VI 2022

     Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

     23 czerwca 2022

     Dzień organizacyjny

     Uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów klas siódmych i ósmych

     25 czerwca 2022

     Uroczyste zakończenie roku szkolnego

     Dodatkowe dni wolne od nauki w II semestrze: 2 V, 24-26 V, 17 VI