Nawigacja

INFORMACJE

Terminarz szkolny

TERMINARZ SZKOLNY NA ROK 2017/20178

 

 

I SEMESTR (90 dni roboczych) od 1.09. 2017 do 31.01.2018r.

 

TERMIN

WYDARZENIE

4 IX 2017

Inauguracja roku szkolnego

13 września

1530 -1630

Spotkanie z rodzicami:

Przedstawienie przez wychowawców:

 • podstawowych dokumentów szkolnych

 • wymagań edukacyjnych

 • omówienie terminarza szkolnego

 • przeprowadzenie wyborów klasowych rad rodziców i delegatów do Rady Rodziców

15 września

Sprzątanie Świata

4 października godz. 1530

Zebranie ogólne z rodzicami

 • 1615 – indywidualne konsultacje

12 października

Dzień Patrona

Pasowanie pierwszoklasistów na ucznia

Dzień Edukacji Narodowej

8 listopada 1530

Spotkanie z rodzicami

13 grudnia 1530

Spotkanie z rodzicami

19 grudnia

Pisemna informacja o przewidywanych niedostatecznych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

21 grudnia

JASEŁKA SZKOLNE; wigilie klasowe

25 XII – 1I 2018

Zimowa Przerwa Świąteczna

8 stycznia 2018

Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

15 stycznia

Śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

17 stycznia 1530

Śródroczne spotkanie z rodzicami

18 stycznia

Bale Karnawałowe (po zajęciach lekcyjnych)

22 I – 2 II 2017

FERIE ZIMOWE

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od nauki w I semestrze: 13 X; 1XI; 22 XII; 1 I 2018; 2 I;

 

 

 

 

 

 

 

II SEMESTR (88 dni roboczych) od 05.02. 2018 do 22.06.2018r.

 

TERMIN

WYDARZENIE

7 marca 1530

Spotkanie z rodzicami

19-21 marca

Rekolekcje Wielkopostne

21 marca

Pierwszy dzień wiosny / Światowy Dzień Zdrowia/ Święto Ziemi

29 – 3 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

4 kwietnia 1530

Spotkanie z rodzicami

16 maja 1530

Spotkanie z rodzicami

18 maja

Pisemna informacja o przewidywanych niedostatecznych rocznych ocenach kwalifikacyjnych

25 maja

Biegi uliczne im. ks.J.Kowalewskiego

1 czerwca

Obchody Dnia Dziecka

czerwiec

Dzień integracji klas trzecich

11 czerwca

Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

18 czerwca

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

21 czerwca

Dzień organizacyjny

22 czerwca 2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego/pożegnanie klas III gimn.

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od nauki w II semestrze: 1V; 2 V; 3 V; 4 V; 31 V;

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki
  14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
 • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

  fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć