Nawigacja

INFORMACJE

Terminarz szkolny

TERMINARZ SZKOLNY NA ROK 2019/2020

 

I SEMESTR (87 dni roboczych) od 2.09. 2019 do 17.01.2020r.

 

 

TERMIN

WYDARZENIE

2 IX 2019

Inauguracja roku szkolnego

11 IX 2019

Spotkanie z rodzicami:

Przedstawienie przez wychowawców:

 • podstawowych dokumentów szkolnych
 • wymagań edukacyjnych
 • omówienie terminarza szkolnego
 • przeprowadzenie wyborów klasowych rad rodziców i delegatów do Rady Rodziców

20 IX 2019

Sprzątanie Świata

           2 X 2019

Zebranie ogólne z rodzicami

 • 1615 – indywidualne konsultacje 

           11 X 2019

Święto szkoły - Dzień Patrona

Pasowanie pierwszoklasistów na ucznia

Dzień Edukacji Narodowej

6 XI 2019

Spotkanie z rodzicami

8 XI 2019

Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

 11 XII 2019                  (termin do 13 XII 2019)

Spotkanie z rodzicami

Pisemna informacja o przewidywanych niedostatecznych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych)

20 XII 2019

JASEŁKA SZKOLNE; wigilie klasowe

23 XII 2019 – 31 XII 2019

Zimowa Przerwa Świąteczna

7 I 2020

Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

14 I 2020

Śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

15 I 2020

Śródroczne spotkanie z rodzicami

16 I 2020

Bale Karnawałowe (po zajęciach lekcyjnych)

20 I – 2 II 2020

FERIE ZIMOWE

 

Dodatkowe dni wolne od nauki w I semestrze:   2-3 I 2020

 

 

 

II SEMESTR (95 dni roboczych) od 3.02.2020 do 26.06.2020r.

 

TERMIN

WYDARZENIE

UWAGI

4 III 2020

Spotkanie z rodzicami

 

20 III 2020

Pierwszy dzień wiosny / Światowy Dzień Zdrowia/ Święto Ziemi

 

1 IV 2020

Spotkanie z rodzicami

 

30-31 III, 1 IV 2020

Rekolekcje Wielkopostne

 

9-14 IV 2020

Wiosenna przerwa świąteczna

 

21-23 IV 2020

Egzamin klas ósmych

 

30 IV 2020

Apel z okazji świąt majowych

 

18 V 2020

(termin do 19 V 2020)

Spotkanie z rodzicami

Pisemna informacja o przewidywanych niedostatecznych rocznych ocenach kwalifikacyjnych

 

27 V 2020

Biegi uliczne im. ks.J.Kowalewskiego

 

1 VI 2020

Obchody Dnia Dziecka i Dni Rodziny

 

czerwiec

Dzień integracji klas trzecich

 

10 VI 2020

Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

 

19 VI 2020

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

25 czerwca 2020

Dzień organizacyjny, zakończenie roku klas I-III

 

26 czerwca 2020

Uroczyste zakończenie roku szkolnego/pożegnanie klas VIII

 

Dodatkowe dni wolne od nauki w II semestrze:  21-23 IV 2020, 12 VI 2020

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
  14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
 • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

  fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć