Nawigacja

INFORMACJE

Terminarz szkolny

TERMINARZ SZKOLNY NA ROK 2018/2019

 

I SEMESTR (91 dni roboczych) od 3.09. 2018 do 18.01.2018

 

TERMIN

WYDARZENIE

3 IX 2018

Inauguracja roku szkolnego

12 IX 2018x

Spotkanie z rodzicami:

Przedstawienie przez wychowawców:

 • podstawowych dokumentów szkolnych
 • wymagań edukacyjnych
 • omówienie terminarza szkolnego
 • przeprowadzenie wyborów klasowych rad rodziców i delegatów do Rady Rodziców

21 IX 2018

Sprzątanie Świata

  3 X 2018

Zebranie ogólne z rodzicami

 • 1615 – indywidualne konsultacje 

12 X 2018

Święto szkoły - Dzień Patrona

Pasowanie pierwszoklasistów na ucznia

Dzień Edukacji Narodowej

7 XI 2018

Spotkanie z rodzicami

12 XII 2018                   (termin do 14 XII 2018)

Spotkanie z rodzicami

Pisemna informacja o przewidywanych niedostatecznych śródrocznych ocenach kwalifikacyjnych)

21 XII 2018

JASEŁKA SZKOLNE; wigilie klasowe

24 XII 2018 – 1 I 2019

Zimowa Przerwa Świąteczna

7 I 2019

Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

14 I 2019

Śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

16 I 2019

Śródroczne spotkanie z rodzicami

17 I 2019

Bale Karnawałowe (po zajęciach lekcyjnych)

21 I – 1 II 2019

FERIE ZIMOWE

Dodatkowe dni wolne od nauki w I semestrze:  2 XI

 

 

 

II SEMESTR (86 dni roboczych) od 4 II

 

TERMIN

WYDARZENIE

UWAGI

6 III 2019

Spotkanie z rodzicami

 

21 III 2019

Pierwszy dzień wiosny / Światowy Dzień Zdrowia/ Święto Ziemi

 

3 IV 2019

Spotkanie z rodzicami

 

8-10 IV 2019

Rekolekcje Wielkopostne

 

18-23 IV 2019

Wiosenna przerwa świąteczna

 

8 V 2019

Spotkanie z rodzicami

Pisemna informacja o prewidywanych niedostatecznych rocznych ocenach kwalifikacyjnych

 

27 V 2019

Biegi uliczne im. ks.J.Kowalewskiego

 

31 V 2019

Obchody Dnia Dziecka i Dni Rodziny

 

czerwiec

Dzień integracji klas trzecich

 

7 VI 2019

Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

 

14 VI 2019

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

19 czerwca 2019

Dzień organizacyjny, zakończenie roku klas I-III

 

21 czerwca 2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego/pożegnanie klas VIII i  III gimn.

 

Dodatkowe dni wolne od nauki w II semestrze: 10-11-12 IV, 15-16-17 IV, 2 V

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
  14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
 • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

  fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć