• NIE JESTEŚ ROBINSONEM 2

    •  

      

     Projekt” Nie jesteś Robinsonem 2” realizowany we współpracy z Departamentem Wychowania Ministra Edukacji i Nauki

      

     Warszawie pn. „Wspomaganie szkół i placówek przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne w wychowaniu i

      

     profilaktyce”, skierowany do uczniów, rodziców i nauczycieli.

      

     Projekt szkolny realizowany w klasie IV b pod hasłem „Aktywnie spędzaj  czas wolny”,

      

     w terminie od 27 X do 31 V 2007r.

      

      

      

     Cel główny projektu

      

     Zmniejszenie przemocy wśród dzieci i młodzieży

      

     Cele szczegółowe

      

     Uczeń:

      

       wie, jak radzić sobie w trudnej sytuacji i do kogo zwrócić się o pomoc,

       zna i przestrzega reguły obowiązujące w szkole,

           •  zna i akceptuje siebie,

           •  rozpoznaje i nazywa uczucia,

            •  potrafi pokojowo rozwiązywać konflikty,

           •   jest asertywny i tolerancyjny.

      

      

     Nauczyciel:

      


      

              potrafi pomóc uczniom w rozwiązaniu problemu,

            •   dobrze zna potrzeby i możliwości uczniów,

     •   rozwija zainteresowania, zgodnie z możliwościami i potrzebami wychowanków,

            •  współpracuje z rodzicami.

      

      

     Rodzic:

      

          •  wie, jak wspierać swoje dziecko w trudnych sytuacjach,

          •  wie, gdzie szukać pomocy w przypadku pojawiających się problemów,

          •  współpracuje ze szkołą

      

      

     Efekty:

      

     Uczeń:

      

         •   zna podstawowe umiejętności życiowe,

         •  umie bronić się przed naciskiem otoczenia,

         •  umie współdziałać w grupie,

         •  akceptuje siebie,

         •   zna społecznie akceptowane sposoby rozwiązywania problemów.

      

      

     Nauczyciel:

      

         •  umie dostrzec uzdolnienia, zainteresowania oraz problemy uczniów,

         •   zna skuteczne sposoby pomocy,

         •  umie pomóc dziecku i rodzinie

      

     Rodzic:

      

        •  umie zauważyć problemy i potrzeby swojego dziecka,

        •   rozumie potrzebę współpracy ze szkołą,

        •   wie, gdzie szukać pomocy w przypadku pojawienia się problemu

     Efekty

     EfektyEfektyEfekty

     W sumie odbyło się 9 zajęć z uczniami na temat:

      

         •    Nie jesteś Robinsonem – więc musisz dostosować siędo norm i zasad obowiązujących w naszej szkole (część 1 i 2).

        

         •     Nie jestem Robinsonem – więc znam swoje mocnei słabe strony i potrafię je wykorzystać.

      

              Nie jestem Robinsonem – więc uczę się zachowań asertywnych (część 1i 2).

      

                   Nie jestem Robinsonem – więc potrafię być zdrowym.

      

                    Gry i zabawy na wesoło (część 1 i 2).

      

              • Czas wolny dziecka – zajęcia prowadzone przez socjoterapeutę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostródzie.

      

      

     Odbyły się również spotkania z rodzicami:

      

            •  Nie żyjemy na bezludnej wyspie, nauczmy się szukać pomocy.

      

       •     Jasno brzmiące reguły i zasady stosowane w domu są warunkiem przystosowania społecznego.

            

            •  Czas wolny mojego dziecka – oblicza przemocy (spotkanie z socjoterapeutą).

      

      

     W ramach projektu odbyło się szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej „Praca z uczniem zdolnym”

      

     Uruchomiony został  dyżur psychologa w naszej szkole.

      

     W dniu 17 kwietnia 2006 roku uczniowie klasy IV b uczestniczyli   w wycieczce do Olsztyna, która miała  na celu pokazanie

      

     różnych form spędzania czasu wolnego, a także zintegrowanie zespołu klasowego. W Olsztynie uczniowie uczestniczyli w

      

     lekcji muzealnej „Rozpoznawanie ptaków”, zwiedzili wystawę zwierząt, obejrzeli film „Sposób na rekina, czyli morska draka”.

      

     Szaleństwa w Małpim Gaju okazały się znakomitą formą zabawy i wyładowania agresji. W czasie drogi powrotnej uczniowie

      

     zwiedzili Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie.

      

     Wspólnie z uczniami został opracowany album „Gry  i zabawy na wesoło”.

      

     Na placu szkolnym zostały wymalowane "klasy", aby uczniowie na przerwach mogli miło i przyjemnie spędzić czas.

      

      

     Po zrealizowanych zadaniach wynikających z projektu, przeanalizowaniu wniosków  z ewaluacji i

      

     przeprowadzonych rozmów   z rodzicami, nauczycielami    i uczniami, zespół realizujący projekt

      

     stwierdził, że zmniejszył się poziom przemocy i agresji w klasie     i większa jest integracja zespołu

      

     klasowego.

      

      

     PREZENTACJA_PROGRAMU_NIE_JESTES_ROBINSONEM.pps