Nawigacja

INFORMACJE

PODZIĘKOWANIA

                                                                                                     

Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest

 

realizacja naszych zamierzeń i celów.

 

Cieszymy się z każdych ofiarowanych darów.

 

Mamy głęboką wiarę i nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże naszej placówce

 

 w dalszym rozwoju.

 

Dyrektor

Rada Pedagogiczna

i Uczniowie naszej szkoły

pragną wyrazić gorące i serdeczne podziękowania:

                                                                                                                        

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

                             Państwu

Agnieszce Konstanty - Ślebzak

i Radosławowi Konstanty

         Za życzliwość i hojność, która wzbogaciła bazę

punktu przedszkolnego "Jaś i Małgosia"

- zasponsorowanie wymiany dwóch okien.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

                                     Panu

Piotrowi Żmijewskiemu

          

Za wsparcie rzeczowe naszej placówki 

- przekazanie darowizny w postaci biurka wraz z zabudową.

 

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

                                    Pani

Justynie Ignaczak

          

Za wspieranie inicjatyw szkolnych 

- prowadzenie uczniowskiego koła szachowego.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

                        Panu

Marcinowi Brejna

 

właścicielowi firmy "​MJ Mebel"  w Miłomłynie

               

Za wsparcie rzeczowe w postaci wykonania frontów szfek w kuchni szkolnej

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

                                                         Państwu

Oldze i Tomaszowi Trębickim

 

właścicielom "Kolorowego Przedszkola" w Warszawie

               

Za ofiarowanie  paczek Bożonarodzeniowych dla siedmiorga uczniów naszej szkoły

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Radnym Rady Miejskiej:

                    Państwu

                                   Joannie Karabinowskiej

 

                                                            Zdzisławie Milkowskiej

 

                                                                                   Wiesławowi Lisek

oraz redakcji tygodnika "Nasz Głos"

                             Za ufundowanie nagród pieniężnych o łącznej wysokości 1100 zł

          laureatom szkolnego konkursu matematycznego.

                           a także Panu

                                  Tadeuszowi Stelmach za pośrednictwo w tym zakresie.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

        Państwu

                            Beacie i Andrzejowi Nowakowskim

 

                       oraz Bankowi Spółdzielczemu w Miłomłynie

     

 Za rzeczowe wsparcie konkursów realizowanych przez bibliotekę szkolną w roku 2013/2014

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

                                                            Panu

                                                                       Mariuszowi Łakomemu                                                      

                                           Za podarowanie drzewka świerkowego

                               do przygotowania choinki na holu szkoły

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Państwu:

                    Zdzisławie Milkowskiej

                    Joannie Karabinowskiej

                   Wiesławowi Lisek

                                                           Radnym Rady Miejskiej

                                            oraz

                                                       redakcji tygodnika NASZ GŁOS   

 

               Za ufundowanie nagród pieniężnych o łącznej wysokości 1100 zł

                       laureatom szkolnego konkursu matematycznego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013.

            

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Państwu Beacie i Andrzejowi Nowakowskim

  Za rzeczowe wsparcie konkursów realizowanych przez bibliotekę szkolną

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

   

Pani Agnieszce Laskowskiej

Za bezinteresowne wsparcie rzeczowe

na potrzeby naszej szkoły

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  

Pani Elżbiecie Kwiatkowskiej

                                       Za wieloletnie wspieranie naszych inicjatyw,

                           za życzliwość, otwartość i zaangażowanie w życie szkoły..


 

 


                   Państwu

             Oldze i Tomaszowi Trębickim z Warszawy

               

Za ofiarowanie  zabawek do oddziałów przedszkolnych

 


       

Wszystkim, którzy przyczynili się do zebrania środków na nowy sztandar szkoły oraz zorganizowania uroczystości jego nadania 

m.in.

                    Ewie i Jarosławowi Myślińskim

               Robertowi Piotrowskiemu

               Zbigniewowi Skolmowskiemu

              Radzie Miejskiej w Miłomłynie

              ZNP oddział w Miłomłynie

              Radzie Rodziców

             Nadleśnictwu Miłomłyn

             BS Iława

             GS Miłomłyn

             Henrykowi Matwiejuk

             Stanisławowi Siwkowskiemu

            Mirosławie i Tadeuszowi Wrona

            Danucie i Zbigniewowi Koziej

 


      

         Państwu

                             Danucie i Zbigniewowi Koziej

Za wykonanie obrazu ze skóry

                          przedstawiającego logo naszej szkoły i szkoły w Klötze

                         przeznaczonego na prezent dla dyrektora niemieckiej szkoły

            Państwu

                          Małgorzacie i Jackowi Malczewskim

Za wypiek regionalnego pieczywa

promującego nasze miasto podczas wizyty uczniów w Klötze

                    Panu

                             Robertowi Piotrowskiemu

Za wpłacenie 2 tys. zł na konto Stowarzyszenia"Nasze Dzieci"

na wyjaz grupy szkolnej do Sekundarschule w Klötze, w  Niemczech

 

                 

                   Państwu:

 

Ewie i Jarosławowi Myślińskim

Danucie i Zbigniewowi Koziej

Izabeli i Jackowi Dyczewskim

Danucie Wróblewskiej

 

Za włączenie się w organizację Szkolnego Dnia Promocji Zdrowia

poprzez podarowanie soków dla uczniów.

  

Pani Annie Misztal

              

Za ofiarowanie drzewek i krzewów

do upiększenia posesji Szkolnej

  

Państwu Oldze i Tomaszowi Trębickim

               

Za ofiarowanie pomocy dydaktycznych i zabawek

do Świetlicy Szkolnej

  

Strażakom OSP Miłomłyn

               

Za trud włożony w odśnieżanie dachu szkoły

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
    14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
  • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

    fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć