Nawigacja

INFORMACJE

Obwieszczenia Dyrektora Szkoły

 

OBWIESZCZENIE 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej

im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie

z dnia 9 czerwca 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu ujednoliconego Statutu Szkoły


 

Na podstawie art. 50 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010), w związku z upoważnieniem Rady Pedagogicznej, udzielonym w § 3 Uchwały Nr 13/2015/16 z dnia 1 czerwca 2016r., postanawia się co następuje:

 1. Ogłaszam tekst ujednolicony Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. I Dywizji w Miłomłynie.

 2. Statut uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 13/2015/16 z dnia 1 czerwca 2016r.

 3. Tekst ujednolicony Statutu Szkoły obowiązuje od dnia 1 czerwca 2016r.

 4. Tekst ujednolicony Statutu Szkoły udostępnia się do wglądu w sekretariacie oraz na stronie internetowej Szkoły.

 5. Z dniem wejścia w życie powyższego statutu traci moc Statut Publicznej szkoły Podstawowej im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie uchwalony w dniu 30 marca 2009r.

 

Dyrektor Szkoły

mgr Grażyna Potkaj

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
  14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
 • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

  fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć