Nawigacja

INFORMACJE

KĄCIK DLA RODZICÓW

 

Dziennik Elektroniczny

Szanowni Rodzice,

W naszej szkole wdrażamy dziennik elektroniczny firmy Librus Synergia. Informujemy, że e-dziennik Librus Synergia jest całkowicie bezpłatny dla rodziców i uczniów.

Najważniejsze funkcje rozwiązania dostępne będą także za pośrednictwem aplikacji mobilnych, które bezpłatnie można będzie pobrać i w prosty sposób zainstalować na urządzeniu mobilnym. 

Aby zalogować  się do e-dziennika zarówno rodzic jak i uczeń będą dysponować numerycznym loginem oraz hasłem, które otrzyma od wychowawcy klasowego.

Planowany termin udostępnienia dziennika dla rodziców i uczniów - listopad 2019 r.  (loginy i hasla rodzice otrzymają od wychowawcy klasowego na listopadowym spotkaniu) 

 

Prosimy rodziców oraz uczniów o zapoznanie się z zasadmi funkcjonowania dziennika elektronicznego:

ZASADY_FUNKCJONOWANIA_DZIENNIKA_ELEKTRONICZNEGO_PSP_w_Milomlynie.pdf

 

 

 

 

 

 

UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

 

Zgodnie z decyzją Rady Rodziców podmiotem ubezpieczającym uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2019/2020 jest InterRISK.

Wybrana składka ubezpieczeniowa - 31 zł.

termin - do 15 października 2019 r.

 

OFERTA_UBEZPIECZENIOWA.pdf

OGOLNE_WARUNKI_UBEZPIECZENIA_edu_plus_2019.pdf

instrukcja_internetowa_zglaszania_szkody_InterRisk_____kopia.pdfdruk_zgloszenia_szkody.pdf

Sposoby_zgloszenia_szkody_osobowej_w_INTER_RISK.docx

 

 

Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

https://men.gov.pl/pl/rekrutacja

 

 

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

 

 

 

zapobieganie-reagowanie-cyberpszemoc_cz._I.pdf

cyberprzemoc_cz2-1.pdf

cyberprzemoc_seksting-1.pdf

 

 

 

 

cyberprzemoc_materialy_dla_rodzicow.pdf

 

        

 

Szkoła

Szkoła to ważny i nieodłączny element życia dziecka. W niej uczeń zdobywa wiedzę i nabywa kompetencji społecznych. W tym dziale będziesz mogła znaleźć najistotniejsze informacje na temat codzienności szkolnej. Szkoła bez tajemnic - zajrzyj do naszego poradnika dla rodziców.

 

 

http://www.netmama.pl/magazyn/dzieci/szkola/

 


             

 

Jak skutecznie zachęcić dziecko do czytania? 10 złotych rad!

 

http://czasdzieci.pl/domowa-akademia/rodzice-artykuly/id,563-jak_skutecznie_zachecic.html

                             

 

                                                    

 

                                                                                  10 błędów w wychowaniu nastolatków

 

Czy wychowujesz przysparzającego kłopotów nastolatka? Zdążyłeś już przez niego osiwieć i wciąż nie wiesz, jak z nim postępować? A po przerwie od szkoły sytuacja jedynie się pogarsza... Nie martw się – 10 naszych wskazówek na pewno Ci pomoże.

 

Błąd nr 1: Ignorowanie tego, co oczywiste

Kiedy nastolatek zaczyna nagle drastycznie zmieniać swoje zachowanie lub zwyczaje, nie możemy przejść nad tym do porządku dziennego. Jeśli stanowi to dla Ciebie problem, zrób coś, zanim będzie za późno.

 

Błąd nr 2: Prawienie kazań zamiast rozmowy

Jeśli chcesz, aby nastolatek wyrósł na rozsądną osobę, która potrafi podejmować decyzje, musisz go tego nauczyć i nim pokierować. Oczywiście łatwiej powiedzieć dziecku, co powinno zrobić, ale nikt, dorosły czy nastolatek, nie lubi słuchać suchych  rozkazów.

Staraj się zatem porozmawiać z nim o różnych możliwościach działania i pokazać, jak podejmować słuszne decyzje.

 

Błąd nr 3: Unikanie kary

Musisz wyznaczyć dziecku granice, których przekroczenie będzie wiązało się z konsekwencjami. Nie wystarczy, że wpoimy nastolatkowi konieczności respektowania reguł, jeśli będzie mógł je łamać, kiedy tylko zechce.     

 

Błąd nr 4: Stawianie nieosiągalnych celów

Istotnym elementem procesu dorastania jest stawianie sobie celów i planowanie strategii ich osiągania. Twoim zadaniem jest zachęcić i pomóc nastolatkowi, aby wszystkie cele, jakie chce uzyskać, były realne i osiągalne.  

 

Błąd nr 5: Oczekiwanie jedynie pozytywnych wyników

Często oczekujemy od nastolatków zbyt dużo, ale nie chwalimy ich za to, co już udało im się osiągnąć, a jedynie krytykujemy za wszelkie przewinienia.  W ten sposób możemy wychować osobę sfrustrowaną, która nie będzie podejmować wyzwań w życiu… a przecież nie chcesz, by tak było…

 

Błąd nr 6: Założenie, że edukowanie nastolatka nie jest naszym zadaniem

Oczekujemy od szkół nie tylko tego, że będą edukować nasze dzieci, ale ustrzegą je także przed narkotykami czy alkoholem. To złe podejście! Wychowanie dziecka zaczyna się w domu, a szkoła może służyć tu jedynie wsparciem. To przede wszystkim Ty powinieneś rozmawiać ze swoim dzieckiem o życiu.  

 

Błąd nr 7: Założenie, że dobre stopnie gwarantują brak problemów  

Dobre stopnie to nic więcej niż dowód na sukcesy w nauce. Jeśli Twoje dziecko wie, że nie będziesz kontrolować go, o ile będzie przynosić dobre oceny, mogą zacząć się prawdziwe problemy.

 

Błąd nr 8: Ignorowanie potrzeby spędzania czasu z rodziną

Współcześnie trudno znaleźć nam godzinę lub dwie dziennie na spędzenie czasu z rodziną. Ale po prostu musisz zacząć to robić! Nie wiesz, jak nawiązać kontakt ze swoim nastolatkiem? Poproś go, by znalazł Ci coś: informację, muzykę, film – w Google lub na Youtube.  Zobaczysz, że zrobi to 100 razy szybciej niż Ty, a więź między Wami się wzmocni.  

 

Błąd nr 9: Zbyt łatwe poddawanie się

Nastolatki ciągle wystawiają naszą cierpliwość na próbę. Są bardzo kreatywni, jeśli chcą uzyskać nasze pozwolenie na coś. Ale to z pewnością zdążyłeś już zauważyć. Dlatego powinieneś:  

  • upierać się przy swojej opinii,
  • być konsekwentny i
  • dbać o swój autorytet.

 

Błąd nr 10: Wyrażanie oburzenia współczesnymi nastolatkami

To normalne, że porównujesz swoje nastoletnie dziecko z sobą samym, kiedy byłeś w jego wieku. Ale współczesne nastolatki bardzo różnią się od Twojej generacji. Musisz zrozumieć i zaakceptować te różnice.

 

                                                                                                                            źródło: e-magazyn Dormeo.

 

 

 

Gadżety w życiu dzieci - telefony, tablety, xbox i inne

 

http://zakupydladziecka.pl/uczen/rozwoj-i-edukacja/534-gadzety-w-zyciu-dzieci-telefony-tablety-xbox-i-inne

 

 

 

 

Bezpieczeństwo rodziny w internecie:

 

https://www.google.com/intl/pl/goodtoknow/familysafety/

 

 

 

50 rad dla rodziców

- Jak włączyć się w edukację własnego dziecka?

 

1.     Okazuj zainteresowanie i doceniaj pracę nauczycieli i dyrektora.

2.     Otwórz się na pomysły nauczyciela, okaż dobrą wolę.

3.     Słuchaj opinii innych o Twoim dziecku, staraj się zrozumieć ich punkt widzenia

4.     Podziel się z nauczycielem swoją wiedzą o mocnych stronach, talentach i   zainteresowaniach swojego dziecka

5.     Bierz pod uwagę i powiedz nauczycielowi o oczekiwaniach i celach jakie sobie stawia twoje dziecko

6.     Nie żałuj czasu na rozmowy o postępach i trudnościach dziecka w szkole

7.     Bierz aktywny udział w zebraniach i dniach otwartych.

8.     Ustal z nauczycielem najlepszy sposób komunikowania się z tobą (telefon, e-mail, list, notatka w zeszycie dziecka)

9.   Staraj się zrozumieć i zaakceptuj reguły obowiązujące dziecko w     szkole; nie podważaj ich znaczenia i nie pozwalaj na omijanie lub łamanie tych zasad w domu (okazywanie szacunku starszym, poprawne zachowanie przy stole, niepalenie papierosów, nieprzeklinanie itp.)

10.  Korzystaj z możliwości przeprowadzanie nieformalnych rozmów, nawiązywania kontaktów z nauczycielami, personelem szkoły innymi rodzicami.

11.  Swoje wymagania, oczekiwania i uwagi przedstawiaj szczerze, otwarcie i   niezwłocznie. Niech nie mają okazji urosnąć do problemu.

12.  Bierz udział w spotkaniach rodziców i pracy organów przedstawicielskich.

13.  Szukaj informacji o szkole, czytaj biuletyny; zaglądaj na stronę www. szkoły
 

14.  Poznaj godziny pracy sekretariatu, dyżurów nauczycielskich i dyrektorskich, terminy dni otwartych.

15.   Zgromadź informacje na temat systemu oceniania i wymagań wobec twojego dziecka (śródrocznych, na zakończenie  semestru/roku, wymagań egzaminacyjnych)

16.   Poznaj przyjaciół i kolegów swojego dziecka a także ich rodziców.

17.  Staraj się śledzić życie szkoły i w miarę możliwości uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych dla lub z udziałem rodzin uczniów; pomóż organizować takie imprezy

18.   Włącz się w pracę zespołów rodziców uczestniczących w konsultowaniu lub tworzeniu programu szkolnego

19.   Weź udział w organizowanych dla rodziców warsztatach lub seminariach. Jeśli nie są organizowane podsuń szkole pomysł ich zorganizowania.

20.    Bierz udział w godzinach wychowawczych i lekcjach otwartych, na które jesteś zapraszany.

21.    Włącz się w organizacje imprez dla rodziców i rodzin organizowanych przez szkołę (święto szkoły, sportowe zawody rodzinne, przedstawienia teatrzyku szkolnego, aukcje na rzecz szkoły, piknik rodzicielski).

22.   Włącz się w opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych, zaproponuj swoją pomoc w ich prowadzeniu (opieka nad młodszymi dziećmi, dowożenie dzieci na basen, do kina itp.)

23.  W miarę możliwości wspieraj fundusz rodzicielski lub ofiaruj własną pracę (od pomocy w drobnych remontach, szycia zasłon, przygotowywania pomocy naukowych, pieczenia ciastek na imprezy szkolne, po prowadzenie koła zainteresowań).

24.  Ustal z nauczycielem plan postępowania w stosunku do twojego dziecka zwłaszcza w sytuacji kryzysowej

25.  Omawiaj ze swoim dzieckiem przebieg szkolnego dnia, dowiaduj się o plany i ważne dla dziecka wydarzenia w  zbliżającym się czasie.

26.   Poznaj mocne i słabe strony dziecka w szkole.

27.   Zadbaj, aby dziecko miało w domu wydzielone, ciche i dobrze oświetlone miejsce do nauki i odrabiania lekcji

28.   Pomóż swojemu dziecku zaplanować pracę, podzielić duże i trudne zadania na małe kroki.

29.  Ustal w miarę możliwości stałe godziny spokojnej pracy dziecka w domu - w tym czasie nie angażuj go do innych czynności.

30.   Okazuj szacunek dla pracy dziecka, doceniaj jego wysiłek.

31.   Spróbuj znaleźć zajęcie (hobby, sport), które będziesz wykonywał razem z dzieckiem.

32.  Zachęcaj dziecko do podejmowania działań twórczych (malowania, grania itp.), czytania książek, słuchania dobrej muzyki; czytajcie razem chociaż kilka minut każdego dnia.

33.  Organizuj w miarę możliwości rodzinne wycieczki do biblioteki, ogrodu zoologicznego, botanicznego, teatru, kina, na koncert, do muzeum, parku, lasu itp., aby wykorzystać je jako sposobność do zdobycia nowych ciekawych informacji.

34.  Wspólnie z dzieckiem wybierz i zaplanuj programy telewizyjne, które będzie mogło oglądać; gdy możesz, oglądaj je razem z nim i rozmawiaj o tym, co widziało i czego się nauczyło.

35.  Od czasu do czasu baw się z dzieckiem - graj w gry dydaktyczne, towarzyskie, komputerowe itp.

36.  Pomóż dziecku w zaplanowaniu przygotowań do klasówki, sprawdzianu, egzaminu.

37.  Pomóż zorganizować w szkole spotkania rodziców poświęcone wymianie doświadczeń na temat "Jak pomagać swojemu  dziecku w odrabianiu prac domowych?"

38.   Weź udział w szkolnym festiwalu nauki; zaoferuj szkole swoje zdolności, talenty, umiejętności

39.   Podejmij się opieki nad uczniami w czasie zajęć popołudniowych i prac porządkowych w szkole; weź udział w szkolnej wycieczce

40.  Pomóż zorganizować system rodzicielskiego wolontariatu w szkole.

41.  Poznaj zasady szkolnego regulaminu i pomagaj nauczycielom w utrzymywaniu dyscypliny

42.  Pomóż zorganizować prace społeczne uczniów

43.  Zaoferuj nieodpłatnie szkole swoje eksperckie usługi w dziedzinach, na których się znasz i możesz pomóc

44.  Dowiedz się jak najwięcej na temat działań podejmowanych w stosunku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. dysleksją)

45. Podejmuj się funkcji społecznych w radach przedstawicielskich rodziców, także na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym

46.  Zachęcaj swoje dziecko do pełnienia funkcji społecznych i udziału w samorządzie uczniowskim i wspieraj je w działaniu

47.  Staraj się poznać prawo oświatowe w zakresie niezbędnym do podejmowania odpowiedzialnej dyskusji o pracy szkoły; obserwuj zmiany w prawie oświatowym i w miarę potrzeby zabieraj głos na temat kierunku tych zmian

48.  Pomóż szkole w gromadzeniu dodatkowych funduszy, ubieganiu się o dotacje, stypendia i granty oraz utrzymaniu dobrym stanie majątku szkolnego

49.  Wspieraj działania organizacji wychowawczych na terenie szkoły swojego dziecka (np. harcerstwa)

50.  Zachęcaj i wspieraj swoje dziecko w działaniu społecznym na rzecz potrzebujących pomocy; sam służ przykładem

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki
    14 - 140 Miłomłyn, ul. Pasłęcka 15
  • (89) 641-31-23 lub 641-31-33

    fax: (89) 641-31-23

Galeria zdjęć