• OGŁOSZENIA O KONKURSACH

    •                                                                                                                                                              = nowość

     KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

      

      

     L.p

     Rodzaj

     Termin

      

     Organizator

     1.

     Konkurs kuratoryjny (etap szkolny)

     X 2023

     Nauczyciele przedmiotów

     2.

     Rachmistrz dla uczniów klas IV - VI

     X 2023

     J.Jankowska

     3.

      

     Krwiodawstwo

     X 2023

     R.Rafalska - Taba

     4.

     Festiwal sportowo – rekreacyjny

     X/XI 2023

     A.Krzykowski

     5.

     Konkurs na kartkę i stroik świąteczny

     XII 2023

     M.Bukowska

     6.

     Konkurs ortograficzny dla uczniów klas II

     II 2024

     B.Andrianik

     7.

     Konkurs ortograficzny dla uczniów klas IV

     II 2024

     M.Kowalczyk

     8.

     Ogólnopolski Konkurs Matematyczny KANGUR

     III 2024

     M.Szaciłowski

     9.

     Konkurs profilaktyczny

     III 2024

     R.Rafalska - Taba

     10.

     Konkurs na pisankę i kartkę

     III 2024

     M.Bukowska

     11.

     Konkurs mitologiczny

     V 2024

     D.Szymańska

     12.

     Sudoku – konkurs matematyczny

     V 2024

     J.Jankowska

     13.

     Mistrzostwa Powiatu w Wędkarstwie Spławikowym

     V 2024

     A.Krzykowski

     14.

     Mistrzostwa Województwa w Wędkarstwie Spławikowym

     V 2024

     A.Krzykowski

     15.

     Dzień Dziecka na sportowo

     VI 2024

     A.Krzykowski

     16.

     Konkurs o krajach niemieckojęzycznych

     VI 2024

     A.Krzykowski

     17.

     Konkurs kaligraficzny dla uczniów klas I

     II semestr

     K.Bogusławska

     J.Szerszeń

     18.

     Konkurs matematyczny dla uczniów klas III

     II semestr

     E.Łełyk

     A.Purland

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     KONKURSY PLANOWANE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

      

     Tematyka

     Termin

      

     organizator

     Konkurs religijny „Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński”

      

     październik

     B.Gorgoń

     ks. P.Olechowski

     Konkurs kuratoryjny – etap szkolny

     • język polski,
     • język angielski,
     • język niemiecki,
     • matematyka,
     • biologia,
     • geografia,
     • historia,
     • informatyka

      

     listopad

     A.Król

     A.Mironiuk

     M.Bukowska

     J.Jankowska

     M.Paczkowski

     K.Wróbel

     D.Szymańska

     T.Rak

     Konkurs na kartkę i stroik świąteczny

      

     grudzień

     M.Bukowska

     Świąteczny konkurs plastyczny

      

     grudzień

     kwiecień

     B.Klecha

     Konkurs kolęd i pastorałek

      

     grudzień

     J.Kopiczyńska-Stano

     Konkurs „Świąteczna potrawa dla Tigera” dla uczniów klas I-II

      

     grudzień

     D.Papis

     M.Misztal-Matwiejuk

     Konkurs na świąteczną potrawę dla Robaczków”

      

     grudzień

     D.Papis

     M.Misztal-Matwiejuk

     Diecezjalny Konkurs Religijny

      

     luty/marzec

     B.Gorgoń

     Ks. P.Olechowski

     Konkurs literacki

      

     marzec

     A.Król

     Konkurs matematyczny „Kangur”

      

     marzec

     K.Rosińska

     Konkurs matematyczny „Rachmistrz”

      

     marzec/kwiecień

     J.Jankowska

     Świąteczny konkurs na kartkę i pisankę

      

     kwiecień

     M.Bukowska

     Konkurs na ozdobę wiosenną

      

     kwiecień

     J.Kopiczyńska-Stano

     Konkurs mitologiczny

      

     kwiecień/maj

     D.Szymańska

     Konkurs matematyczny „Sudoku”

      

     maj

     A.Wójcik-Kowalska

     „Nowy angielski przyjaciel” dla uczniów klas I-III

      

     maj

     D.Papis

     M.Misztal-Matwiejuk

      

     Konkurs ortograficzny

      

     maj

     A.Król

     Konkurs matematyczny

      

     maj/czerwiec

     B.Andrianik

     P.Obrębska

     Konkurs ortograficzny

      

     maj/czerwiec

     J.Szerszeń

     K.Bogusławska

     Konkurs kaligraficzny

      

     maj/czerwiec

     E.łełyk

     A.Wasiak

     Konkurs o krajach niemieckojęzycznych

      

     czerwiec

     M.Bukowska

     Konkurs o krajach anglojęzycznych

     II semestr

     A.Mironiuk

     Konkurs czytelniczy „Mały Książę”

     II semestr

     K.Gall

      

      

      

        ROK SZKOLNY 2018/2019

      

     R E G U L A M I N     K O N K U R S U   C Z Y T E L N I C Z E G O    

     DLA  UCZNIÓW  KLAS  PIERWSZYCH

     „Czytamy i naklejamy”

     Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie, chcąc popularyzować czytelnictwo wśród uczniów ogłasza kolejny konkurs

         Konkurs rozpoczyna się dnia 9.05.2019r., a kończy 31.05.2019r.

     1. Mogą w nim wziąć udział tylko uczniowie klas I.
     2. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne czytanie książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
     3. Nauczyciel – bibliotekarz zastrzega sobie prawo do sprawdzenia znajomości treści wypożyczonego utworu.
     4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest założenie specjalnego zeszytu (przechowywanego na czas jego trwania w bibliotece), w którym dziecko gromadzić będzie naklejki.
     5. Za każdą samodzielnie przeczytaną książkę uczeń otrzymuje od nauczyciela - bibliotekarza 1 naklejkę.
     6. Zwycięzcą konkursu jest ten uczeń, który do dnia

     31 maja 2019 r. uzbiera najwięcej naklejek.

     1. Nagrody zostaną wręczone w ostatnim tygodniu roku szkolnego, a otrzymają je ci uczniowie, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca.

                                                                                      Powodzenia!

     Nauczyciel – bibliotekarz - Wiesława Godek

      

      

      

     REGULAMIN KONKURSÓW

     Mistrz  języka polskiego

      

     Cele:

     - Rozwijanie kompetencji kluczowych: - Porozumiewanie się w języku ojczystym; rozwijanie kompetencji informatycznych;

     - angażowanie się w życie szkoły.

     1. Konkursy rozegrane zostaną w dniach 20 - 22.02.2019 r. podczas długich przerw. Obowiązywać będą 4 grupy wiekowe:

      I kategoria - uczniowie klas IV (organizatorka M. Kowalczyk)

     II kategoria - uczniowie klas V (organizatorka A. Król)

     III kategoria – uczniowie klas VI – VII  (organizatorki W. Szajkowska i D. Szymańska)

      IV kategoria – klasy VIII i III gimnazjum ( organizatorka  – D. Wawrowska).

      

     1. Udział w nim mogą wziąć uczniowie z wyżej wymienionych klas po uprzednim zgłoszeniu swojego uczestnictwa ww. nauczycielkom (do dnia 20.02.2019 r.).

     3.  Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zadań związanych z językiem polskim. Ważna tu będzie poprawność językowa.

     4.  Wygrają ci uczniowie, którzy w ciągu wyznaczonego czasu wykonają zadania bezbłędnie (lub popełnią  najmniej błędów). Jeśli kilku uczniów otrzyma taką samą ilość punktów, o zwycięstwie zadecyduje dogrywka.

     1. Podczas pisania uczestnicy konkursu powinni przestrzegać następujących zasad:

     - pisać czytelnie i starannie,

     - realizować zadania samodzielnie,

     - ewentualne pomyłki skreślić i obok napisać poprawnie;

     - zakazane jest korzystanie z korektora.

     1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja w składzie:

     1. Dorota Wawrowska

     2. Małgorzata Kowalczyk

     3. Alina Król

     4. Wioletta Szajkowska

     5. Danuta Szymańska

     1. Czterech najlepszych uczestników konkursu (po jednym z każdej grupy wiekowej) otrzyma dyplom i nagrodę.

                                                                           Organizatorki konkursu

     Nauczycielki bibliotekarki i polonistki

      

      

     REGULAMIN KONKURSU

     Mistrz polskiej ortografii

      

     Cele:

     - Rozwijanie kompetencji kluczowych - Porozumiewanie się w języku ojczystym;

     - angażowanie się w życie szkoły.

     1. Konkurs rozegrany zostanie 22.02.2019 r. Obowiązywać będą 3 grupy wiekowe:

      I kategoria - uczniowie klas IV (organizatorka M. Kowalczyk)

      II kategoria – uczniowie klas V – VI  (organizatorki W. Szajkowska i D. Szymańska)

      III kategoria – klasy VII - VIII i III gimnazjum ( organizatorka  – D. Wawrowska).

      

     1. Udział w nim mogą wziąć uczniowie z wyżej wymienionych klas po uprzednim zgłoszeniu swojego uczestnictwa ww. nauczycielkom (do dnia 20.02.2019 r.).

     3.  Zadaniem uczestników konkursu będzie napisanie dyktanda.

     4.  Wygrają ci uczniowie, którzy popełnią  najmniej błędów.

     1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja w składzie:

     1. Dorota Wawrowska

     2. Małgorzata Kowalczyk

     3. Alina Król

     4. Wioletta Szajkowska

     5. Danuta Szymańska

     1. Trzech najlepszych uczestników konkursu (po jednym z każdej grupy wiekowej) otrzyma dyplom i nagrodę.

                                                             Powodzenia!

                     Organizatorki konkursu

     Nauczycielki bibliotekarki i polonistki

      

     Zapraszamy uczniów z klas IV – VIII i III gimnazjum do udziału w konkursie plastycznym

     „Moja Polska”

     - 100-lecie odzyskania niepodległości.

      

     Cele konkursu:

     - rozwijanie uczuć patriotycznych,

     - rozwijanie ekspresji artystycznej,

     - doskonalenie umiejętności dobierania środków wyrazu do tematu pracy.

     Termin - do 05.11.2018r.

     Technika - dowolna (na płaszczyźnie)

     Format:

     - prace indywidualne - A3

     - prace grupowe – A2 i większy.

     Więcej informacji – w bibliotece nr 1.

     Organizatorki konkursu:

     Beata Klecha i Dorota Wawrowska

      

      

     ROK SZKOLNY 2017/2018 

     REGULAMIN BIBLIOTECZNEGO
     KONKURSU PLASTYCZNEGO
     DLA UCZNIÓW KLAS I - III  pt. „MÓJ ULUBIONY BAJKOWY”

      

     Celem jest kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich, rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych oraz budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

     Organizator konkursu: BIBLIOTEKA SZKOLNA

     Regulamin konkursu:
     • technika plastyczna dowolna – płaska, przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów
     • format dowolny
     prace indywidualne, wykonane samodzielnie
     • każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): temat-bajka, imię, nazwisko, klasa
     • prace oceniane będą przez jury w składzie:

     1. Jolanta Kopiczyńska – Stano
     2. Małgorzata Górna
     3. Wiesława

     Godek

     1.  

     Kryteria oceny:
     • pomysłowość w ujęciu tematu, samodzielność!
     • walory artystyczne,
     • wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych

     TERMIN SKŁADANIA PRAC: BIBLIOTEKA SZKOLNA – 15.05.2018

     Nauczyciel – bibliotekarz: Wiesława Godek

      


      

     Regulamin konkursu plastycznego

     "Powiedzmy STOP szkolnej agresji"

     Organizatorem konkursu plastycznego  jest  Samorząd Uczniowski 

     w Publicznej Szkole Podstawowej w Miłomłynie

      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów następujących grup wiekowych:

      a) klasy I - III (nauczanie początkowe)

     b) klasy IV - VI

     c) klasa VII szkoły podstawowej oraz  II - III klasy gimnazjalne

      Cele konkursu:

     1. Włączenie się w ogólnopolską kampanię " Powiedzmy STOP szkolnej agresji".
     2. Uświadomienie dzieciom, jak ważne jest zwalczanie zjawiska przemocy rówieśniczej.
     3. Zmiana postaw dzieci i młodzieży - kształtowanie wśród uczniów empatii i szacunku do drugiego człowieka.
     4. Obniżenie poziomu agresji w szkole.
     5. Rozwijanie kreatywności twórczej.

      Szczegóły techniczne:

     1. Uczniowie wykonują prace z zastosowaniem dowolnej techniki plastycznej w formacie minimum A 3
     2. Prace mogą zawierać adekwatne do tematyki konkursu hasła, wierszyki, rymowanki itp.

      Ocenie komisji podlegać będą:

     - staranność i pomysłowość wykonania,

     - atrakcyjność plastyczna pracy,

     - walory edukacyjne plakatu

     Prace konkursowe należy składać w terminie  23.04. - 18.05.2018r. do opiekunów SU: Aliny Król i Andrzeja Krzykowskiego

     Rozstrzygniecie konkursu dn. 21.05.2018r.

     Najlepsze prace zostaną umieszczone na wystawie szkolnej 22. 05.2018r.

     Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników konkursu pamiątkowe dyplomy.

      


     REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

     POLSKI POKEMON

      

     1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie, reprezentowana przez Pana Michał Siwkowskiego, nauczyciela języka angielskiego
     2. Konkurs rozpoczyna się 12-go marca 2018 r. i trwać będzie do 9-go kwietnia 2018 r.
     3. Temat prac konkursowych brzmi: „Polski Pokemon”. Zadaniem uczniów jest przygotowanie, w formie plastycznej, stworka, który mógłby pochodzić z Polski tj. posiadać cechy i wygląd typowy dla zwierząt zamieszkujących nasz kraj. Uczniowie muszą również wymyślić imię dla swojego zwierzątka.
     4. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie klas IV ze Szkoły Podstawowej w Miłomłynie

     Warunki uczestnictwa w konkursie.

     1. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi języka angielskiego do dnia 8-go kwietnia 2017 roku.
     1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: „Polski Pokemon”.
     2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
     3. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
     4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
     5. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
     6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
     7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
     8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

     Wyniki konkursu i nagrody

     1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
     2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
     3. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
     4. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
     5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

     Postanowienia końcowe:

     1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na stronie.
     2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
     3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

      

     1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
     2. Organizator zastrzega sobie prawo do:

     a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

     b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

     c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

     d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

      

      


     KONKURS PLASTYCZNY NA SUPER PISANKĘ PO HASŁEM

     Papierowe pisanki

                     Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkoły podstawowej  

      w następujących kategoriach wiekowych:

     •  I grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej
     • II grupa – klasy VII szkoły podstawowej i II – III gimnazjum.

                     Celem konkursu jest kultywowanie wśród uczniów tradycji świąt wielkanocnych, popularyzowanie symboli graficznych pochodzących z naszego regionu oraz rozwijanie umiejętności plastycznych.

     FORMAT PRACY - A4

     TECHNIKA – Na brystolu formatu A4 wyrysowujemy kształt pisanki i ozdabiamy ją w dowolny sposób, dowolną techniką.

                         - Pisankę wycinamy i podpisujemy (na odwrocie - imię, nazwisko, klasa)

     Prace prosimy składać do 27 marca 2018 r.  u pani Beaty Klechy lub w bibliotece u pani Doroty Wawrowskiej.

      

                                                                           Organizatorki: Beata Klecha i  Dorota Wawrowska

      


       

     REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

     1. Organizatorami konkursu są nauczyciele: Wiesława Godek, Małgorzata Górna i Alina Król

     2. Cele konkursu:
     - popularyzowanie twórczości polskich poetów,
     - rozwijanie zdolności recytatorskich,
     - zainteresowanie uczniów poezją,
     - zachęcanie do występów na scenie,
     - prezentacja umiejętności uczniów,
     - uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

     3. Zasady uczestnictwa:

     •  konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III, IV – VI oraz VII i klas gimnazjalnych.
     •  każda klasa typuje maksymalnie po dwóch uczniów wyłonionych podczas eliminacji klasowych,
     • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego  w klasach I – III i IV – VI oraz utworu poetyckiego i fragmentu prozy w ostatniej grupie wiekowej, czyli klas VII i klas gimnazjalnych.
     • zgłoszenia do konkursu należy kierować do biblioteki szkolnej do dnia  23 marca 2018  roku
      4. Przebieg konkursu jest dwustopniowy:
      a) I etap : eliminacje klasowe – nauczyciel uczący typuje 2 uczestników konkursu
      b) II etap: eliminacje szkolne – początek kwietnia 2018 r.

      5. Kryteria oceny
      Komisja w skład, której wchodzą:
      1.  Alina Król 
      2. Wiesława Godek  
      3. Małgorzata Górna
       dokona oceny wg następujących kryteriów:

     - dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
     - interpretacja tekstu,
     - kultura słowa,
     - ogólny wyraz artystyczny.


     6. Laureaci I, II, III miejsca w każdej grupie wiekowej otrzymają drobne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Dwie pierwsze osoby z poszczególnych grup będą reprezentować szkołę w eliminacjach gminnych konkursu recytatorskiego.

      

     Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia

      


     KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PLACÓWKA TERENOWA W OSTRÓDZIE

     VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

     „Bezpiecznie na wsi mamy –

     Upadkom zapobiegamy”.

     Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w kategoriach wiekowych:

     •  I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej
     • II grupa – klasy IV – VII szkoły podstawowej

      Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą ma terenie gospodarstwa rolnego, popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

     Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice.

     Praca powinna być wykonana INDYWIDUALNIE przez uczestnika konkursu. Uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną.

      

     Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona metryczką. Nie przewiduje się przesyłania prac przestrzennych.

      

     Prace prosimy składać do 23 marca 2018 r.  u p. Jolanty Stano, klasy I –III u wychowawcy.

      

     Organizatorzy

      

      


     R E G U L A M I N     K O N K U R S U   C Z Y T E L N I C Z E G O  

     tylko

     DLA  UCZNIÓW  KLAS  PIERWSZYCH

     „Czytamy i naklejamy”

     Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie, chcąc popularyzować czytelnictwo wśród uczniów ogłasza kolejny konkurs

      

     1. Konkurs rozpoczyna się dnia 7.02.2018r., a kończy 4.06.2018 r.
     2. Mogą w nim wziąć udział tylko uczniowie klas I.
     3. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne czytanie książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
     4. Nauczyciel – bibliotekarz zastrzega sobie prawo do sprawdzenia znajomości treści wypożyczonego utworu.
     5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest założenie specjalnego zeszytu (przechowywanego na czas jego trwania w bibliotece), w którym dziecko gromadzić będzie naklejki.
     6. Za każdą samodzielnie przeczytaną książkę uczeń otrzymuje od nauczyciela - bibliotekarza 1 naklejkę.
     7. Zwycięzcą konkursu jest ten uczeń, który do dnia

     4 czerwca 2016 r. uzbiera najwięcej naklejek.

     1. Nagrody zostaną wręczone w ostatnim tygodniu roku szkolnego, a otrzymają je ci uczniowie, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca.

                                                                                                  Powodzenia!


      

     REGULAMIN BIBLIOTECZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO


     pt. „Mój Kubuś Puchatek”
     W związku z obchodami Dnia Kubusia Puchatka 
     biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie
      ogłasza konkurs.
     1.    W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie z klas 0 – III. 
     2.    Wymagana technika pracy - wyklejanka. 
     3.    Materiał użyty do wykonania pracy do wyboru: bibuła, wycinanka, plastelina.
     4.    Chętni do wzięcia udziału w konkursie zgłaszają się do nauczyciela bibliotekarza po szablon misia.
     5.    Gotowe prace należy oddać do biblioteki, gdzie komisja w składzie:
             Wiesława Godek 
             Dorota Wawrowska
             Małgorzata Górna
              zapozna się z ich pracami, oceni je i wybierze trzy najlepsze.
     6.    Ocenie podlegać będą:
     •    stopień trudności zastosowanej techniki;
     •    samodzielność i oryginalność;
     •    dokładność i estetyka pracy.
     7.    Ostateczny termin oddawania prac konkursowych to 8.02.2018r.
     8.    Dyplomy i drobne nagrody dla zwycięzców  zostaną wręczone podczas apelu.
                                                                  

      Powodzenia!
      


     REGULAMIN  SZKOLNEGO KONKURSU BIBLIOTECZNEGO

     KLASA ROKU

      

     1. W konkursie biorą udział wszystkie klasy (od I do VII).
     2. Rywalizacja rozpoczyna się 18 września 2017 roku, a kończy 10 czerwca 2018 roku.
     3. Wygrywa ta klasa, która w roku szkolnym 2017/2018 przeczyta najwięcej książek z biblioteki szkolnej.
     4. Liczą się również lektury.
     5. Nauczyciele bibliotekarze zastrzegają sobie prawo do sprawdzenia znajomości treści przeczytanej książki.
     6. Klasa, która zwycięży w konkursie, otrzyma dyplom i tytuł klasy roku.

                                                           Powodzenia!

      


     REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO

     „Kto przeczyta najwięcej stron?”

      

     1. W konkursie czytelniczym mogą wziąć udział wszyscy uczniowie z klas II- VI .

     2.  Rozegrany zostanie w dwóch grupach wiekowych:

     klas II –III oraz IV-VI.

     3.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest założenie specjalnego zeszytu, w którym nauczyciel – bibliotekarz zapisywać będzie liczbę stron z przeczytanych książek

     (nie liczą się strony w całości wypełnione ilustracjami).

     4. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo wymagać od ucznia biorącego udział w konkursie krótkiego streszczenia przeczytanej książki.

     5.  W klasyfikacji liczą się także lektury szkolne.

     6. Konkurs wygrywa ten uczeń, który od 18. 09.2017r. Do  31.05.2018 r. przeczyta w wypożyczonych ze szkolnej biblioteki książkach największą liczbę stron.

     7.  Finał konkursu 31.05.2018 r.

     8.  Ogłoszenie wyników i wręczenia nagród odbędzie się w ostatnim tygodniu roku szkolnego 2017/2018.

       Powodzenia!

     Organizator konkursu: nauczyciel bibliotekarz - Wiesława Godek

      


                                     

     REGULAMIN PLASTYCZNEGO KONKURSU BIBLIOTECZNEGO

     1. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie atrakcyjnej zakładki do książki.
     2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
     3. Uczestnicy konkursu przygotowują jedną wykonaną dowolną techniką zakładkę, którą  przynoszą do biblioteki szkolnej.
     4. Konkurs zostanie rozegrany w trzech grupach wiekowych:

     - klas I - III

     - klas IV – VI

     - klas VII oraz II i III gimnazjum

     1. Czas trwania konkursu : od 16.10.2017r.  do 31.10.2017r.
     2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja w składzie:
      • Beata Klecha
      • Dorota Wawrowska
      • Wiesława Godek
     3. Trzech najlepszych uczestników z każdej grupy wiekowej otrzyma dyplomy i  drobne nagrody.

                                                                   Powodzenia!

     Organizatorki konkursu: Wiesława Godek

     Dorota Wawrowska

      

      

     ROK SZKOLNY 2016/2017      

     REGULAMIN BIBLIOTECZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Projekt patriotycznego graffiti na koszulce ”


     CELEM KONKURSU jest rozbudzanie uczuć patriotycznych  oraz wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej, dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym, kształtowanie poczucia estetyki.

     1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Projekt patriotycznego graffiti na koszulkę” . 
     2. Praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.) Mogą być użyte dowolne płaskie materiały.
     3. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę na kartce formatu A - 4.
     4. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, klasę. 
     5. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV – VI  naszej szkoły.

      

      CZAS TRWANIA KONKURSU 17.05.2017 r. -  24.05.2017 r. 


       Prace należy dostarczyć do dnia 24.05.2015r. do biblioteki szkolnej. 
      Wszystkie prace zostaną wyeksponowane  na wystawie przed  biblioteką szkolną. 

      

     Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa  w składzie:


     -J. Kopiczyńska – Stano
     -Wiesława Godek
     -Danuta Szymańska

      

     Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: pomysłowość, różnorodność materiałów wykorzystanych do wykonania pracy, oryginalność i estetykę. 
     Rozdanie nagród odbędzie się podczas najbliższego apelu. Informacje te  zostaną także zamieszczone na stronie szkoły. 


                                                                        Powodzenia!
                                                                                              Organizatorzy – W. Godek, D. Szymańska,

      


      


     PISANKI


     KONKURS PLASTYCZNY KLAS IV – VI


     Wykonaj dowolną techniką pisankę
     ( np. pomalowane jajko, oklejone włóczką, ozdobione plasteliną, narysowane na kartce, małe lub duże strusie). 

      

     Podpisaną pracę przynieś do biblioteki
     do dnia 29 marca ( środa ).

     Najciekawsze prace będą nagrodzone.
     Ogłoszenie wyników 3 kwietnia.

                                                                  

                                                                       Organizator 
                                                                        Jolanta Stano

      

      


      

     REGULAMIN   SZKOLNEGO KONKURSU
     NA RECENZJĘ WYBRANEJ KSIĄŻKI
     pt. „To wyjątkowa opowieść”

      

     1.    Celem konkursu jest m.in. doskonalenie umiejętności redagowania dłuższych form wypowiedzi pisemnej oraz zachęcenie           innych do przeczytania wskazanego utworu literackiego.

     2.    Uczestnikami konkursu są wszyscy uczniowie z klas IV – VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. I Dywizji T. Kościuszki         w Miłomłynie.

     3.    Tematem pracy jest recenzja wybranej książki i zachęcenie innych do jej przeczytania.

     4.    Konkurs rozegrany zostanie w środę 15 marca 2017 r.

     5.    Ocenie podlegać będą:

     - zgodność pracy z tematem,
     - poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna,
     - kompozycja pracy.

     6.    Komisja konkursowa, w której skład wchodzą wszyscy nauczyciele poloniści z naszej szkoły, zapozna się z treścią prac,       a następnie wybierze po trzy najlepsze z każdej grupy wiekowej:

     - uczniów klas IV,
     - uczniów klas V,
     - uczniów klas VI
          

      5.   Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz drobne nagrody.

     Powodzenia!
     Organizator konkursu 
     Nauczyciel – bibliotekarz – Wiesława Godek
      

      


      
     REGULAMIN   SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
     pt. „Moje zakończenie”


     1.    Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności redagowania dłuższych form wypowiedzi pisemnej.

     2.    Uczestnikami konkursu są wszyscy uczniowie z klas IV – VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. I Dywizji T. Kościuszki          w Miłomłynie.

     3.    Zadaniem uczestników konkursu  jest napisanie nowego, zaskakującego zakończenia książki Jana Brzechwy „Akademia          Pana Kleksa”.  

     4.    Konkurs zostanie rozegrany w dniach od 27 do 31 marca 2017 r.

     5.    Ocenie podlegać będą:
     - zgodność pracy z tematem,
     - poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna,
     - kompozycja pracy.

     6.    Komisja konkursowa, w której skład wchodzą wszyscy nauczyciele poloniści z naszej szkoły, zapozna się z treścią prac,        a następnie wybierze po trzy najlepsze z każdej grupy wiekowej:

     - uczniów klas IV,
     - uczniów klas V,
     - uczniów klas VI,
      

     5.   Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody na najbliższym apelu szkolnym.

     Powodzenia!
     Organizator konkursu 
     Nauczyciel – bibliotekarz – Wiesława Godek

      


      
     KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO PLACÓWKA TERENOWA W OSTRÓDZIE
     VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
     „BEZPIECZNIE NA WSI TO PODSTAWA –
      ŚRODKI CHEMICZNE TO NIE ZABAWA”

      

     Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w kategoriach wiekowych:
     •     I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej
     •    II grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej

      

     Tematyka konkursu  dotyczy rozpowszechniania wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości odnośnie zagrożeń związanych z substancjami chemicznymi, wykorzystywanymi w rolnictwie.
      

     Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom.
      

     Praca powinna być wykonana INDYWIDUALNIE przez uczestnika konkursu. Uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną.
      

     Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona metryczką. Nie przewiduje się przesyłania prac przestrzennych.
     Prace prosimy składać do 24 marca 2014 r.  u p. Jolanty Stano i p. Beaty Andrianik.
     Organizatorzy 
     Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
     Konkurs plastyczny
     „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.

         Głównym celem jest przedstawienie profesjonalnej formacji jaką jest Państwowa Straż Pożarna.

         Zadaniem konkursu jest  ukazanie strażaków – ratowników w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

         Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w kategoriach wiekowych:
      

     •    I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej
     •    II grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej

         Dopuszczalna technika wykonania prac to rysunek, grafika, malarstwo, komiks, techniki mieszane.
         Format prac konkursowych:  A4, A3.

         Termin złożenia prac : 17 marzec 2017 u p. Jolanty Stano i p. Beaty Andrianik.


     Organizatorzy 

      

      

      


     REGULAMIN BIBLIOTECZNEGO KONKURSU 
     FOOGRAFICZNEGO
     „Pies i kot – nasi czworonożni przyjaciele”

      

     1.    Mogą wziąć w nim udział wszyscy uczniowie naszej Szkoły.
     2.    Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie fotografii psa lub kota (a najlepiej psa i kota razem), wydrukowanie jej i dostarczenie do biblioteki szkolnej do dnia 24 lutego  2017 r. 
     3.    Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zdjęć z Internetu. Takie prace zostaną odrzucone i nie będą oceniane.
     4.    Wyboru najlepszych prac dokona Komisja w składzie:
     - Wiesława Godek
     - Jolanta Kopiczyńska – Stano
     - Małgorzata Górna
     5.    Ocenie podlegać będą:
     •    zgodność pracy z tematem
     •    samodzielność
     •    wyrazistość fotografii
     •    trudność w realizacji tematu
     6.    Zwycięzcy, wyłonieni spośród autorów wszystkich prac konkursowych, otrzymają dyplomy i drobne nagrody.
                                                                              

      Powodzenia!
      Organizator konkursu:
     Wiesława Godek  

      

     R E G U L A M I N     K O N K U R S U   C Z Y T E L N I C Z E G O    
     DLA  UCZNIÓW  KLAS  PIERWSZYCH
     „Czytamy i naklejamy”

      

     Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie, chcąc popularyzować czytelnictwo wśród uczniów ogłasza kolejny konkurs


     1.    Konkurs rozpoczyna się dnia 13.02.2017r., a kończy 12.06.2017r.
     2.    Mogą w nim wziąć udział tylko uczniowie klasy I.
     3.    Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne czytanie książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
     4.    Nauczyciel – bibliotekarz zastrzega sobie prawo do sprawdzenia znajomości treści wypożyczonego utworu.
     5.    Warunkiem przystąpienia do konkursu jest założenie specjalnego zeszytu (przechowywanego na czas jego trwania w bibliotece), w którym dziecko gromadzić będzie naklejki.
     6.    Za każdą samodzielnie przeczytaną książkę uczeń otrzymuje od nauczyciela - bibliotekarza 1 naklejkę.
     7.    Zwycięzcą konkursu jest ten uczeń, który do dnia 
     12 czerwca 2017 r. uzbiera najwięcej naklejek. 
     8.    Nagrody zostaną wręczone w ostatnim tygodniu roku szkolnego, a otrzymają je ci uczniowie, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca. 
                                                                                  

        Powodzenia!
     Nauczyciel – bibliotekarz - Wiesława Godek

      

     Regulamin konkursu ze znajomości lektur
     pod nazwą „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”

      

     Cele: rozwijanie pasji czytania i świadomości czytelniczej uczniów, sprawdzenie zakresu znajomości literatury dla dzieci i młodzieży, kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach,


     1.    W konkursie sprawdzającym znajomość lektur mogą wziąć udział uczniowie z klas IV – VI naszej szkoły – po pięciu uczestników z każdej klasy. 
     2.    Konkurs zostanie rozegrany we wtorek dnia 28 lutego 2017 r., (początek  o godzinie 8.00).
     3.     Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:
     -  klasy IV – obowiązują lektury klasy  IV
     -  Klasy V – obowiązują lektury klasy  V
     -  klasy VI– obowiązują lektury klasy VI
     4. Trzech najlepszych z każdej grupy wiekowej przechodzi do drugiego etapu konkursu.
     5.  Zadania konkursowe obejmują: 
     •    test dotyczący znajomości treści  wskazanych lektur,
     •    wypowiedź ustna tematycznie związana z treścią lektur (zadanie losowane przez uczestnika konkursu).
     6.  Prace konkursowe podlegać będą ocenie komisji konkursowej, w której skład wchodzą:
     Wiesława Godek
     Marzena Szaciłowska 
     Wioletta Szajkowska 
     Danuta Szymańska
     Małgorzata Górna 
     7. Zwycięzca – czyli uczeń, który otrzyma największą  ilość punktów otrzyma tytuł SZKOLNEGO MISTRZA CZYTELNICTWA, dyplom  oraz nagrodę.  Laureaci I, II i III miejsca w każdej kategorii,   także otrzymają nagrody oraz dyplomy.
     8. Komisja wyłoni także najlepszą klasę, czyli tę, która zdobędzie w konkursie najwięcej punktów. 

      

     Powodzenia!
     Organizator konkursu – Wiesława Godek

      

     RYWALIZACJA O TYTUŁ NAJLEPSZEGO
     MATEMATYKA SZKOŁY 2016/2017


     W roku szkolnym 2016/2017 w Publicznej Szkole Podstawowej po raz kolejny odbywa się konkurs

     na NAJLEPSZEGO MATEMATYKA

     w dwóch kategoriach: klasy II-III i klasy IV-VI. 


     I.    Organizatorzy konkursu:
     •    p. Agnieszka Wójcik-Kowalska - w klasach IV-VI
     •    Wychowawcy klas II i III, koordynator: p. Emilia Łełyk, p. Beata Karpowicz


     II.    Cele konkursu:
     •    promowanie matematyki wśród uczniów
     •    rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień matematycznych uczniów
     •    wdrażanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy
     •    kształtowanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia
     •    rozwijanie sprawności rachunkowej
     •    mobilizowanie i motywowanie uczniów do rozwiązywania matematycznych problemów
     •    propagowanie wśród uczniów atmosfery zdrowej rywalizacji
     •    kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z różnych źródeł


     III.    Uczestnicy konkursu:
     Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie.


     IV.    Punktacja
     Każdy uczeń, który uczestniczy w konkursach matematycznych organizowanych na terenie szkoły otrzymuje:


     •     1 pkt za udział w konkursie matematycznym 
                               dodatkowo
     •    5 pkt- za zajęcie I miejsca
     •    4 pkt- za zajęcie II miejsca
     •     3pkt- za zajęcie III miejsca
            

      Wyniki rywalizacji umieszczane są w tabeli. 
     L.p.    Imię i nazwisko    klasa    Nazwa konkursu    Nazwa konkursu    Nazwa konkursu    Suma punktów
     1.             

                

     V.    W ciągu roku przewidziane są cztery konkursy matematyczne:
         klasy IV-VI
     •    Szkolny Konkurs Matematyczny- XI 2016
     •    Szkolny Konkurs Matematyczny Rachmistrz- XII 2016
     •    Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur- III 2017 
     •    Sudoku- V 2017
         klasy I-III
     •    Ogólnopolski konkurs matematyczny „Plus – minus -  Stypendiada” -  XII 2016
     •    Międzynarodowy konkurs matematyczny Kangur – III 2017
     •    Szkolny konkurs matematyczny  – VI 2017

      

     VI.    Tytuł Najlepszego Matematyka Szkoły w roku 2016/2017  w klasach II-III i klasach IV-VI otrzymuje uczeń, który  uzyskał największą ilość punktów z konkursów .


     VII.    Trzy pierwsze miejsca nagradzane są kwotą pieniężną, ufundowana przez  „Nasz Głos” i Radnych Gminy Miłomłyn.


         klasy IV-VI
     I miejsce – 400 zł        II miejsce-200 zł         III miejsce-100 zł.
         klasy II-III
     I miejsce – 200 zł        II miejsce-125 zł         III miejsce-75 zł.

      

     VIII.    Nagrody pieniężne zostaną wręczone przez przedstawiciela Rady Gminy Miłomłyn na apelu kończącym rok szkolny 2016/2017.

      

     REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU KALIGRAFICZNEGO
     „O dyrektorskie pióro”


     CELE KONKURSU:
     •    mobilizowanie uczniów do starannego i estetycznego pisania,
     •    doskonalenie umiejętności odręcznego pisania zgodnego z zasadami kaligrafii,
     •    promowanie sztuki pięknego pisania,
     •    uwrażliwienie uczniów na obowiązek dbałości o kształtne, poprawne pismo,
     •    budzenie szacunku dla tradycji kaligrafii, która jest nie tylko sposobem przekazywania informacji i posiada walory estetyczne, ale kształtuje i odzwierciedla charakter piszącego: jego pracowitość, zaangażowanie, trening i talent.

     UCZESTNICY:
     Konkurs skierowany jest do uczniów klas II – VI. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach  wiekowych:
     Klasy II – III
     Klasy IV - VI
      
     KRYTERIA OCENY
     :
     •    staranność i płynność pisma (kształt liter, łączenia),
     •    estetyka pisma (bez skreśleń, poprawek, ozdobników, korektora),
     •    poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
     •    czytelność, bezbłędność, proporcjonalność liter, przestrzeganie liniatury, rozmieszczenie tekstu (zachowanie akapitów, właściwe przenoszenie wyrazów)
     •    przepisanie całości tekstu w określonym czasie.
      
     PRZEBIEG KONKURSU:

      I etap - Wychowawcy przeprowadzą eliminacje w klasach i wytypują po 2 uczniów do dalszego etapu do dnia 25 listopada. 
     II etap – zorganizowany zostanie dnia 1 grudnia 2016 r. w bibliotece szkolnej. 
     Uczniowie mają za zadanie przepisanie wskazanego przez komisję konkursową fragmentu książki w ciągu określonego czasu. 
     Rozstrzygnięcie konkursu i podanie jego wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas najbliższego apelu.

     Organizator: nauczyciel bibliotekarz 
     Wiesława Godek

     Regulamin Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania

     Cele konkursu: 
      promocja czytelnictwa, 
      budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą, 
      stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz  porównanie ich z umiejętnościami innych, 
      kształtowanie umiejętności pięknego czytania, 
      uczenie rywalizacji w miłej atmosferze. 
     Przebieg konkursu: 
      w konkursie biorą udział uczniowie klas III – VI (uczniowie wytypowani są przez wychowawcę – są to maksymalnie 2 osoby z każdej klasy), zgłoszenia przyjmowane są w bibliotece szkolnej do dnia 25 listopada,
      konkurs przebiegać będzie w dwóch grupach wiekowych: 
     I grupa – uczniowie klas III – IV
     II grupa – uczniowie klas V - VI
      uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania fragmentu dowolnej książki wybranej z księgozbioru biblioteki szkolnej, następnie jego przeczytania (prezentacja tekstu nie powinna przekraczać 2 minut w przypadku I grupy i 3 minut - drugiej),
      komisja przyzna dodatkowe punkty za teksty zawierające dialogi,
      podczas czytania ocenie podlegać będzie: płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu.
     Nagrody: 
      ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się podczas najbliższego  apelu w grudniu 2016 roku
      Konkurs odbędzie się 2 grudnia 2016 r. 
     Organizator konkursu –
     Wiesława Godek  

      

     KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

     5 grudzień 2016 r.
     SALA  5
     godzina 13.40

     Regulamin konkursu
     •    Konkurs adresowany jest do uczniów klas  IV - VI .
     •    Konkurs odbędzie się w kategoriach:
     1)    wokalna
     2)    instrumentalna 
           

      Udział w konkursie polega na zaprezentowaniu wybranego utworu.
      W dniu konkursu wręczone będą dyplomy za udział, wyniki zostaną  ogłoszone w późniejszym terminie.
                                                                

                                                        Organizator               
                                                       Jolanta Stano 
      

     REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO

     KRZYŻÓWKA MIESIĄCA

      

     1. W konkursie czytelniczym „Krzyżówka miesiąca” mogą wziąć udział wszyscy uczniowie z klas IV- VI .

     2. Warunkiem uczestnictwa w nim jest przeczytanie książki, której tytuł nauczyciel - bibliotekarz poda na początku danego miesiąca a następnie rozwiązanie krzyżówki.

     3. Za każde poprawnie wpisane hasło uczeń otrzymuje 1 punkt. Za właściwe rozwiązanie całej krzyżówki zyskuje 3 dodatkowe punkty.

     4. Konkurs rozpoczyna się z dniem 2 października 2016 r.

     5. Wygrywa ten uczeń, który w ciągu najbliższych 9 miesięcy zdobędzie najwięcej punktów.

     6. Finał konkursu 10.06.2017r.

     7. Ogłoszenie wyników i wręczenia nagród odbędzie się w ostatnim tygodniu roku szkolnego 2016/2017.

     Powodzenia!

     Organizator konkursu: nauczyciel bibliotekarz - Wiesława Godek

     REGULAMIN PLASTYCZNEGO KONKURSU BIBLIOTECZNEGO
      
     dla uczniów klas I– VI

      

     Konkurs pod hasłem „Biblioteka moich marzeń”

     został zorganizowany, aby rozwijać uczniowską wyobraźnię, doskonalić i rozwijać techniki plastyczne.

      

      

     1. Praca konkursowa ma przedstawiać bibliotekę, o jakiej marzy każdy czytelnik.

     2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie z klas I– VI.

     3. Uczestnicy konkursu przygotowują jedną wykonaną dowolną techniką pracę plastyczną, którą przynoszą do biblioteki szkolnej.

     4. Liczy się samodzielność wykonania pracy.

     5. Czas trwania konkursu : od 3.10.2016r. Do 21.10.2016r.

     6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja w składzie:

      • Wiesława Godek

      • Małgorzata Górna

      • Jolanta Kopiczyńska - Stano

     7. Trzech najlepszych uczestników otrzyma dyplomy i drobne nagrody.

     Powodzenia!

     Organizator konkursu: nauczyciel bibliotekarz - Wiesława Godek

     REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO

     Kto przeczyta najwięcej stron?”

      

     1. W konkursie czytelniczym mogą wziąć udział wszyscy uczniowie z klas II- VI .

     2. Rozegrany zostanie w dwóch grupach wiekowych:

     klas II –III oraz IV-VI.

     1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest założenie specjalnego zeszytu, w którym nauczyciel – bibliotekarz zapisywać będzie liczbę stron z przeczytanych książek

     (nie liczą się strony w całości wypełnione ilustracjami).

     1. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo wymagać od ucznia biorącego udział w konkursie krótkiego streszczenia przeczytanej książki.

     2. W klasyfikacji liczą się także lektury szkolne.

     3. Konkurs wygrywa ten uczeń, który od 19. 09.2016r. do 10.06.2017r. przeczyta w wypożyczonych ze szkolnej biblioteki książkach największą liczbę stron.

     4. Finał konkursu 10.06.2017r.

     5. Ogłoszenie wyników i wręczenia nagród odbędzie się w ostatnim tygodniu roku szkolnego 2016/2017.

     Powodzenia!

     Organizator konkursu: nauczyciel bibliotekarz - Wiesława Godek

      

     REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU BIBLIOTECZNEGO

     KLASA ROKU

     1.W konkursie biorą udział wszystkie klasy

     (od I do VI).

     1. Rywalizacja rozpoczyna się z dniem 19 września 2016 roku, a kończy 10.06.2017 roku.

     2. Wygrywa ta klasa, która w roku szkolnym 2016/2017 przeczyta najwięcej książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

     3. Liczą się wszystkie książki, również lektury i komiksy.

     4. Nauczyciel bibliotekarz zastrzega sobie prawo do sprawdzenia znajomości treści przeczytanej książki.

     5. Klasa, która zwycięży w konkursie otrzyma dyplom i tytuł KLASY ROKU.

     Powodzenia!

     Organizator konkursu: nauczyciel bibliotekarz – Wiesława Godek

      

      

     ROK SZKOLNY 2015/2016            

     KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO PLACÓWKA TERENOWA W OSTRÓDZIE

     KONKURS PLASTYCZNY

      

     „Bezpiecznie na wsi-

     Niebezpieczne atrakcje w wakacje !”

      

     Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w kategoriach wiekowych:

     •  I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej
     • II grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej

      Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań dzieci w otoczeniu pracy rolniczej, poszerzanie ich wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom najczęściej występującym latem, m.in. związanym ze żniwami, poruszaniem się po drogach publicznych, upadkami osób.

     Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice.

     Praca powinna być wykonana INDYWIDUALNIE przez uczestnika konkursu. Uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną.

      

     Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona metryczką. Nie przewiduje się przesyłania prac przestrzennych.

      

     Prace prosimy składać do 10 kwietnia 2016 r.  u p. Jolanty Stano, klasy I –III u wychowawcy.

      

     Organizatorzy

      

      

     REGULAMIN BIBLIOTECZNEGO KONKURSU

      

     Mistrzowie czytania ze zrozumieniem

      

     Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem, doskonalenie umiejętności czytania, pisania i wykorzystywania wiedzy w praktyce, kształtowanie koncentracji, rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji i radzenia sobie ze stresem.

     1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej w Miłomłynie. Chętni powinni zgłaszać się do nauczyciela bibliotekarza do dnia 9.03.2016 r.

     2. Konkurs przeprowadzony zostanie 18 marca 2016 r o godz. 12.30 .

     3. Uczniowie otrzymają karty pracy do cichego czytania ze zrozumieniem.

     4. Rozwiązują zadania testowe w czasie 30 minut.

     5. Mistrzem czytania ze zrozumieniem zostanie uczeń, który uzyska najwięcej punktów.

     6. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilku uczniów, zostanie zorganizowana dogrywka.

     7. Prace konkursowe sprawdzą członkowie komisji, w której skład wchodzą :

     a) p. W. Godek

     b) p. W. Szajkowska

     c) p M. Górna

     8. Laureaci konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy i drobne nagrody, a zwycięzca Nagrodę Główną oraz tytuł „Mistrza czytania ze zrozumieniem 2016 roku” .

     9. Sytuacje, które nie zostały przewidziane w regulaminie rozstrzyga komisja konkursowa.

      

     Powodzenia!

      

      

      

     REGULAMIN KONKURSU BIBLIOTECZNEGO 

     Spotkanie z polską baśnią         

      

     Celem konkursu jest popularyzacja polskich baśni, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, bardziej wnikliwa obserwacja świata i ludzi, wyrabianie śmiałości w prezentacji treści wybranego utworu.

     1. W konkursie może wziąć udział każdy chętny uczeń z klas III i IV, który w terminie do dnia 11 marca 2016 r. zgłosi swój udział w bibliotece szkolnej.

     2. Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 30 marca 2016 r o godz. 13.00 i przebiegać będzie w dwóch etapach: I etap - test pisemny (czas trwania około 30 minut), II etap - słowne lub mimiczne przedstawienie ulubionej postaci z polskich baśni, np. scenka rodzajowa, scenka mimiczna, opowieść o życiu i przygodach bohatera (czas trwania 3 – 5 minut).

     3. I i II etap przeprowadzany jest w oparciu o treść książki

     U złotego źródła” (pięć pierwszych baśni).

     1. W I etapie biorą udział wszyscy uczestnicy konkursu. Do etapu II przechodzą uczestnicy, którzy zdobędą największą ilość punktów w etapie I – pisemnym.

     2. Prace pisemne oraz prezentacje uczniów oceniać będzie komisja w składzie:

     1. Wiesława Godek

     2. Marzena Szaciłowska

     3. Danuta Szymańska

     1. Nagrody i dyplomy otrzymają trzej najlepsi uczestnicy konkursu.

     Powodzenia!

      

      

     R E G U L A M I N     K O N K U R S U   C Z Y T E L N I C Z E G O   

     DLA  UCZNIÓW  KLAS  PIERWSZYCH

     „Czytamy i naklejamy

      

     Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie, chcąc popularyzować czytelnictwo wśród uczniów ogłasza kolejny konkurs

     1. Konkurs rozpoczyna się dnia 8.02.2016r., a kończy 17.06.2016r.
     2. Mogą w nim wziąć udział tylko uczniowie klas I.
     3. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne czytanie książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
     4. Nauczyciel – bibliotekarz zastrzega sobie prawo do sprawdzenia znajomości treści wypożyczonego utworu.
     5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest założenie specjalnego zeszytu (przechowywanego na czas jego trwania w bibliotece), w którym dziecko gromadzić będzie naklejki.
     6. Za każdą samodzielnie przeczytaną książkę uczeń otrzymuje od nauczyciela - bibliotekarza 1 naklejkę.
     7. Zwycięzcą konkursu jest ten uczeń, który do dnia 17 czerwca 2016 r. uzbiera najwięcej naklejek.
     8. Nagrody zostaną wręczone w ostatnim tygodniu roku szkolnego, a otrzymają je ci uczniowie, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca.

                                                                                             

          Powodzenia!

        

     KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

      

     14 grudzień 2015 r.

     SALA  5

     Godzina 13.40

      

     Regulamin konkursu

     • Konkurs adresowany jest do uczniów      klas  IV - VI .

                      

     • Konkurs odbędzie się w kategoriach:
     1. wokalna
     2. instrumentalna

      

      Udział w konkursie polega na zaprezentowaniu wybranego utworu.

      W dniu konkursu wręczone będą dyplomy za udział, wyniki zostaną  ogłoszone w późniejszym

                                                         

                                                               Organizatorzy

                                                                Jolanta Stano

      

     REGULAMIN BIBLIOTECZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „MÓJ MIŚ”


     W związku z obchodzonym w naszej szkole DNIEM PLUSZOWEGO MISIA biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie ogłasza konkurs plastyczny


     ⦁    Mogą wziąć w nim udział wszyscy uczniowie naszej Szkoły.
     ⦁    Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie portretu misia lub figurki  i dostarczenie do biblioteki szkolnej do dnia 24 listopada 2015 r.
     ⦁    Konkurs zostanie rozegrany w dwóch grupach wiekowych:
     ⦁    klas I – III (portret misia)
     ⦁    klas IV – VI (figura przestrzenna)
     ⦁    Technika wykonania prac dowolna.
     ⦁    Wyboru najlepszych prac dokona Komisja w składzie:
     - Wiesława Godek
     - Jolanta Kopiczyńska – Stano
     - Małgorzata Górna
     ⦁    Ocenie podlegać będą:
     ⦁    zgodność pracy z tematem
     ⦁    samodzielność
     ⦁    estetyka wykonania pracy
     ⦁    trudność w realizacji tematu
     ⦁    Zwycięzcy, wyłonieni spośród autorów wszystkich prac konkursowych, otrzymają dyplomy i drobne nagrody.
                                                                                Powodzenia!

     REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGOKto przeczyta najwięcej stron?”

      

     1. W konkursie czytelniczym mogą wziąć udział wszyscy uczniowie z klas II- VI.

     2. Rozegrany zostanie w dwóch grupach wiekowych:

     klas II – III oraz IV-VI.

     1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest założenie specjalnego zeszytu, w którym nauczyciel – bibliotekarz zapisywać będzie liczbę stron z przeczytanych książek

     (nie liczą się strony w całości wypełnione ilustracjami).

     1. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo wymagać od ucznia biorącego udział w konkursie krótkiego streszczenia przeczytanej książki.

     2. W klasyfikacji liczą się także lektury szkolne.

     3. Konkurs wygrywa ten uczeń, który od 14. 09.2015r. do 17.06.2016r. przeczyta w wypożyczonych ze szkolnej biblioteki książkach największą liczbę stron.

     4. Finał konkursu 17.06.2016r.

     5. Ogłoszenie wyników i wręczenia nagród odbędzie się w ostatnim tygodniu roku szkolnego 2015/2016.

      

     Powodzenia!

     Organizator konkursu: nauczyciel bibliotekarz - Wiesława Godek

      

     REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU BIBLIOTECZNEGO KLASA ROKU

     1.W konkursie biorą udział wszystkie klasy

     (od I do VI).

     1. Rywalizacja rozpoczyna się z dniem 14 września 2015 roku, a kończy 17.06.2016 roku.

     2. Wygrywa ta klasa, która w roku szkolnym 2015/2016 przeczyta najwięcej książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

     3. Liczą się wszystkie książki, również lektury i komiksy.

     4. Nauczyciel bibliotekarz zastrzega sobie prawo do sprawdzenia znajomości treści przeczytanej książki.

     5. Klasa, która zwycięży w konkursie otrzyma dyplom i tytuł KLASY ROKU.

      

     Powodzenia!

     Organizator konkursu: nauczyciel bibliotekarz – Wiesława Godek

      

     ROK SZKOLNY 2014/2015 

     Regulamin Konkursu Bibliotecznego „Śmiech lekarstwem na smutek i niepogodę”

     Biblioteka szkolna ogłasza konkurs głośnego czytania najzabawniejszych fragmentów wybranych książek. Ma on na celu propagowanie kultury czytelniczej, popularyzację książek znajdujących się w bibliotece, a przede wszystkim doskonalenie techniki głośnego czytania.

      

     1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie z klas IV – VI. 
     2. Zostanie on rozegrany w poniedziałek 16 marca 2015 r.
     3. Chętni do wzięcia udziału w konkursie zgłaszają się do nauczyciela – bibliotekarza i wybierają tę książkę, której fragment zaprezentują. Mogą się wcześniej do tego przygotować.
     4. Czas trwania konkurencji dla każdego uczestnika to około 4 – 5 minut.
     5. Ocenie podlegać będą:
     • poziom opanowania techniki głośnego czytania,
     • właściwa intonacja i akcentowanie
     • dykcja
     1. W skład komisji konkursowej wejdą nauczyciel – bibliotekarz ora nauczyciele poloniści.
     2.  Trzech najlepszych uczestników otrzyma dyplomy i drobne nagrody.

                                                                                        Powodzenia!

      

      

     REGULAMIN  KONKURSU BIBLIOTECZNEGO NA NAJCIEKAWSZY LIST DO DYREKTORA SZKOŁY

     pod hasłem „Moje marzenia związane ze szkołą”

     Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności redagowania listu jako jednej z form wypowiedzi pisemnej

      

         1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas II- VI. Rozegrany zostanie dwóch grupach wiekowych, młodszej klas II – III i starszej klas IV – VI.

         2. Uczestnicy konkursu muszą napisać list (kl. IV-V - nieoficjalny, kl. VI - oficjalny) do Dyrektora szkoły oraz zaadresować odpowiednio kopertę.

          3. W liście należy m.in. przedstawić siebie i opowiedzieć o swoich marzeniach związanych ze szkołą.

         4. Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

     • zgodność pracy z tematem,
     • występowanie charakterystycznych elementów listu,
     • poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna,
     • obecność zwrotów do adresata,
     • poprawne zaadresowanie koperty.      

         

          5. Objętość  listu nie powinna przekraczać:

     • 1 strony formatu A4 dla klas II- III,
     •  2 stron formatu A 4 dla uczniów starszych.

      

            6.  Prace niespełniające wszystkich kryteriów zostaną odrzucone. Również te pisane

           7.  Niesamodzielne, np. przepisane z Internetu lub takie, w których napisaniu pomogły osoby dorosłe.

           8.  Jeden uczeń wykonuje samodzielnie 1 list. 

           9. Termin oddawania prac upływa 27 marca 2015 roku o godzinie 1200.

      

                                                                                         Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

      

     Autor listu zawierającego najciekawsze, ujmujace marzenia związane z naszą szkołą zostanie nagrodzony przez dyrektora...

      

      

     R E G U L A M I N     K O N K U R S U   C Z Y T E L N I C Z E G O    

     DLA  UCZNIÓW  KLAS  PIERWSZYCH

     „Czytamy i naklejamy”

     Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie, chcąc popularyzować czytelnictwo wśród uczniów ogłasza kolejny konkurs

      

     1. Konkurs rozpoczyna się dnia 3.03.2015r., a kończy 12.06.2015r.
     2. Mogą w nim wziąć udział tylko uczniowie klas I.
     3. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne czytanie książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
     4. Nauczyciel – bibliotekarz zastrzega sobie prawo do sprawdzenia znajomości treści wypożyczonego utworu.
     5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest założenie specjalnego zeszytu (przechowywanego na czas jego trwania w bibliotece), w którym dziecko gromadzić będzie naklejki.
     6. Za każdą samodzielnie przeczytaną książkę uczeń otrzymuje od nauczyciela - bibliotekarza 1 naklejkę.
     7. Zwycięzcą konkursu jest ten uczeń, który do dnia 12 czerwca 2015 r. uzbiera najwięcej naklejek.
     8. Nagrody zostaną wręczone w ostatnim tygodniu roku szkolnego, a otrzymają je ci uczniowie, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca.

                                                                                

                                                                                      Powodzenia!

     Nauczyciel – bibliotekarz - Wiesława Godek

      

     ROK SZKOLNY 2013/2014                        

      

     REGULAMIN

     BIBLIOTECZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

     DLA UCZNIÓW KLAS I – III

     W związku z tym, iż w maju i czerwcu obchodzone są w naszym

     województwie Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny, biblioteka szkolna organizuje konkurs plastyczny dla uczniów klas młodszych, którego tematem jest PORTRET RODZINNY.

      

     1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie z klas I – III.
     2. Ostateczny termin oddawania gotowych prac to 30 maja 2014 r.
     3. Technika pracy dowolna. Może to być rysunek, wyklejanka, wydzieranka.
     4. Portret może przedstawiać dowolną liczbę członków najbliższej rodziny (nie mniej jednak niż 2 osoby).
     5. Oceny prac konkursowych dokona komisja w składzie:

     Wiesława Godek

     Małgorzata Górna

     Jolanta Kopiczyńska - Stano

      

     1. Ocenie podlegać będą:
     • zgodność pracy z tematem;
     • stopień trudności zastosowanej techniki;
     • samodzielność, oryginalność i pomysłowość;
     • dokładność i estetyka pracy.
     1. Zwycięzcy, wyłonieni spośród autorów wszystkich prac konkursowych, otrzymają dyplomy i drobne nagrody.

                                                                             

                                                                                Powodzenia!

      

     R e g u l a m i n

     BIBLIOTECZNEGO KONKURSU LITERACKO - MUZYCZNEGO

     DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI

     „KOŁYSANKA DLA MAMY”

      

     Maj to miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Matki,  w związku z tym biblioteka szkolna ogłasza konkurs literacko – muzyczny  dla uczniów klas starszych.

      

     1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie z klas IV –VI.
     2. Tematem pracy jest kołysanka dla MAMY.
     3. Utwór powinien mieć przynajmniej jedną zwrotkę i refren.
     4. Jako podkład muzyczny do kołysanki można wykorzystać znaną melodię. Nie jest konieczne jej odśpiewanie, a jedynie poinformowanie, jaka melodia została do utworu dopasowana.
     5. Należy go napisać samodzielnie. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie treści zdobytych w Internecie lub znalezionych w książce.
     6. Ostateczny termin oddawania prac konkursowych to 23.05.2014r.
     7.  Ocenie podlegać będą:
     • zgodność treści z tematem pracy,
     • samodzielność  i oryginalność,
     • poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna,
     • stopień „zgrania” treści  z melodią
     1. Gotowe prace należy oddać do biblioteki, gdzie komisja w składzie:
     • p. Jolanta Kopiczyńska - Stano
     • p. Danuta Szymańska
     • p. Wiesława Godek

              zapozna się z ich treścią, oceni i wybierze trzy najlepsze.

     1. Nagrody dla zwycięzców  zostaną wręczone podczas apelu.

      

                                                                    Powodzenia!

      

      

      

      

      

      

      

             

      

     RYWALIZACJA O TYTUŁ NAJLEPSZEGO MATEMATYKA SZKOŁY 2013/2014

      

     W roku szkolnym 2013/2014 w Publicznej Szkole Podstawowej po raz kolejny odbywa się konkurs na NAJLEPSZEGO MATEMATYKA w dwóch kategoriach:

     klasy II-III i klasy IV-VI.

      

     1. Organizatorzy konkursu:
     • p. Jowita Jankowska i  p. Renata Bożek- Opalach- w klasach IV-VI
     • Wychowawcy klas II i III, koordynator: p. Beata Karpowicz

      

     1. Cele konkursu:
     • promowanie matematyki wśród uczniów
     • rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień matematycznych uczniów
     • wdrażanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy
     • kształtowanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia
     • mobilizowanie i motywowanie uczniów do rozwiązywania matematycznych problemów
     • propagowanie wśród uczniów atmosfery zdrowej rywalizacji
     • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z różnych źródeł

      

     1. Uczestnicy konkursu:

     Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie.

      

     1. Punktacja

     Każdy uczeń, który uczestniczy w konkursach matematycznych organizowanych na terenie szkoły otrzymuje:

     •  1 pkt za udział w konkursie matematycznym

                               dodatkowo

     • 5 pkt- za zajęcie I miejsca
     • 4 pkt- za zajęcie II miejsca
     •  3pkt- za zajęcie III miejsca

           

      Wyniki rywalizacji umieszczone są w tabeli.

     L.p.

     Imię i nazwisko

     klasa

     Nazwa konkursu

     Nazwa konkursu

     Nazwa konkursu

     Suma punktów

     1.

      

      

      

      

      

      

      

     1. W ciągu roku przewidziane są trzy konkursy matematyczne:
     2. klasy IV-VI
     • Szkolny Konkurs Matematyczny- XI 2013
     • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur- III 2014
     • Sudoku- V 2014

      

           klasy I-III

     • Ogólnopolski konkurs matematyczny „Plus – minus -  Stypendiada” -  XII 2013
     • Międzynarodowy konkurs matematyczny Kangur – III 2014
     1. Szkolny konkurs matematyczny „Magiczne kwadraty”– V 2014

      

     1. Tytuł Najlepszego Matematyka Szkoły w roku 2013/2014  w klasach II-III i klasach IV-VI otrzymuje uczeń, który przystąpił do trzech konkursów i uzyskał największą ilość punktów.

      

     1. Trzy pierwsze miejsca nagradzane są kwotą pieniężną, ufundowaną przez  „Nas Głos” i Radnych Miasta i Gminy Miłomłyn.

      

     1. klasy IV-VI

     I miejsce – 400 zł                            II miejsce-200 zł                              III miejsce-100 zł.

      

     1. klasy II-III

     I miejsce – 200 zł                            II miejsce-125 zł                              III miejsce-75 zł.

      

     1. Nagrody pieniężne zostaną wręczone przez przedstawiciela Rady Gminy Miłomłyn na apelu kończącym rok szkolny 2013/2014.

      

      

      

      

      

     KONKURSY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:     

                                                                                                            

     I.

     R E G U L A M I N     K O N K U R S U   C Z Y T E L N I C Z E G O    

     DLA  UCZNIÓW  KLAS  PIERWSZYCH

     „Czytamy i naklejamy”

     Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie, chcąc popularyzować czytelnictwo wśród uczniów ogłasza kolejny konkurs

      

         1. Konkurs rozpoczyna się dnia 3.03.2014r., a kończy 13.06.2014r.

         2. Mogą w nim wziąć udział tylko uczniowie klas I.

         3. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne czytanie książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

         4.  Nauczyciel – bibliotekarz zastrzega sobie prawo do sprawdzenia znajomości treści wypożyczonego utworu.

         5.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest założenie specjalnego zeszytu (przechowywanego na czas jego trwania w bibliotece), w którym dziecko

              gromadzić będzie naklejki.

          6. Za każdą samodzielnie przeczytaną książkę uczeń otrzymuje od nauczyciela - bibliotekarza 1 naklejkę.

          7. Zwycięzcą konkursu jest ten uczeń, który do dnia 13 czerwca 2014 r. uzbiera najwięcej naklejek.

          8. Nagrody zostaną wręczone w ostatnim tygodniu roku szkolnego, a otrzymają je ci uczniowie, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca.

                                                                                           

                                                                                 Powodzenia!

      

      

     II.

      

     REGULAMIN    LITERACKIEGO   KONKURSU   BIBLIOTECZNEGO

      

     „Najpiękniejszy wiersz o wiośnie”

      

     Celem konkursu jest  popularyzowanie twórczości poetyckiej, prezentacja szkolnych talentów poetyckich, dbałość o kulturę słowa i piękno języka

     wśród uczniów naszej szkoły.

      

          1. W konkursie udział wziąć mogą wszyscy uczniowie z klas IV – VI.

          2. Tematem pracy jest wiosna.

          3. Wiersz powinien mieć przynajmniej cztery wersy.

          4. Należy go napisać samodzielnie. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie treści zdobytych w Internecie.

          5. Ostateczny termin oddawania prac konkursowych to 21.03.2014r.

          6.  Ocenie podlegać będą:

      

                •  zgodność treści z tematem pracy,

                •  samodzielność  i oryginalność,

                •  poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna

      

          7.  Gotowe prace należy oddać do biblioteki, gdzie komisja w składzie:

                 p. Marzena Grudzińska

                 p. Wioleta Szajkowska

                 p. Danuta Szymańska

                  p. Wiesława Godek

      

        zapozna się z ich treścią, oceni i wybierze trzy najlepsze.

          8.  Nagrody dla zwycięzców  zostaną wręczone podczas apelu.

                                                                                               

                                                                                                          Powodzenia!

      

      

      

      

     III.

      

     REGULAMIN BIBLIOTECZNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

      

     „Pies – moim przyjacielem jest” 

      

           1. Mogą wziąć w nim udział wszyscy uczniowie naszej Szkoły.

           2. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie fotografii psa, wydrukowanie jej i dostarczenie do biblioteki szkolnej do dnia 

                 21 marca 2014 r.

            3. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zdjęć z Internetu. Takie prace zostaną odrzucone i nie będą oceniane.

            4. Wyboru najlepszych prac dokona Komisja w składzie:

      

                 - Wiesława Godek

                 - Jolanta Kopiczyńska – Stano

                 - Małgorzata Górna

      

             5. Ocenie podlegać będą:

      

                   zgodność pracy z tematem

                   samodzielność

                   wyrazistość fotografii

                   trudność w realizacji tematu

      

             6. Zwycięzcy, wyłonieni spośród autorów wszystkich prac konkursowych, otrzymają dyplomy i drobne nagrody.

                                                                             

                                                                                                                 Powodzenia!

      

      

      

      

      

      

      

              

      

        

      

     KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO PLACÓWKA TERENOWA W OSTRÓDZIE

     KONKURS PLASTYCZNY

      

     „Bezpiecznie na wsi - nie zbliżaj się zuchu do maszyn w ruchu!”

      

     Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w kategoriach wiekowych:

     •  I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej
     • II grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej

      

     Tematyka konkursu  dotyczy rozpowszechniania wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym

     uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracy rolnika.

      

     Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w konwencji plakatu w formacie A-3, w dowolnej technice, o tematyce związanej z

     zapobieganiem wypadkom.

      

     Praca powinna być wykonana INDYWIDUALNIE przez uczestnika konkursu. Uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną.

      

     Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona metryczką. Nie przewiduje się przesyłania prac przestrzennych.

      

     Prace prosimy składać do 28 marca 2014 r.  u p. Jolanty Stano i p. Elżbiety Żmijewskiej.

                 

                                                                                                                           Organizatorzy

      

      

     KURATORYJNE KONKURSY PRZEDMIOTOWE:

      

     język polski: 4 listopada (poniedziałek) godz. 10:00

     matematyka: 5 listopada (wtorek) godz. 10:00

     historia: 6 listopada (środa) godz. 11:00

     przyroda: 7 listopada (czwartek) godz. 10:00

     język angielski: 8 listopada (piątek) godz. 11:00

      

          pod tym linkiem znajdziecie regulaminy poszczególnych konkursów:      http://www.ko.olsztyn.pl/?main=2&sub=59

      

      

      

      

     REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU KREATYWNOŚCI

      

     Myślenie kreatywne, to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań. By rozwijać i doskonalić pomysłowość i przedsiębiorczość uczniów biblioteka szkolna przy współpracy z innymi nauczycielami organizuje Konkurs Kreatywności.

     1. Zostanie on rozegrany w czwartek 21 marca 2013r. na sali gimnastycznej.
     2. Mogą wziąć w nim udział trzyosobowe zespoły będące  przedstawicielami  uczniów z klas IV – VI.
     3. Zadaniem uczestników konkursu jest rozwiązanie w jak najkrótszym czasie zadań wymagających pomysłowości i przedsiębiorczości.
     4. Przed rozpoczęciem konkursu każda drużyna wybiera spośród swoich członków osobę kierującą grupą, sekretarza zapisującego rozwiązania i gońca, który dostarczać będzie do Komisji Konkursowej rozwiązane zadania.
     5. W przyznawaniu punktów poszczególnym drużynom liczy się kolejność oddawania gotowych rozwiązań.
     6. Drużyna, która  jako pierwsza odda prawidłowo rozwiązane zadanie, otrzymuje 6 punktów, ostatnia 1 punkt.
     7. Za źle rozwiązane zadanie lub jego brak – drużyna nie otrzymuje punktów.
     8. Za zadanie rozwiązane przed upływem wyznaczonego czasu można zdobyć dodatkowy punkt.
     9. Za niestosowne zachowania, tzn. niesamodzielne rozwiązywanie, przeszkadzanie innym lub inne zachowania budzące zastrzeżenia organizatorów, uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

                                                                Powodzenia! 

      

      

      

      

      

     REGULAMIN KONKURSU BIBLIOTECZNEGO

     „M I S T R Z    K L A W I A T U R Y   I  S Z K O L N E J   L E K T U R Y”

     Chcąc doskonalić wśród uczniów umiejętności posługiwania się w nauce podstawowym sprzętem komputerowym, biblioteka szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie ogłasza kolejny konkurs.

      

     1. Rozegrany on zostanie w czwartek 7.03.2013r.
     2. Udział w nim mogą wziąć uczniowie z klas IV - VI. 
     3. Chętni powinni zgłosić swój udział w konkursie do dnia 6 marca 20113r.
     4. Zadaniem uczestników konkursu jest przepisanie (na komputerze) w ciągu 10 minut wyznaczonego przez komisję konkursową fragmentu tekstu.
     5. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja w składzie:
     • Wiesława Godek – przewodniczący
     • Małgorzata Górna
     • Emilia Łełyk
     1. Wygrywa ten uczeń, który w ciągu wyznaczonego czasu, napisze najwięcej słów i nie popełni błędów (lub zrobi ich najmniej).
     2. Trzech najlepszych uczestników konkursu otrzyma dyplom i nagrodę.

                                                             Powodzenia!

      

      

      

      

                                               

      

     REGULAMIN KONKURSU BIBLIOTECZNEGO

     „M I S T R Z      S Z Y B K I E G O      C Z Y T A N I A”

     Chcąc doskonalić wśród uczniów umiejętność czytania głośnego, biblioteka szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie ogłasza kolejny konkurs.

      

     1. Rozegrany on zostanie w piątek 8.03 .2013r. w dwóch grupach wiekowych : I kategoria - uczniowie klas 2 - 3 , II Kategoria -uczniowie klas 4 – 6.
     1. Udział w nim mogą wziąć uczniowie z wyżej wymienionych klas po uprzednim zgłoszeniu swojego uczestnictwa nauczycielowi bibliotekarzowi do dnia 7 marca 2013r. 

          3.  Zadaniem uczestników konkursu jest głośne odczytanie  w ciągu 5 minut wyznaczonego przez komisję konkursową   fragmentu tekstu.

           4.  Wygrywa ten uczeń, który w ciągu wyznaczonego czasu, przeczyta 

         najwięcej słów i nie popełni błędów (lub zrobi ich najmniej).

     1. Podczas czytania uczestnicy konkursu powinni przestrzegać podstawowych reguł dotyczących prawidłowego czytania, a więc:
     1. czytać głośno i wyraźnie;
     2. właściwie akcentować wyrazy, zdania;
     3. stosować  odpowiednią intonację;
     1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja w składzie:
     • Wiesława Godek – przewodniczący
     • Małgorzata Górna
     • Emilia Łełyk
     1. Trzech najlepszych uczestników konkursu otrzyma dyplom i nagrodę.

                                                             Powodzenia!

      

      

      

     R E G U L A M I N     K O N K U R S U   C Z Y T E L N I C Z E G O    

     DLA  UCZNIÓW  KLAS  PIERWSZYCH

     „Czytamy i naklejamy”

     Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie, chcąc popularyzować czytelnictwo wśród uczniów ogłasza kolejny konkurs

      

     1. Konkurs rozpoczyna się dnia 11.02.2013r., a kończy 15.06.2013r.
     2. Mogą w nim wziąć udział tylko uczniowie klas I.
     3. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne czytanie książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
     4. Nauczyciel – bibliotekarz zastrzega sobie prawo do sprawdzenia znajomości treści wypożyczonego utworu.
     5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest założenie specjalnego zeszytu (przechowywanego na czas jego trwania w bibliotece), w którym dziecko gromadzić będzie naklejki.
     6. Za każdą samodzielnie przeczytaną książkę uczeń otrzymuje od nauczyciela - bibliotekarza 1 naklejkę.
     7. Zwycięzcą konkursu jest ten uczeń, który do dnia

     15 czerwca 2013 r. uzbiera najwięcej naklejek.

     1. Nagrody zostaną wręczone w ostatnim tygodniu roku szkolnego, a otrzymają je ci uczniowie, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca.

                                                                                                  Powodzenia!

      

      

      

      

      

      

     REGULAMIN BIBLIOTECZNEGO KONKURSU

     FOOGRAFICZNEGO

     „Portret kota”

     W związku z obchodzonym 17 lutego Dniem Kota biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie ogłasza konkurs fotograficzny

      

     1. Mogą wziąć w nim udział wszyscy uczniowie naszej Szkoły.
     2. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie fotografii kota, wydrukowanie jej i dostarczenie do biblioteki szkolnej do dnia 22 lutego 2013 r.
     3. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zdjęć z Internetu. Takie prace zostaną odrzucone i nie będą oceniane.
     4. Wyboru najlepszych prac dokona Komisja w składzie:

     - Wiesława Godek

     - Jolanta Kopiczyńska – Stano

     - Emilia Łełyk

     - Małgorzata Górna

     1. Ocenie podlegać będą:
     • zgodność pracy z tematem
     • samodzielność
     • wyrazistość fotografii
     • trudność w realizacji tematu
     1. Zwycięzcy, wyłonieni spośród autorów wszystkich prac konkursowych, otrzymają dyplomy i nagrody.

                                                                                Powodzenia!

      

      

      

      

     W związku ze zbliżającymi się ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA

     ogłasza się w Publicznej Szkole Podstawowej w Miłomłynie

     plastyczny konkurs religijny.

      

     pt. „SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

      

     1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie z klas IV - VI.
     2. Wymagana technika pracy -  forma przestrzenna.
     3. Materiał użyty do wykonania pracy do wyboru: karton, pudełka kartonowe, wypalone zapałki, listewki, wata, plastelina, bibuła, kolorowy papier, itp.
     4. Gotowe prace należy oddać do biblioteki, gdzie komisja w składzie:

      

     p. Beata Kozdryk

     p. Renata Rafalska

     p. Wiesława Godek

      

              zapozna się z pracami, oceni je i wybierze trzy najlepsze.

     1. Ocenie podlegać będą:
     • stopień trudności zastosowanej techniki;
     • samodzielność i oryginalność;
     • dokładność i estetyka pracy.
     1. Ostateczny termin składania prac konkursowych to 18.12.2012r.
     2. Nagrody dla zwycięzców  zostaną wręczone podczas apelu, po jasełkach.

                                                                    Powodzenia!

      

      

      

      

      

      

      

     R E G U L A M I N       K O N K U R S U      C Z Y T E L N I C Z E G O

     „Kto najwięcej stron przeczyta?”

     1. W konkursie czytelniczym mogą wziąć udział wszyscy uczniowie z klas II –VI (w dwóch grupach wiekowych klas II – III i IV – VI).
     2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest założenie specjalnego zeszytu, w którym nauczyciel – bibliotekarz zapisywać będzie liczbę stron z przeczytanych książek (nie liczą się strony w całości wypełnione ilustracjami).
     3. Nauczyciel – bibliotekarz ma prawo wymagać od ucznia biorącego udział w konkursie krótkiego streszczenia przeczytanej książk.
     4. W klasyfikacji liczą się także lektury szkolne, te obowiązkowe i nadobowiązkowe.
     5. Konkurs wygrywa ten uczeń, który Od 3.09.2012r. do 15.06.2013r. przeczyta w wypożyczonych ze szkolnej biblioteki książkach największą liczbę stron.
     6. Finał konkursu 15.06.2013r.
     7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w ostatnim tygodniu roku szkolnego 2012/2013.

                                                   Powodzenia!

              

      

      

     Regulamin Konkursu Bibliotecznego

     „List do Kajtusia Czarodzieja”

     W związku z tym, iż rok 2012 ogłoszono rokiem korczakowskim,

     biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie

      ogłasza konkurs pod tytułem „List do Kajtusia Czarodzieja”.

      

     1. W konkursie udział wziąć mogą wszyscy uczniowie z klas IV – VI.
     2. Tematem pracy jest list skierowany do tytułowego bohatera powieści „Kajtuś Czarodziej” Janusza Korczaka.
     3. Treść listu powinna dotyczyć niezwykłych umiejętności, jakie posiadał Kajtuś, zalecane jest więc poznane treści książki.
     4. Praca nie powinna być dłuższa niż jedna strona formatu A-4.
     5. List należy napisać samodzielnie. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie treści zdobytych w Internecie.
     6. Ostateczny termin oddawania prac konkursowych to 26 10.2012r.
     7.  Ocenie podlegać będą:
     • zgodność treści z tematem pracy i treścią książki,
     • samodzielność  i oryginalność,
     • poprawność językowa, ortograficzna

     i interpunkcyjna

     1. Gotowe prace należy oddać do biblioteki, gdzie komisja w składzie:

              p. Marzena Grudzińska

              p. Wioleta Szajkowska

              p. Danuta Szymańska

              p. Wiesława Godek

        zapozna się z ich treścią, oceni i wybierze trzy najlepsze.

     1. Nagrody dla zwycięzców  zostaną wręczone podczas apelu.

                                                                    Powodzenia!

      

      

      

     REGULAMIN BIBLIOTECZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

     pt. „Moja pierwsza książka z biblioteki”

     W związku z tym, iż październik jest MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH

     biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie

      ogłasza konkurs.

     1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie z klas II – III.
     2. Technika pracy dowolna. Może to być rysunek, wyklejanka, rzeźba.
     3. Tematyka pracy powinna wiązać z treścią pierwszej samodzielnie wypożyczonej i przeczytanej  książki.
     4.  Ocenie podlegać będą:
     • zgodność pracy z tematem;
     • stopień trudności zastosowanej techniki;
     • samodzielność i oryginalność;
     • dokładność i estetyka pracy.
     1. Gotowe prace należy oddać do biblioteki, gdzie komisja w składzie:

     p. Beata Karpowicz

     p. Ewa Kilman

     p. Elżbieta Żmijewska

     p. Wiesława Godek

              zapozna się z ich treścią, oceni i wybierze trzy najlepsze.

     1. Ostateczny termin oddawania prac konkursowych to 26 10.2012r.
     2. Nagrody dla zwycięzców  zostaną wręczone podczas apelu.

                                                                    Powodzenia!