Nawigacja

INFORMACJE

Terminarz szkolny

 

TERMINARZ SZKOLNY NA ROK 2020/2021 (obowiązujący od dnia 1 grudnia 2020 roku)

 

I SEMESTR (88 dni roboczych) od 1.09. 2020 do 31.01.2021r.

 

 

TERMIN

WYDARZENIE

1 IX 2020

Inauguracja roku szkolnego

8 IX 2020

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

Przedstawienie przez wychowawców:

 • podstawowych dokumentów szkolnych,
 • wymagań edukacyjnych,
 • omówienie terminarza szkolnego,
 • przeprowadzenie wyborów klasowych rad rodziców i delegatów do Rady Rodziców.

9 IX 2020

Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV-VIII

Przedstawienie przez wychowawców:

 • podstawowych dokumentów szkolnych
 • wymagań edukacyjnych
 • omówienie terminarza szkolnego

przeprowadzenie wyborów klasowych rad rodziców i delegatów do Rady Rodziców

18 IX 2020

Sprzątanie Świata

           6 X 2020

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

           7 X 2020

Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV-VIII

           16 X 2020

Święto szkoły - Dzień Patrona

Pasowanie pierwszoklasistów na ucznia

3 XI 2020

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

4 XI 2020

Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV-VIII

10 XI 2020

Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

3 XII 2020                

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

 16 XII 2020                

Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV-VIII

do 22 XII

Pisemna informacja o przewidywanych niedostatecznych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

22 XII 2020

JASEŁKA SZKOLNE; wigilie klasowe

23 XII 2020 – 1 I 2021

Zimowa Przerwa Świąteczna

4 I – 17 I 2021

FERIE ZIMOWE

21 I 2021

Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

28 I 2021

Śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

Dodatkowe dni wolne od nauki w I semestrze: 12 XI, 13 XI

 

 

TERMINARZ SZKOLNY NA ROK 2020/2021

 

II SEMESTR (93 dni roboczych) od 1.02.2021 do 25.06.2021r.

 

TERMIN

WYDARZENIE

UWAGI

2 II 2021

Śródroczne spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

 

3 II 2021

Śródroczne spotkanie z rodzicami uczniów klas IV-VIII

 

2 III 2021

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

 

3 III 2021

Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV-VIII

 

22-24 III 2021

Rekolekcje Wielkopostne

 

1-6 IV 2021

Wiosenna przerwa świąteczna

 

28 IV 2021

Apel z okazji świąt majowych

 

4 V 2021

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III

 

12 V 2021

 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV - VIII

Pisemna informacja o przewidywanych niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

 

25 – 27 V 2021

Egzamin uczniów klas ósmych

 

1 VI 2021

Obchody Dnia Dziecka i Dni Rodziny

 

czerwiec 2021

Dzień integracji klas trzecich

 

10 VI 2021

Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

 

17 VI 2021

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

24 czerwca 2021

Dzień organizacyjny z wychowawcą, zakończenie roku klas I-III

 

25 czerwca 2021

Uroczyste zakończenie roku szkolnego/pożegnanie klas VIII

 

Dodatkowe dni wolne od nauki w II semestrze: 29-30 IV; 25-27 V, 4 VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
  14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
 • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

  fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć