• ARTYSTYCZNE POKOLENIE WWW

    •  

      

     Projekt „Artystyczne pokolenie WWW

      – pozalekcyjne zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

     z terenu miasta i gminy Miłomłyn”

     współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

     w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      

     Program Operacyjny

     Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

      

     Priorytet IX:

     Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

      

     Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

      

     Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic

      

     w jakości usług edukacyjnych

      

     Projektodawca: Gmina Miłomłyn –wspólnota samorządowa

      

     Termin realizacji: listopad 2008 – czerwiec 2009

      

               Miejsce realizacji:

      

               •  Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie

      

              • Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Bynowie

      

              • Publiczna Szkoła Podstawowa im .M. Kopernika w Liwie

      

              • Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji T. Kościuszki w Miłomłynie

      

      

     Zajęcia dla młodych plastyków i komputerowców z Unii Europejskiej

      

     W szkołach w Miłomłynie, w Liwie i w Bynowie rozpoczęły się pozalekcyjne zajęcia plastyczne i komputerowe w ramach projektu pn.

     „Artystyczne pokolenie WWW – pozalekcyjne zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy Miłomłyn”.

      

     W zakresie technik plastycznych oraz nowoczesnych technologii komputerowych od stycznia do czerwca szkolić się będzie 160 uzdolnionych dzieci.

     Adepci warsztatów plastycznych będą mogli nauczyć się lepienia przedmiotów oraz poznać proces wypalania gliny w piecu ceramicznym,

     zamontowanym na potrzeby projektu wPublicznym Gimnazjum w Miłomłynie, a także zwiedząMuzeum Etnograficzne i hutę szkła w Olsztynku.

     Uczestnicy zajęć komputerowych wyjadą do kina IMAX w Warszawie, gdzie wezmą udział w seansie trójwymiarowym. Projekt zakończy się

     uroczystym podsumowaniem w czerwcu br. w

      

     Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Miłomłynie, gdzie odbędzie się wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczestników zajęć oraz

     prezentacje multimedialne szkół uczestniczących w projekcie. Wszystkim uczestnikom zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy i upominki. Nagrodzeni

     zostaną również zwycięzcy konkursów szkolnych na najlepszą pracę plastyczną oraz prezentację multimedialną.

      

     Celem ogólnym projektu jest rozwój kompetencji informatycznych oraz świadomości i ekspresji kulturalnej wśród uczniów uczestniczących w

     zajęciach, co osiągnięte zostanie dzięki podniesieniu poziomu wiedzy i umiejętności w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży, zwiększeniu ich motywacji

     do działania i wiary we własne siły oraz zwiększeniu dostępu do narzędzi plastycznych i

     urządzeń komputerowych.

      

      

     WYJAZD STUDYJNY DO WARSZAWY

      

     5 maja br  odbył się wyjazd do Warszawy dla uczestników zajęć komputerowych., w ramach realizacji projektu pn. „Artystyczne pokolenie www –

     pozalekcyjne zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy Miłomłyn”,.

      Do stolicy udała się 80-osobowa grupa dzieci i młodzieży z trzech

     szkół podstawowych z Miłomłyna, Bynowa i Liwy oraz gimnazjum z Miłomłyna. Wycieczka rozpoczęła się w kinie IMAX od seansu filmowego

     zatytułowanego „Afrykańska przygoda”, co umożliwiło zapoznanie się z technologią trójwymiarową, sprawiającą, że widz ma wrażenie jakby był

     uczestnikiem oglądanych wydarzeń. Wrażeń dostarczyła również wizyta w Muzeum Ewolucji, w którym można było obejrzeć rekonstrukcje

     dinozaurów, jak i szkielety wymarłych gadów odkrytych przez polskich naukowców. Specjalną okazją była nowa wystawa Muzeum "

      

     Zabójcy bez winy", która prezentowała pochodzące z różnych stron świata drapieżniki. W plenerze odbywała się wizyta w Łazienkach, gdzie

     uczestnicy mogli zapoznać się z zabytkami i symbolicznymi miejscami Warszawy, tj. Pałacem na Wodzie,Starą Pomaranczarnią, Pomnikiem Chopina

     oraz Belwederem.

      

      

     LEKCJE MUZEALNE I WYTAPIANIE SZKŁA ARTYSTYCZNEGO W OLSZTYNKU

      

     12 maja br. do Olsztynka wybrała się grupa uczestników zajęć plastycznych w ramach realizacji projektu pn. „Artystyczne pokolenie WWW —

     pozalekcyjne zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy Miłomłyn”.

      

     Celem wyjazdu było zmotywowanie uczestników do działalności artystycznej, zaprezentowanie im pozytywnych przykładów i najlepszych praktyk

     w zakresie twórczości artystycznej oraz zapoznanie z tradycją regionu, jego historią i kulturą. Wszyscy uczniowie zwiedzali Park Etnograficzny w

     Muzeum Budownictwa Ludowego. Wzięli też udział w specjalnie dla nich przygotowanych lekcjach muzealnych.

     Gimnazjaliści uczyli się sztuki układania papierowych kwiatów. Uczniowie klas IV – VI w praktyce przekonali się, jak dawniej wykonywano tkaniny

     i chałupnicze międlenie lnu. Najmłodsi przekonali się, jak wyglądały kiedyś lekcje na wsiach, sami stając się na chwilę uczniami sprzed stu lat

     uczącymi się kaligrafii. Ostatnim punktem wyjazdu było zwiedzenie huty szkła artystycznego, w której rzemieślnicy zaprezentowali proces

     wytwarzanie szkła dekoracyjno-użytkowego.

      

     http://milomlyn.pl/cms2/images//prezentacja_wwwp.pdf