• KONKURSY W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

    •  

     REGULAMIN BIBLIOTECZNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

      

     W związku ze 100 - leciem odzyskania niepodległości biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie ogłasza konkurs fotograficzny

     pt. „Moje selfie z Niepodległą”

      

     1. Mogą wziąć w nim udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
     2. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie fotografii typu selfie, wydrukowanie jej i dostarczenie do biblioteki szkolnej do dnia 31 października  2018 r.
     3. Na fotografii powinien znaleźć się jakiś element zwiazany z polskimi symbolami narodowymi lub kojarzący się z Polską.
     4. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zdjęć z Internetu.
     5. Wyboru najlepszych prac dokona Komisja w składzie:

     - Wiesława Godek

     - Beata Klecha

     - Dorota Wawrowska

     1. Ocenie podlegać będą:
     • zgodność pracy z tematem
     • samodzielność
     • wyrazistość fotografii
     • trudność w realizacji tematu
     1. Zwycięzcy, wyłonieni spośród autorów wszystkich prac konkursowych, otrzymają dyplomy i nagrody.

                                                                                Powodzenia!

                                                        Organizatorki konkursu:

      

      

           REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO

     „Kto przeczyta najwięcej stron?”

      

     1.  W konkursie czytelniczym mogą wziąć udział wszyscy uczniowie z klas II- V .
     2.  Rozegrany zostanie w dwóch grupach wiekowych:

     klas II – III i   IV - V.

     1.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest założenie specjalnego zeszytu, w którym nauczyciel – bibliotekarz zapisywać będzie liczbę stron z przeczytanych książek  (nie liczą się strony w całości wypełnione ilustracjami).
     2.   Nauczyciel bibliotekarz ma prawo wymagać od ucznia biorącego udział w konkursie krótkiego streszczenia przeczytanej książki.
     3.  W klasyfikacji liczą się także lektury szkolne.
     4.  Konkurs wygrywa ten uczeń, który od 15. 10.2018r. do  31.05.2019 r. przeczyta w wypożyczonych ze szkolnej biblioteki książkach największą liczbę stron.
     5.  Finał konkursu 31.05.2019r.
     6.  Ogłoszenie wyników i wręczenia nagród odbędzie się w ostatnim tygodniu roku szkolnego 2018/2019.

       Powodzenia!

     Organizator konkursu: nauczyciel bibliotekarz - Wiesława Godek

           REGULAMIN

      SZKOLNEGO KONKURSU BIBLIOTECZNEGO

       KLASA ROKU

        1.W konkursie biorą udział wszystkie klasy

           (od I do VIII i klasy III gimnazjalne).

     1. Rywalizacja rozpoczyna się z dniem

     15 października  2018 roku, a kończy 31 maja 2019 roku.

     1. Wygrywa ta klasa, która w roku szkolnym 2018/2019 przeczyta najwięcej książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
     2. Liczą się wszystkie książki, również lektury i komiksy.
     3. Nauczyciel bibliotekarz zastrzega sobie prawo do sprawdzenia znajomości treści przeczytanej książki.
     4. Klasa, która zwycięży w konkursie otrzyma dyplom i tytuł KLASY ROKU.

      

     Powodzenia!

     Organizatorzy konkursu: nauczyciele bibliotekarze

     – Wiesława Godek, Dorota Wawrowska