• Z życia szkoły 2013/2014

    •  

     UROCZYSTE ZAKOŃCZEIE ROKU SZKOLNEGO

      

                          27  czerwca zakończyliśmy uroczyście zajęcia roczne.

      

             Po dziesięciu miesiącach wspólnej pracy spotkaliśmy się, aby zamknąć i podsumować rok szkolny 2013/2014.  W uroczystości, oprócz pracowników szkoły, rodziców i uczniów wzięli udział m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn Pan Stanisław Siwkowski; dyrektor MGOK Pan Zbigniew Rochowicz; przedstawiciele Straży Pożarnej

     Pani Alicja Siwkowska i Pan Piotr Antoszewski; Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Iwona Osiecka oraz przedstawiciel redakcji tygodnika "Nasz Głos" Pan Tadeusz Stelmach.

     Podczas uroczystości pożegnaliśmy uczniów z rocznika 2001, którzy złożyli ślubowanie absolwentów i otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

     Absolwenci: Jakub Krućko, Paula Szymańska i Katarzyna Myślińska przekazali sztandar szkoły nowo wybranemu pocztowi sztandarowemu w składzie: Rafał Kowalczyk - chorąży oraz Amelia Bobrowicz i Anna Wosiak - asysta. Członkowie pocztu sztandarowego wybranego na rok szkolny 2014/2015 złożyli ślubowanie na sztandar.

     W posumowaniu rocznej pracy szkoły dyrektor szkoły przedstawiła najważniejsze przedsięwzięcia i sukcesy, m. in:

     - zakońenie trzyletniego okresu realizacji projektu „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam, Zaangażuj mnie, a zrozumiem”.

     - rozpoczęcie realizacji nowego projekty „Młodzi Europejczycy to my”,

     - realizację z klasą III  Projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,

     - udział w Realizacji Rządowego Programu „Radosna szkoła" – pozyskanie szkolnej Sali zabaw,

     - udział w I edycji programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „WF z Klasą",

     - udział szkolnego klubu filmowego w Konkursie "Tesco Dla Szkół - Talent Do Niemarnowania Jedzenia", w którym film „Bumerang” otrzymał dodatkowe wyróżnienie

        sukcesy:

     - średnia ocen w szkole -  4,14

     - 36 uczniów ze średnią ocen 4,75 i wyższą,

     - 32  spośród 142 klasyfikowanych uczniów z prawem do stypendium za wyniki w nauce,

     - 44 uczniów – to uczniowie wzorowi

     - roczna frekwencja uczniów na zajęciach, na poziomie 92,34%

     sukcesy indywidualne uczniów:

     - Michał Gross laureatem Kuratoryjnego Konkursu Historycznego szczebla wojewódzkiego z wysokim wynikiem 96%,

     - 4 miejsce Jakuba Kroćko w krajowym finale Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,

     - 2 miejsce Marii Nowakowskiej w rejonowym konkursie recytatorskim,

     - cztery wyróżnienia w  Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, które otrzymali: Gabriela Zastępowska, Krzysztof Petka, Michał Gross i Krystian

         Kochański,

     - 1 miejsce w mistrzostwach województwa warmińsko-mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w baseballu szkół podstawowych.

     W swoim wystąpieniu Pan Burmistrz wyraził słowa wdzięczności nauczycielom, wychowawcom i pozostałym pracownikom oświaty za „podejmowany codziennie trud wychowania młodego pokolenia” oraz słowa uznania za „rzetelność i wytrwałość, zaangażowanie, solidną i sumienną pracę”. Podziękowania skierowane zostały również pod adresem rodziców wspierających działania szkoły. Pan Burmistrz na zakończenie życzył wszystkim bezpiecznych, radosnych i pełnych pozytywnych wrażeń wakacji.

          

                                                                                                                                        administrator

      

     Zamykając rok szkolny Pragnę złożyć serdeczne podziękowania całemu Gronu Pedagogicznemu za trud nauczania, wychowania i kształtowania charakterów naszych

     uczniów. Dziękuję za wyrozumiałość, życzliwość, nierzadko determinację i chęć niesienia pomocy.

     Pozostałym Pracownikom szkoły dziękuję za sumienną pracę i wspieranie naszego wspólnego zadania.

     Słowa podziękowania i życzenia kieruję również do Rady Rodziców i wszystkich Rodziców, którzy wspierali nasze działania, służyli swoją radą i pomocą.

     Wszystkim życzę na nadchodzące wakacje spokojnego wypoczynku, pięknej pogody, wspaniałych przygód i szczęśliwego powrotu do szkoły.

                                             

                                                                                                                                                   Dyrektor szkoły

      

     galeria


     BEZPIECZNE WAKACJE 2014

     Dnia 25 czerwca 2014 r. gościliśmy w naszej szkole Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn, p. Stanisława Siwkowskiego. W związku ze zbliżającymi się wakacjami, burmistrz rozmawiał zuczniami klas O - III na temat bezpieczeństwa. Przekazał również wszystkim dzieciom kolorowanki „Bezpieczne wakacje”.

     W ramach ogólnopolskiego programu „Bezpieczne wakacje” zostało również zorganizowane spotkanie z przedstawicielem Policji, p. Krzysztofem Burczakiem, który poruszył m. in. kwestię bezpiecznego pozostawania w domu, korzystania z Internetu oraz zasady poruszania się rowerem po ulicach.

                                                                                                                Renata Rafalska

     galeria


      

     Dnia 24 czerwca 2014r. uczniowie klas pierwszych wraz z rodzicami spotkali się na ognisku koło hotelu. Oprócz  pieczenia kiełbasek, była również świetna zabawa.

                                                                        

                                                                                                  Wych. Alicja Wasiak , Elżbieta Żmijewska    

      

     galeria


     „MUZYCZNY EKSPRES”

     17 czerwca 2014 roku w naszej szkole Agencja Artystyczna „MAT” z Olsztyna zaprezentowała przedszkolakom i dzieciom klas młodszych program artystyczny pod tytułem„Muzyczny Ekspres”.

     Celem poznawczym lekcji muzycznej było zapoznanie uczniów z muzyką i tańcami różnych narodów.

     Spotkanie poprowadził Sebastian Plaszewski, towarzyszyli mu: Damian Borkowski – śpiew, Jerzy Bogdan – fortepian.

     Artyści zabrali dzieciaki w podróż dookoła świata muzycznym pociągiem – zabawy i śmiechu było co niemiara w rytm muzyki hiszpańskiej, rosyjskiej, afrykańskiej, japońskiej i amerykańskiej. Taka lekcja to jest to!

                                                                                                                             Beata Andrianik

      

     galeria


     Warmińsko – Mazurskie DNI RODZINY 2014

     REALIZACJA: uczniowie i nauczyciele klas 0 – VI

     Koordynator: Renata Rafalska

     Cele:

     - zaciśnianie więzi między dziećmi a rodzicami,

     - integracja rodzin,

     - promowanie aktywnego stylu życia,

     - wzbogacanie rodzin o nowe pomysły na spędzanie wolnego czasu w rodzinie,

     - wyrabianie pożądanych zachowań w momencie odnoszenia zwycięstw i porażek,

     - zaciśnianie współpracy między rodzicami i nauczycielem.

     Zrealizowane zadania:

     1. Klasy zerowe „Smerfy” i „Krasnoludki”, odpowiedzialne p. D. Krzaczek i p. D. Krauze

     - montaż słowno – muzyczny dla rodziców

     -poczęstunek

     - własnoręcznie przygotowane przez dzieci upominki

     2. Klasa II a, odpowiedzialna p. E. Kilman

     - ognisko z zabawami

     - piknik rodzinny

     6 czerwca klasa II a była na pikniku w Osadzie Danków w Wielimowie. Było to spotkanie z okazji Dnia Matki, Ojca I Dziecka. Rozpoczęło się ono montażem słowno-

     muzycznym skierowanym do rodziców. Następnie harce na placu zabaw przeplatały się  ze sprawnościowymi konkurencjami rodzinnymi, w których zbierano całuski w formie serduszek. Na

     koniec podsumowano konkurs i dzieci obdarowały rodziców tyloma całusami, ile uzyskała rodzina. Rodzice także stanęli na wysokości zadania, przygotowując ogrom smakołyków.

     3. Klasa  IIb, odpowiedzialna p. B. Andrianik

     - rejs statkiem po jeziorze i Kanale Ostródzko – Elbląskim dzieci i ich rodziców.

     4. Klasy I a, I b odpowiedzialne p. E. Żmijewska, p. A. Wasiak

     - w ramach Dni Rodziny odbyły się cykle zajęć; m.in.  wykonywanie laurek, portretów rodziców, śpiewanie piosenek.

     Dnia 2 czerwca 2014r. uczniowie klas  pierwszych wyjechali na wycieczkę do Rodzinnego Parku Rozrywki w Nowej Holandii. Zwiedzili tam Wyspę Potworów, Wyspę

     Iluzji. Obejrzały również zwierzęta tutejszego ZOO. Wiele radości sprawił im pobyt na zjeżdżalni Lew Gigant i  na placu zabaw.

     5. Klasa III odpowiedzialna p. B. Karpowicz

     - zorganizowano przedstawienie dla rodziców połączone z poczęstunkiem i rozdaniem własnoręcznie wykonanych pamiątek.

     Dnia 26 maja uczniowie klas trzecich uczcili Dzień Matki krótkim programem artystycznym zadedykowanym swoim mamom. Występy odbyły się w sali gimnastycznej. Program składał się z wierszy piosenek oraz tańca. Mamy nagrodziły aktorów gromkimi brawami i zaprosiły na poczęstunek do klasy.                                                         

     Uczniowie klasy V a pod opieką p. Renaty Rafalskiej wykonali rodzinne plakaty, które można było podziwiać na korytarzach szkolnych.

      W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka odbyła się impreza sportowa dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

       

                                                                            Renata Rafalska


     SPOTKANIE INTEGRACYJNE

        13 czerwca 2014 roku odbyło się spotkanie integracyjne uczniów klas III gminy Miłomłyn. Po powitaniu i obdarowaniu się słodkościami, uczniowie klasy III z Miłomłyna oprowadzili gości po szkole. Potem wspólnie z uczniami klas młodszych oglądali prezentację ciekawych ksiażek i przedstawienie pt. "Królewna Śnieżka" przygotowane przez uczniów gimnazjum  oraz taniec polonez przygotowany przez klasę III z Miłomłyna. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem. 

                                                                                    Beata Karpowicz

     galeria


     PIKNIK RODZINNY 2A

       6 czerwca klasa II a była na pikniku w Osadzie Danków w Wielimowie. Było to spotkanie z okazji Dnia Matki, Ojca I Dziecka. Rozpoczęło się ono montażem słowno-muzycznym skierowanym do rodziców. Następnie harce na placu zabaw przeplatały się  ze sprawnościowymi konkurencjami rodzinnymi, w których zbierano całuski w formie serduszek. Na koniec podsumowano konkurs i dzieci obdarowały rodziców tyloma całusami, ile uzyskała rodzina. Rodzice także stanęli na wysokości zadania, przygotowując ogrom smakołyków. To było bardzo miłe i udane spotkanie.

      

                                                                                                               Wychowawca: Ewa Kilman

     galeria


     SPOTKANIE Z MUZYKĄ

       6 czerwca 2014 roku uczniowie klas 4-6 uczestniczyli w koncercie muzycznym pt. ,,ABBA” . Na koncert zaprosili dzieci muzycy: Joanna Kawecka-śpiew, Paweł Grzywacz-śpiew i gitara, Jerzy Prabucki-fortepian. Koncert prowadził Konrad Kozubowski.

     Celem poznawczym spotkania była: biografia i twórczość  zespołu ABBA –  szwedzkiego zespołu, który powstał w 1970 roku w Geteborgu. W 1974 roku wziął udział wErowizji w Wielkiej Brytanii, gdzie zajął I miejsce śpiewając piosenkę Waterloo. Szczyt popularności to 1979 rok. Ich ostatni koncert odbył się w 1982 roku. Do chwili rozwiązania zespołu sprzedano 100 mln płyt. W 1999 roku odbyła się w Londynie premiera musicalu „Mamma mia”, który odniósł ogromny sukces. Na podstawie musicalu nakręcono w 2008 roku film pod tym samym tytułem.

     Podczas koncertu uczniowie wysłuchali największych przebojów: Fernando, Waterloo, Mamma mia, I do i do, Money, money, I hale dream, Dancing queen, Super trouper.

      Dzieci z dużą uwagą wysłuchały koncertu, podobał się im. Świadczyły o tym  rzęsiste brawa.

      Muzykom dziękujemy za udany występ!

                                                        Teresa Biegańska

      

     galeria


      

     4.06.14r. uczniowie klasy III odwiedzili Trójmiasto. W Gdańsku zwiedzili Stare Miasto, palmiarnię i park w Oliwie, wysłuchali koncertu organowego w archikatedrze i odwiedzili ogród

     zoologiczny. W Sopocie podziwiali najdłuższe, drewniane molo w Europie i wzburzone morze. Pogoda niestety nie pozwoliła nam pospacerować po plaży. Ostatnim punktem wycieczki

     było akwarium w Gdyni. Wszyscy byli zachwyceni urodą podwodnego świata.

     Wycieczka była długa i męcząca, ale dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń.

                                                                         Beata Karpowicz

      

     galeria


       NOWA HOLANDIA

     Dnia 2 czerwca 2014r. uczniowie klas  pierwszych wyjechali na wycieczkę do Rodzinnego Parku Rozrywki w Nowej Holandii. Zwiedzili tam Wyspę Potworów, Wyspę Iluzji. Obejrzały również zwierzęta tutejszego ZOO. Wiele radości sprawił im pobyt na zjeżdżalni Lew Gigant i  na placu zabaw.

                                                                         Wychowawcy: Alicja Wasiak,   Elżbieta  Żmijewska   

      

     galeria                                                                                                                    


     X MARATON IM. KSIĘDZA JÓZEFA KOWALEWSKIEGO

       Dnia 26. 05. 2014 roku w Miłomłynie odbył się X Jubileuszowy Maraton im. Księdza Józefa Kowalewskiego.  Do biegu ulicami miasta przystąpili wszyscy uczniowie klas IV-VI ,bez przeciwwskazań medycznych.

     Uczestnicy z miejsc od IV do VI otrzymali dyplomy, natomiast miejsca I – III nagradzane były medalami oraz nagrodami rzeczowymi.

     Klasyfikacja końcowa:

           Dziewczęta klasa IV

     1. Amelia Żach
     2. Julia Taraszkiewicz
     3. Emilia Myślińska

      

     Dziewczęta klasa V

     1. Beata Jasińska
     2. Aleksandra Kowalska
     3. Amelia Bobrowicz

      

     Dziewczęta klasa VI

     1. Julia Luzak
     2. Maja Szostek
     3. Maja Leśniak

      

     Chłopcy klasa IV

     1. Wiktor Zielonka
     2. Dawid Bobrowicz
     3. Maciej Rosiak

      

     Chłopcy klasa V

     1. Kacper Brejna
     2. Jakub Łożyński
     3. Kacper Taraszkiewicz

      

     Chłopcy klasa VI

     1. Filip Świgoński
     2. Sebastian Brzozowski
     3. Wojciech Hamot

      

                                                          Marcin Gołębiewski; Andrzej Krzykowski


     galeria


     ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ MATKI

     Dnia 26 maja uczniowie klas trzecich uczcili Dzień Matki krótkim programem artystycznym zadedykowanym swoim mamom. Występy odbyły się w sali gimnastycznej. Program składał się z wierszy piosenek oraz tańca. Mamy nagrodziły aktorów gromkimi brawami i zaprosiły na poczęstunek do klasy.

                                                               

                                                                                                                     Beata Karpowicz

     galeria


      

     GMINIE BIEGI KLAS I-III

      

     Dnia 26 maja 2014r. na stadionie miejskim w Miłomłynie odbyły się międzyszkolne biegi  uczniów klas I-III szkół podstawowych z Liwy, Bynowa i  Miłomłyna. W biegu uczestniczyło

     około 160 osób. Oranizatorem tego przedsięwzięcia byli burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn Pan Stanisław Siwkowski oraz prezes UKS „ Lider” i Sekretarz Miasta - Pan Ryszard Portka. 

     Wielu uczniów z naszej szkoły zajęło czołowe miejsca.

      

      Oto wyniki: Dziewczęta:                                                     Chłopcy:

      

      

                               kl. I                                                               kl. I

                          1.Ada Gach                                                        1. Alan Górski

                          3. Karolina Łuniewska                                  3. Adam Wityczyn     

      

                                kl. II                                                               kl.II

                           1.Daria Kucińska                                          

                           2..Zuzia Kozakiewicz                                      1.  Kacper Apsel

                                                                                                           3. Karol Koziej

      

                                kl. III                                                               Kl. III

                      1. Wiktoria Zawieska                                           1.Mateusz Rutkowski

                                        

          Wyżej wymienieni zwycięzcy otrzymali medale, a  uczestnicy od miejsca IV-VI nagrodzeni zostali dyplomami.

                                              

             GRATUKUJEMY!

      

                                                                                       Elżbieta Żmijewska                     

     galeria


     LEKCJA PRZYRODY W GOSPODARSTWIE

     23 maja 2014 roku klasa II b przebywała w gospodarstwie rolnym pana Pawła Jaskółowskiego.

     Dzień rozpoczął się od śniadania – dzieci piekły kiełbaski na ognisku przygotowanym wspólnie z naszym gospodarzem, podczas którego rozmawiały na temat pracy  rolnika.

     Po śniadaniu obejrzały sprzęt rolniczy, przeszły na pole, gdzie zobaczyły zboża jare i ozime, dowiedziały się o sianokosach, uczyły się, jak rozpoznawać stopień wysuszenia trawy.

     Ostatnim etapem całodniowej lekcji przyrody była wycieczka na pastwisko i opowieść pana Pawła o hodowli zwierząt, głównie krów mięsnych, które właśnie teraz mają młode cielaczki.

     Pogoda dopisała, dzieciaki miały wiele atrakcji i mogły bezpośrednio obserwować życie na gospodarstwie.

     Pan Paweł udzielał nie tylko fachowej wiedzy, wpisywał także uczniom dedykacje w wydanej przez siebie książce „Miłomłyn 1990 – 2010”.

     To był niezapomniany dzień w życiu klasy – dziękujemy panu Pawłowi za zaproszenie i ciekawą lekcję – uczniowie i wychowawca Beata Andrianik

                                                                       Beata Andrianik

     galeria


       KONKURS „GORĄCZKA ZŁOTA 2014”

      

     "Gorączka Złota" to akcja, w której  zbierane są  „złote monety” o nominałach 1, 2 i 5 groszy. W ramach akcji w całej Polsce wolontariusze PCK prowadzą zbiórki uliczne, zbiórki w sklepach, szkołach, firmach, a także w zaprzyjaźnionych firmach – partnerach PCK. Warto podkreślić fakt, że większość wolontariuszy biorących udział w „Gorączce Złota”, to uczniowie, którzy pomagają swoim rówieśnikom. Akcja "Gorączka Złota" oprócz pozyskania środków na kolonie, ma także wymiar społeczny. Podczas akcji promowana jest idea wolontariatu – bezinteresownej pomocy drugiej osobie.

     W naszej szkole zbieraliśmy złote monety w miesiącach marzec – maj 2014r.

     Konkurs na terenie szkoły zorganizowali uczniowie należący do szkolnego koła PCK, którego opiekunem jest Renata Rafalska – pedagog.

     Udało nam się zebrać aż 86, 07 kg monet!!!

      

                                                                                                Renata Rafalska

       wyniki konkursu


     KONCERT MUZYCZNY DLA KLAS MŁODSZYCH

              20 maja odbyło się kolejne w tym roku szkolnym Spotkanie z Panią Muzyką prowadzone przez artystów z Agencji Artystycznej MAT z Olsztyna. Dzisiejsza lekcja muzyczna nosiła tytuł „Przeboje Pana Jana”,  a jej celem było  zapoznanie z postacią Jana Brzechwy oraz piosenkami do jego tekstów. Usłyszeliśmy wiersze śpiewane przez muzyków i nie zabrakło: Lenia, Samochwały, Kłamczuchy, Skarżypyty … Jak zawsze wybrani uczniowie świetnie wcielili się w grane postacie.

     Było to spotkanie bardzo rozśpiewane. W postać Jana Brzechwy wcielił się uczeń klasy I „a” – Alan Górski, w postać „Lenia” – Wiktor Rafalski z klasy II „b”, „Samochwały” – Amelia Szabelska z klasy I „a”, zaś „Kłamczuchy” – Zuzanna Kozakiewicz z klasy II „a”…

                                                                                                                          Ewa Kilman

      galeria


     POKAZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

     Dnia 15.05.2014r. w Szkole Podstawowej w Miłomłynie gościliśmy grupę ratowniczą PCK z Ostródy. Uczniowie spotkali się na obiekcie sportowym „Orlik” i obejrzeli pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pokaz był komentowany przez instruktora ratownictwa p. Arkadiusza Jaworskiego. Pozorantem był członek szkolnego koła PCK, Kacper Taraszkiewicz.

     Uczniowie mogli również zobaczyć karetkę od środka i użyć niektórych sprzętów.

                                                                                          Organizator pokazu: Renata Rafalska

     galeria


      

                 MICHAŁ GROSS NA GALI MISTRZÓW

      

     14 maja 2014 r. Michał Gross wraz z nauczycielem historii gościł na Gali Mistrzów – uroczystości wręczania nagród laureatom wojewódzkich konkursów przedmiotowych z warmińsko-mazurskich szkół podstawowych. Zaproszenie zostało skierowane do wielokrotnych laureatów i tych z najwyższą lokatą oraz wybranych nauczycieli. Uroczystość odbyła się w Eranova – Miejscu Kreatywnej Aktywności w Olsztynie. W spotkaniu uczestniczyła m.in. warmińsko-mazurska kurator oświaty Grażyna Przasnyska oraz wicewojewoda Grażyna Kluge. Michał dumnie reprezentował naszą szkołę i wystąpił na gali jako uczeń z drugą  lokatą konkursu historycznego, z którego uzyskał  wysoki wynik 96%. Oznacza to, że Michał został zwolniony z pisania ogólnopolskiego sprawdzianu szóstoklasisty, za który otrzyma maksymalną liczbę 40 punktów. W tym roku szkolnym jest 274-ech laureatów. Finały wojewódzkie odbyły się w lutym. W sumie w konkursach przedmiotowych uczestniczyło 11 i pół tysiąca uczniów szkół podstawowych z regionu. Nasz laureat  z rąk kuratora Grażyny Przasnyskiej otrzymał nagrodę oraz dyplom uznania, a nauczyciel list gratulacyjny. Dla nauczyciela sukces ucznia jest najwyższą nagrodą. Miło, kiedy praca ma efekty w postaci perełki, którą niewątpliwie jest Michał.  Jedna z występujących na gali polonistek powiedziała, że wszystkie dzieci mają potencjał, ale potem sukces zależy od ich ambicji. Michał Gross na pewno jest uczniem ambitnym, ale także utalentowanym i pracowitym. Praca się opłaca, bo zgodnie z regulaminem wojewódzkiego konkursu przedmiotowego wyróżnieni uczniowie są zwolnieni ze sprawdzianu szóstoklasisty oraz promowani oceną celującą z danego przedmiotu, a także  przyjmowani do gimnazjów poza zasadami powszechnej rekrutacji.

     Atmosfera na gali była niezwykle uroczysta i z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci. Zachęcam wszystkich uczniów do rozwijania swoich zainteresowań, brania przykładu z Michała i uczestniczenia w konkursach przedmiotowych, bo naprawdę warto! Jeszcze raz gratuluję i dziękuję Michałowi oraz Jego Rodzicom.                                                                                                                    

                                                                                                                     Wioleta Szajkowska

     galeria


     MAJOWE ŚWIĘTA

        W środę, 30.04.2014 r., uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  w Miłomłynie uczcili kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja . Wszyscy spotkaliśmy się przy obelisku postawionym w hołdzie bohaterom walk o wolną Polskę. Obchody miały bardzo podniosły charakter. W uroczystości wzięli udział : p. Stanisław Brzozowski – Starosta powiatu ostródzkiego,  p. Stanisław Siwkowski - Burmistrz Gminy Miłomłyn, p. Ryszard Portka - Sekretarz, p. Paweł Jaskółowski – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz  dyrektorzy szkół - p. Grażyna Potkaj, p. Zbigniew Biegański i nauczyciele obu placówek.

     Po krótkim powitaniu głos zabrali przedstawiciele władz samorządowych. Panowie przypomnieli uczniom, czym był patriotyzm kiedyś dla Polaków, czym powinien być dzisiaj. Pan S. Siwkowski w swoim przemówieniu nawiązał także do obchodów 10-tej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz Święta Flagi Państwowej. Po złożeniu kwiatów  pod pomnikiem, uczniowie zaprezentowali krótki montaż słowno-muzyczny poświęcony obchodom świąt majowych przygotowany przez panie : Danutę Szymańską, Beatę Andrianik, Jolantę Kopiczyńską-Stano (szkoła podstawowa) oraz  Małgorzatę Kowalczyk (gimnazjum).Występy dzieci i młodzieży zostały nagrodzone gromkimi brawami. W uroczystym apelu wzięli udział również mieszkańcy Miłomłyna, czemu na pewno sprzyjała piękna pogoda.                  

                                                                                  Danuta Szymańska

     galeria


     CZARODZIEJSKI WIECZÓR Z ANDERSENEM

          25 kwietnia  w ramach projektu „Powiedz, a zapomnę, pokaż, a zapamiętam, zaangażuj, a zrozumiem” uczniowie naszej szkoły mogli miło spędzić czas na Wieczorze z Andersenem.

     Nazwa uroczystości  przypomina o święcie książki dziecięcej, które obchodzone jest na całym świecie 2 kwietnia, dla upamiętnienia dnia urodzin duńskiego baśniopisarza wszechczasów Hansa Christiana Andersena. Celem imprezy jest rozbudzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych oraz idei głośnego czytania. Pomysł akcji nadszedł z Czech, gdzie przed kilkoma laty w małej bibliotece bibliotekarka wieczorami czytała swoim najmłodszym czytelnikom bajki. Z roku na rok impreza rozrastała się ku uciesze entuzjastów wspólnego bajania, stając się w końcu międzynarodowym przedsięwzięciem. Z okazji 209 rocznicy urodzin H. Ch. Andersena Wioletta Szajkowska wraz z uczestnikami zajęć literacko-dziennikarskich  zorganizowała jego urodzinowy wieczór dla chętnych  dzieci z naszej szkoły. Uczniowie przystroili salę balonami i serpentynami na cześć wielkiego baśniopisarza.

     Chętni przebrali się za bohaterów ulubionych baśni.   Z tej niezwykłej okazji  przybył specjalny gość, baśniopisarka Wioletta Piasecka, tworząca literaturę dla dzieci, autorka baśniowej biografii Hansa Christiana Andersena. Uczniowie  uczestniczyli w zabawach i konkursach czytelniczych, słuchali ulubionych utworów Andersena,  wysłuchali przygotowaną przez Wiolettę Piasecką pogadankę o życiu i twórczości  Andersena. Na początku trzy wyjątkowe  osoby przeniosły uczestników spotkania w świat baśni. Ksiądz Wikariusz Waldemar Prange odczytał  „Calineczkę”, Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Jaskółowski  przedstawił dzieciom „Nowe szaty cesarza”, a szkolna bibliotekarka Wiesława Godek przypomniała wszystkim „Dziewczynkę z zapałkami”. Pisarka opowiadała również o powstaniu swojej ostatniej książki, pokazywała dzieciom ilustracje i zachęcała do czytania. Każdy mógł otrzymać autograf Wioletty Piaseckiej. Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej  atmosferze.

                                                                                                                                           Wioletta Szajkowska

      

       galeria


                SPORTOWA DEBATA

     9 kwietnia 2014 w Publicznej Szkole Podstawowej im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie nauczyciele wychowania fizycznego i uczniowie zmierzyli się z problemami wychowania fizycznego i sportu w ramach tzw. Sportowego Okrągłego Stołu.

     SOS to ogólnoszkolna debata na temat udoskonalania zajęć rekreacyjnych i sportowych w szkole, jest kolejnym etapem programu WF z Klasą w którym bierze udział nasza szkoła. Jest to kluczowy moment w programie, który pozwoli zdiagnozować stan faktyczny lekcji wychowania fizycznego w szkole oraz określić stan pożądany. 
      

     W debacie uczestniczyło ok. 130 uczniów  klas IV- VI, dyrekcja szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego. Wszyscy uczestnicy tworzyli sportowy krąg. 

     Delegaci z każdej klasy mieli możliwość wypowiedzenie głosu ogółu dotyczącego zajęć w-f oraz zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych. Koordynator Programu i prowadzący debatę Andrzej Krzykowski zaznaczył , że celem debaty jest rozmowa o sposobie udoskonalania wychowania fizycznego, zajęć  rekreacyjnych i sportowych w szkole, a także wspólne zadecydowanie, jaką aktywność będą realizować nauczyciele i uczniowie w ramach programu WF z klasą.

     Debatę rozpoczęła prezentacja programu WF . W ramach prezentacji nauczyciele zachęcali do udziału w lekcjach wychowania fizycznego, do aktywnego uczestnictwa w sporcie.

     Kolejnym etapem były wyniki burzy mózgów i propozycje do realizacji dla dyrekcji i nauczycieli wychowania fizycznego:

     - wprowadzanie innych sportów tj. badminton, taniec, aerobic 

     - propozycja uczniów (każdy uczeń ma prawo zaproponować temat lekcji wychowania fizycznego

     - wprowadzenie odwozów dla uczniów z poza Miłomłyna aby mogli uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych spotowo-rekreacyjnych.

     Debata pokazała, że nawet w najlepiej funkcjonującej maszynie można jeszcze poprawić to i owo, i tak też jest z wychowaniem fizycznym w szkołach. W naszej szkole chcemy jeszcze iść
     dalej w rozwijaniu zainteresowań  uczniów, wprowadzić propozycje uczniów i dążyć do doskonałości.
      

                                                                                                  Koordynator programu

                                                                                                  Andrzej Krzykowski

     galeria

                 http://www.ceo.org.pl/pl/wf/news/opis-programu


     SPOTKANIE Z MUZYKĄ

       W kwietniu 2014 roku uczniowie klas 4-6 uczestniczyli w programie muzycznym pt. ,,Vivaldi” . Na koncert zaprosili dzieci muzycy ( Maciej Ćmielowski, Roman Kowalski, Damian Michałowski oraz Konrad Kozubowski) z Agencji Artystycznej "MAT". Celem poznawczym spotkania była: biografia i twórczość Antonio Vivaldiego – włoskiego skrzypka i kompozytora.

      Zaprezentowany program przybliżył uczniom sylwetkę wspomnianego artysty. Wiele ciekawych informacji dotyczących życia i twórczości Vivaldiego przedstawił dzieciom pan Konrad Kozubowski.

     Wiadomości, dotyczące życia i twórczości wspomnianego artysty przeplatane były  jego utworami muzycznymi.

     Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały koncertu, a następnie trzy osoby zmierzyły się w eliminacjach turnieju wiedzy o muzyce. Konkurs wygrała – Joanna Iwin z klasy V a.

     Gratulujemy! A muzykom dziękujemy za udany występ!

      

                                                                                                              Wioletta Szajkowska

        galeria


     WIZYTA NA ZAMKU W OSTRÓDZIE

      25 marca 2014 r. klasy pierwsze i drugie wyjechały na Zamek do Ostródy na lekcję dydaktyczną z edukacji muzycznej „Pani Muzyka i Pan Dźwięk zapraszają do kina – historia dźwięku i muzyki w kinie” zorganizowaną przez MAKFILM z Wrocławia.

     Dodatkową atrakcją spotkania było obejrzenie filmu dla dzieci „Przygoda w Paryżu”.

     Podczas lekcji nauczyciel prowadzący opowiadał dzieciom o prekursorach filmu, nakreślił etapy rozwoju filmu od kina niemego z czarno – białym obrazem, po współczesne, nowoczesne kino. Pokazał również jak ważną rolę w filmie pełni dźwięk i muzyka.

     Wykład urozmaicały fragmenty filmów i muzyki z wykorzystaniem multimedialnej prezentacji, zadawane pytania i zagadki angażowały w lekcję wszystkie dzieci.

     Podczas wyjazdu dzieciakami opiekowały się panie: Małgorzata Koprowska, Emilia Szabelska, Alicja Wasiak, Elżbieta Żmijewska, Ewa Kilman, Beata Andrianik i Renata Rafalska, którym serdecznie dziękujemy.

     Wyjazd był udany, lekcja i film atrakcyjne i bardzo ciekawe.

                                                                                                                                               Beata Andrianik


     WIOSNO, PRZYBYWAJ!

     21 marca znów świętowaliśmy pierwszy dzień wiosny. Jak co roku, było  hucznie i wesoło. Najpierw obejrzeliśmy przedstawienie „Czekamy na wiosnę”, które przypomniało nam o ochronie przyrody, a następnie w wesołym pochodzie z marzanną przemaszerowaliśmy ulicami Miłomłyna. Naszą radość usłyszał nawet pan Burmistrz, który wyszedł nam na spotkanie z urzędu.

     Rozstrzygnięty został konkurs pt.  „Ochrona lasów przed degradacją” Zwycięzcami zostali:  w kategorii klas I-III  klasa I b, w kategorii klas IV- VI  klasy IV b i VI a. GRATULUJEMY!

             Organizatorzy: p. Teresa Biegańska, Zespół ds. Promocji Zdrowia oraz p. Wiesława Godek

      

                                                                                                                            Ewa Kilman

     galeria


     NASZ KLUB FILMOWY NA GALI W TESCO

         Miłomłyński Klub Filmowy pod opieką p. Marzeny Grudzińskiej po raz drugi wziął udział w konkursie TESCO dla szkół i ponownie zdobył wyróżnienie. Tym razem tematyka filmów konkursowych była związana z niemarnowaniem jedzenia. Uczniowie naszej szkoły nagrali dwuminutowy film „Bumerang”. Dzięki głosom społeczności szkolnej oraz przyjaciół zakwalifikował się on pod obrady jury. W bibliotece szkolnej p. Renata Rafalska pomagała głosować nawet najmłodszym fanom MKF-u. Montażem, jak zwykle, zajął się p. Michał Szaciłowski.

     W konkursie TESCO wzięło udział ponad pięćset zespołów. Młodzi filmowcy z Miłomłyna zdobyli nagrody indywidualne – bezprzewodowe, designerskie głośniki firmy Philips i dyplomy. Biorąc udział w dodatkowych konkursach wzbogacili się również o kubki, artykuły biurowe oraz inne gadżety.

                                                                                            Marzena Grudzińska - opiekun klubu                      

     galeria


     ZABAWA KARNAWAŁOWA

        Dnia 23. 01. 2014 roku odbył się w naszej szkole bal karnawałowy dla klas 0 - III i przedszkolaoraz dla klas IV - VI .

     Dzieci z klas młodszych przebrane w piękne stroje bawiły się przy akompaniamencie pani Ani Karpińskiej, która świetną muzyką zachęcała dzieci do wspólnej zabawy. Bal uatrakcyjniły konkursy przygotowne przez uczniów klasy III oraz wychowawczynie klas II p. Ewę Kolman i p. Beatę Andrianik.

     galeria

      Klasy starsze natomiast bawiły się przy muzyce przygotowanej przez Samorząd Uczniowski. Chętnie też brały udział w konkursach. Szczególne emocje wzbudził ten , z nawijaniem włosów na wałki. - wywołał wiele śmiechu. Podczas balu wybrano Miss i Mistera balu. Zostali nimi: Marysia Nowakowska z klasy VI b i Michał Kic z klasy IV a.

     Krąży opinia, że zabawa była super.

     Osobami odpowiedzialnymi za organizację balu były: p. Beata Gorgoń i p. Agniszka Wójcik - Kowalska we współpracy z nauczycielami szkoły.

                                                                                                                                    Beata Gorgoń

      

     galeria IV-VI


     SPOTKANIE Z MUZYKĄ

       22 stycznia 2014 roku uczniowie klas 4-6 uczestniczyli w programie muzycznym pt. ,,Klenczon'. Na koncert zaprosili dzieci muzycy (Waldemar Wiśniewski, Paweł Grzywacz, Jerzy Prabucki, Konrad Kozubowski) z Agencji Artystycznej "MAT". Celem poznawczym spotkania była: biografia i twórczość Krzysztofa Klenczona – kompozytora, wokalisty i gitarzysty polskiego rocka.

     Zaprezentowany program przybliżył uczniom sylwetkę wspomnianego artysty. Wiele ciekawych informacji dotyczących życia i twórczości Klenczona przedstawił dzieciom pan Konrad Kozubowski.

     Warto zapamiętać, że... W liceum Krzysztof kupił pierwszą gitarą za zarobione przez siebie podczas wakacji pieniądze i z niebywałym uporem, krok po kroku samodzielnie odkrywał jej brzmienie. Później podczas studiów w 1962 w duecie z Karolem Warginem, Klenczon został laureatem I Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. W latach 1962–1964 był gitarzystą Niebiesko-Czarnych oraz liderem takich zespołów muzycznych jak: Pięciolinie (1964), Czerwone Gitary (1965–1970) i Trzy Korony (1970–1972). Jest on także kompozytorem największych przebojów Czerwonych Gitar: "Kwiaty we włosach", "To właśnie my", "Biały krzyż", "Gdy kiedyś znów zawołam cię", "Powiedz stary gdzieś ty był", "Matura" oraz zespołu „ Trzy Korony: "10 w skali Beauforta", "Natalie-piękniejszy świat". W 1973 Krzysztof Klenczon na stałe wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie komponował, nagrywał i występował. W latach 1978–1979 koncertował w wielu miastach Polski. Został ranny w wypadku samochodowym, wracając 27 lutego 1981 z koncertu charytatywnego w klubie Milford w Chicago. Zmarł 7 kwietnia 1981 w szpitalu św. Józefa w Chicago. Urnę z prochami złożono 25 lipca 1981 w grobie rodzinnym w Szczytnie.

     Wiadomości, dotyczące życia i twórczości wspomnianego artysty przeplatane były wyżej wymienionymi  utworami muzycznymi.

     Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały koncertu, a następnie trzy osoby zmierzyły się w konkursie. Konkurs wygrał – Jakub Krućko z klasy VI a. Gratulujemy! A muzykom dziękujemy za udany występ!

                                                                           Monika Misztal - Matwiejuk

     galeria


     „Bezpieczne ferie 2014”

     Uczniowie Szkoły Podstawowej w Miłomłynie spotkali się 21.01.2014r.  z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Miłomłynie, p. Krzysztofem Burczakiem  i p. Markiem Paszkańcem.

     Policjanci w ramach ogólnopolskiego programu „Bezpieczne ferie 2014”, omówili zasady bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie, podjęli również temat otwierania drzwi nieznajomym, korzystania z Internetu oraz przestrzegli przed niebezpieczeństwami z tym płynącymi.

     Przedszkolaki w podziękowaniu podarowały policjantom własnoręcznie wykonane gipsowe serca, natomiast uczniowie klas IV – VI kartki z podziękowaniami.

      

                                                                                                                     Organizator: Renata Rafalska

     galeria


     „MUZYCZNE OPOWIEŚCI MAŁEGO FRYCKA”

     Dnia 21 stycznia 2014r. uczniowie klas 0 – III oraz oddziału przedszkolnego uczestniczyli w koncercie muzyki poważnej „ Muzyczne opowieści małego Frycka”.

     Celem poznawczym tego programu była dziecięca opowieść o Fryderyku Chopinie.

     W opowieści muzycznej o latach dzieciństwa naszego największego kompozytora czynny udział brali także nasi uczniowie. Przy dźwiękach akordeonu, klarnetu i fortepianu dzieci tańczyły poloneza, kujawiaka i mazura. Wzbogaciły swoją wiedzę na temat twórczości Chopina między innymi, dowiedziały się, że w latach dzieciństwa Fryderyk Chopin fascynował się muzyką ludową, swoje dzieła tworzył na fortepianie, a grać na tym instrumencie nauczyła go matka.

      

                                                                                                                                          Alicja Wasiak

     galeria


     SPORTOWY TURNIEJ NOWOROCZNY KLAS I-III

     W środę 15.01.2014 w hali sportowej w Miłomłynie odbył się noworoczny turniej sportowy dla klas I-III. Do rywalizacji zgłosiły się drużyny z SP Liwa,  SP Bynowo oraz gospodarze SP Miłomłyn. W trakcie dziesięciu konkurencji sprawnościowo – szybkościowych najlepsi okazali się uczniowie z Liwy którzy zdobyli 27 punktów, drugie miejsce z 19 punktami zajęli gospodarze SP Miłomłyn, a trzecie SP Bynowo z dorobkiem 14 punktów. Ale nie chodziło tylko o to by wyłonić zwycięzców ale przede wszystkim o dobrą zabawę i koleżeńską rywalizację w duchu fair play, której należy nauczać od najmłodszych lat. Każdy uczestnik został obdarowany słodkim upominkiem, które ufundował Uczniowski Klub Sportowy Lider.

     Organizatorami turnieju byli p.Marcin Gołębiewski oraz p.Andrzej Krzykowski.

                                                                                                                      

                                                                                                                                  Amndrzej Krzykowski

        galeria


        GRALIŚMY Z WIELKĄ ORKIESTRĄ ŚWIATECZNEJ POMOCY  

     Dnia 10 stycznia 2014 r. nasza szkoła wspólnie z gimnazjum przystąpiła do akcji charytatywnej - Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie obydwu szkół przedstawili jasełka.

     Już po raz XXII zbieraliśmy pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.

     Nasza cegiełka to kwota w wysokości 623,68 zł .

                       

                                                                                                           Jowita Jankowska

      

                                                                       


                                                                                                                                                     

                    SZKOLNE JASEŁKA

                               

     Dnia 20.12.2013r. w odbyły się naszej szkole jasełka – wigilijne przedstawienie.

     Uroczystość przygotowały panie: M. Górna, E. Łełyk, R. Rafalska i B. Gorgoń.

     W świątecznym przedstawieniu udział wzięło 20 uczniów z klas 0 – VI oraz dzieci z punktu przedszkolnego, które dla Jezusa zatańczyły krakowiaka.

     Młodzi aktorzy wcielili się w role Marii, św. Józefa, króla Heroda, generała, pasterzy, aniołów, śnieżynki, babcię. Nie zabrakło również diabła, śmierci,  szewczyka, piekarza oraz narratorów.

     Oprawę muzyczną uświetniły kolędy śpiewane przez uczennice kl. II – VI oraz p. Aleksandrę Fafińską przy akompaniamencie p. Joli Kopiczyńskiej –Stano. Pięknym głosem popisał się także Krzyś Petka, który zaśpiewał nam 2 kolędy, do których przygrywała mu na skrzypcach Marysia Nowakowska. Owacje były gorące. Sala, dzięki organizatorom, miała wystrój typowo świąteczny. W tym wyjątkowym dniu wszystkim towarzyszył dobry humor.

     galeria

                                                                                                                                                                                                         

                             

     SPOTKANIE WIGILIJNE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

     19 grudnia odbyło się wigilijne spotkanie dzieci z oddziału przedszkolnego z rodzicami. ,,Jasełka” w wykonaniu najmłodszych wprowadziły zebranych gości w świąteczny nastrój.

     Przy wigilijnym opłatku p. dyrektor szkoły przekazała zebranym życzenia świąteczne i noworoczne.

                                                                                                              Wych. Krystyna Krzemińska

      

     galeria


     KOSMICZNY EKSPRES...

         Dnia 17 grudnia 2013 r klasy szóste pod opieką p. Teresy Biegańskiej i p. Jowity Jankowskiej uczestniczyły w wycieczce do Olsztyna.

     Uczniowie obejrzeli w planetarium film pt. „Kosmiczny ekspres”, a także wystawę, która prezentowała m.in. repliki okrętów kosmicznych z Gwiezdnych Wojen oraz postaci (w skali 1:1) Yody, Watto oraz Druida. Z podziałem na dwie grupy uczestniczyli również w seansie filmowym pt „Kraina lodu” i „ Igrzyska śmierci- w pierścieniu ognia”.

      

                                                                                                   Jowita Jankowska


     WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE KLAS DRUGICH

           17 grudnia klasy drugie były na bożonarodzeniowych warsztatach artystycznych w skansenie w Olsztynku. Uczniowie pracowali w małych grupach, tworząc ozdoby choinkowe: aniołki, myszki, łańcuchy oraz uczyły się wypieku pierników. Dzieci pracowały z ogromnym zaangażowaniem, zajęcia były bardzo interesujące.

                                                                 Wychowawcy: Beata Andrianik i Ewa Kilman

                                                                               

     galeria


     POŻEGNANIE JESIENI U SMERFÓW

         Dnia 5 grudnia w grupie 0 Smerfy  odbyło się spotkanie z  rodzicami. Dzieci popisywały się swoimi umiejętnościami recytatorskimi, wokalnymi i aktorskimi. Program artystyczny, jaki obejrzeli rodzice opowiadał o jesieni i pożegnaniu tej pory roku.

     Dzieci pięknie wykonały taniec "Jesienny walczyk" oraz zaprezentowały przedstawienie pt. "Jesień odchodzi, zima przyjdzie jutro". Przedstawienie zakończyło się zabawami ruchowymi dzieci z rodzicami.

     W tym dniu, dzieci odwiedził Mikołaj.  Po zaśpiewaniu piosenki  lub recytacji wierszyka,  otrzymały prezenty. Mikołaj miał również słodkie upominki dla rodziców. Spotkanie przebiegało w miłej, rodzinnej i serdecznej atmosferze.

                                                                                                                             Wychowawca  Dorota Krzaczek

      galeria


     MIKOŁAJKI W II b

            6 grudnia 2013r. klasę II b odwiedzili Mikołaje. Jeden surowy – przyniósł rózgi, drugi szczodry – worek prezentów.  Dzieciaki najpierw musiały udowodnić, że przez cały rok były grzeczne i nauczyły się wiele, pobawiły się z Mikołajami a potem otrzymały podarki.

     Wychowawca i uczniowie dziękują paniom Agnieszce Kalinowskiej, Iwonie Chrapek, Edycie Lewickiej i Ewie Kucińskiej za poświęcenie czasu na organizację klasowych Mikołajek.

                                                                                                                    Beata Andrianik

     galeria


     STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA dla uczniów klas 2 – 3

            W dniach 3 – 11 grudnia 2013r. w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Stypendialny: Stypendiada Wczesnoszkolna. W ramach  Stypendiady uczniowie klas drugich i trzeciej zmagali się w konkursach z zakresu edukacji czytelniczej, ortograficznej, matematycznej i plastycznej i wykazać musieli się wiedzą

       1. Konkurs czytelniczy „I Ty bądź czytelny” – temat przewodni „Brzechwa dzieciom” – znajomość treści utworów: „Pchła Szachrajka” i „PanDrops i jego trupa”

     2. Konkurs ortograficzny „Ortograf” – znajomość reguł ortograficznych u – ó, ż – rz, h – ch.

     3. Konkurs matematyczny „Plus – minus” – zabawy z dodawaniem i odejmowaniem.

     4. Konkurs plastyczny „Kreska” – ilustracja wybranej przez dziecko pory roku na formacie A4, techniką dowolną.

     Opiekunkami konkursu były panie: Ewa Kilman, Beata Andrianik i Beata Karpowicz, nad prawidłowym przebiegiem czuwały panie dyrektorki:Grażyna Potkaj i Izabela Lempek.

     Kompletne wyniki poszczególnych laureatów, finalistów i uczestników organizator prześle do szkół do 28 lutego 2014 r.                                                                                                   

                                                                                                                                Trzymamy kciuki!

     galeria


     ANDRZEJKI W II B

            W piątek 29 listopada 2013r. wychowawca, rodzice i uczniowie klasy  II b obchodzili Andrzejki w Majdanach na zaproszenie pani Marioli Chmielińskiej.

     Po powitaniu wszystkich gości rozpoczął się wieczór Andrzejkowy na którym nie zabrakło atrakcji: były wróżby, konkursy z nagrodami, zabawy integrujące dzieci z Miłomłyna, Majdan i Bynowa, malowanie twarzy w fantazyjne makijaże, dyskoteka. Rodzice przygotowali pyszny poczęstunek.

     Kiedy nadszedł czas na pożegnanie, wszystkim było przykro, że to już koniec.

     Pani Ewie Kucińskiej po raz drugi dziękujemy za zaangażowanie i ogromny wkład pracy w zorganizowanie naszej imprezy.

      

                                                                                                         wychowawca Beata Andrianik

      galeria


     ANDRZEJKI W I a

               Dnia 28 listopada w klasie I a odbyły się andrzejki. Najpierw , jak tradycja każe odbyły się wróżby. Każdy chciał wiedzieć, co czeka go w przyszłości.

     Odbyło się lanie wosku, wróżenie z „buta”, wybieranie imienia chłopca lub dziewczynki itp. Po tych atrakcjach odbył słodki poczęstunek i wesoła zabawa przy muzyce.

                                                                                                                            Wych. Elżbieta Żmijewska

         galeria


      

     SPOTKANIE AUTORSKIE Z PISARKĄ WIOLETTĄ PIASECKĄ

      

          29 listopada 2013r. do naszej szkoły przyjechała pisarka Wioletta Piasecka. Jest ona autorką ponad 40 bajek i baśni dla dzieci, czterech sztuk teatralnych i wielu słuchowisk radiowych. W 2005 roku jej książka Dawno temu... została uznana za najlepszą książkę roku i otrzymała główną nagrodę Fundacji Elbląg. Książki Wioletty Piaseckiej wielokrotnie wygrywały plebiscyty czytelnicze. Debiutowała w 1999 roku książką dla dzieci Zaczarowana kraina bajek. Niektóre z jej bajek doczekały się adaptacji teatralnej. Od listopada 2003r. do chwili obecnej na zaproszenie bibliotek, szkół, przedszkoli i księgarń odbyła około tysiąca spotkań autorskich na terenie całego kraju i za granicą, a w piątek przyjechała do nas. Bardzo się cieszymy, że odwiedziła naszą szkołę tak wspaniała pisarka. Zachęcam was do przeczytania jej książek.

         Podczas spotkania dowiedzieliśmy się wiele o Hansie Christianie Andersenie, Marii Skłodowskiej Curie, a nawet o samej Wioletcie Piaseckiej.

     Opowiadała nam o tym, jak jej syn chciał pojechać do Egiptu i odpowiadała na wiele pytań. Mówiła nam o swoich zainteresowaniach. Nawet pokazała nam fragment teatrzyku lalkowego, do którego sama uszyła kukiełki. Od razu widać, że jest bardzo zdolna. Wioletta Piasecka ma wielki talent aktorski. Potrafi zmieniać głos stosownie do sytuacji. Myślę, że wszystkim podobało się to spotkanie, bo mi bardzo. Mam nadzieję, że pisarka Wioletta Piasecka jeszcze nieraz odwiedzi naszą szkołę.

                                                                                                          Kasia Myślińska

      

     galeria

      


     FESTIWAL PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

         Dnia 28 listopada 2013 roku w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Zalewie odbył się IV POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ. Konkurs został zorganizowany przez MGCK w Zalewie oraz nauczycieli języka angielskiego z Zespołu Szkół w Dobrzykach - Julitę Sobolewską i z Zespołu Szkół w Zalewie - Monikę Szmygiel. W festiwalu wzięło udział 50 wykonawców z 25 szkół podstawowych i gimnazjów. Uczestnicy śpiewali dowolne piosenki w języku angielskim. Ich występy oceniało jury w składzie: Anna Wysocka- Rokita–konsultant metodyczny wydawnictwa Macmillan, Maciej Krawczyk - konsultant metodyczny wydawnictwa Pearson, Katarzyna Krajewska wokalistka, uczestniczka między innymi programu Szansa na Sukces oraz Rafał Gadomski - muzyk z zespołu Blue Band. 

        Naszą szkołę reprezentowały Katarzyna Myślińska(klasa VI b) z piosenką „ Get the party started” i Paula Szymańska z klasy VI a, która wykonała piosenkę Lenki „ Everything at once”. Występ Pauli Szymańskiej zyskał uznanie jury, które przyznało naszej wokalistce IV miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                                                                        Monika Misztal - Matwiejuk

             

                                                                                                                                                          


     PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

     20 XI  2013 przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego podczas uroczystości ,,Pasowanie na przedszkolaka” przeszły swój pierwszy egzamin i otrzymałystatus przedszkolaka. Dzieci prezentowały swoje wiadomości i umiejętności wokalno-artystyczne, po których to p.dyrektor Grażyna Potkaj oficjalnie pasowała je na przedszkolaków. Dzieci otrzymały pamiątkowy dyplom i upominki. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością p. Burmistrz, rodzice i koledzy z oddziałów przedszkolnych. Na zakończenie odbył się słodki poczęstunek i wspólna zabawa z gośćmi.

                                                                                                                        Wych. Krystyna Krzemińska

     galeria


     BIERZEMY UDZIAŁ W KONKURSIE "TESCO DLA SZKÓŁ - TALENT DO NIEMARNOWANIA JEDZENIA"

         Od dzisiaj można głosować na nasz filmik, który bierze udział w konkursie „Tesco dla szkół – talent do niemarnowania jedzenia”.

     „Bumerang” przedstawia temat w nietypowy sposób. Główny bohater bardzo stara się zarobić pieniądze na prezent dla przyjaciela. Wkłada w to wiele wysiłku i pracy. Przyjaciel nie docenia daru. Bohater zaczyna rozumieć, że na jedzenie, które chciał wyrzucić, również ktoś zapracował. Nie powiela błędu przyjaciela, nie wyrzuca daru. Film pokazuje, że niemarnowanie jedzenia związane jest z naszym codziennym życiem i wyborami, których dokonujemy.

     W konkursie „Tesco dla szkół” startujemy po raz drugi. Poprzednim razem udało nam się zdobyć dla szkoły czytniki książek elektronicznych. Teraz do wygrania są jeszcze cenniejsze nagrody, m.in. nowoczesne komputery do sali informatycznej.

     Poniżej znajduje się instrukcja (prezentacja PowerPoint) głosowania.

     Jak_zaglosowac_na_nasz_film.ppt


     PRZEDSTAWIENIE PROFILAKTYCZNE

        Dnia 18.11.2013r. w naszj szkole odbyło się przedstawienie pt. „Ludzie całego swiata”. Bohater, mały Mireczek, po raz pierwszy sięga po obrazkową Encyklopedię Świata. Ponieważ jeszcze nie potrafi dobrze czytać, skupia się na obrazkowych ilustracjach. W ten o to sposób, za pomocą swojej dziecięcej wyobraźni przenosi się w świat różnych, nieznanych mu dotąd kultur i zwyczajów innych ludzi zamieszkujących odległe kontynenty. Każda z nowo poznanych postaci uchyla przed nim rąbek tajemnicy o swoim życiu. Dla samego Mireczka, owe tajemnice wydają się być kompletnie niezrozumiałe....

     Aktorzy odpowiadają na pytania : na czym polega świat „innych” ludzi? Dlaczego kolor skóry oraz język, którym posługują się inni ludzie nie mają żadnego znaczenia w przełożeniu na zawieranie przyjaźni. W jaki sposób dziecko potrafi dostrzec cechy wspólne oraz doszukać się podobieństw, przez co różnice kulturowe przestają mieć jakiekolwiek znaczenie?

     Scenariusz przedstawienia charakteryzuje się dynamiczną i pełną zwrotów akcją, budowaną w oparciu o humorystyczne dialogi. W realizacji scenicznej aktorzy wykorzystują maski, kostiumy oraz rekwizyty. Całość wzbogacona jest oprawą muzyczna i piosenkami.

                                                                                                                                                          

       Renata Rafalska

     galeria


      

                                       ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI         

            W związku z tym, iż święto to przypadało w poniedziałek i jest to dzień wolny, w naszej szkole obchody 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  miały miejsce już w piątek, 8.11.2013r. Początkowo planowano zorganizować je w miejscu, gdzie stoi pamiątkowa tablica poświecona wszystkim walczącym o wolność naszej ojczyzny.

     Jednak natura okazała się niełaskawa, przywitała ten dzień intensywnymi opadami deszczu. Plany więc trzeba było zweryfikować. Główne uroczystości odbyły się więc na sali gimnastycznej, gdzie zgromadzili się wszyscy uczniowie naszej szkoły odświętnie ubrani i udekorowani kotylionami, gimnazjaliści, dyrektorzy i nauczyciele obu szkół, zespól „Mozaika” oraz goście – przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Miłomłyna – pan Stanisław Siwkowski, pan Sekretarz – Ryszard Portka oraz Przewodniczący Rady miasta I Gminy Miłomłyn – pan Paweł Jaskółowski.  Swoją obecnością zaszczycił nas także Wicestarosta powiatu ostródzkiego – pan Stanisław Brzozowski.

     Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły sie wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrali przybyli na uroczystość goście. 

     Po ich przemówieniach uczniowie naszej szkoły i gimnazjaliści zaprezentowali przygotowany wspólnie montaż słowno – muzyczny. Występom towarzyszył zespół „Mozaika”,  śpiewając pieśni żołnierskie i patriotyczne.  Kolejnym punktem uroczystości był przemarsz przedstawicieli wszystkich klas, dyrektorów szkół i przedstawicieli władz na plac przed pamiątkową tablicę, gdzie  po wciągnięciu na maszt flagi państwowej  złożono wiązanki kwiatów.

                                                                                                                                    

                                                                                                              Wiesława Godek

      galeria


     DBAMY O SWOJE ZDROWIE

           8 listopada kolejny raz odbyła się akcja ŚNIADANIE DAJE MOC. W klasach I a i II a przy ogromnym zaangażowaniu rodziców zostały zorganizowane śniadania, które dały dobry przykład dbania o zdrowie najmłodszych. Świadomość i właściwe odżywianie się pozwalają na prawidłowy rozwój, a śniadanie, które jest pierwszym posiłkiem dnia na koncentrację i lepsze wchłanianie się wiedzy. Pamiętajmy o tym na co dzień, nie tylko tego jednego dnia. Do spotkania za roSzczególne podziękowania za pomoc kierujemy  do rodzców klasy II a i I a.

                                               Wychowawcy: Ewa Kilman

                                                                          Elżbieta Żmijewska

      http://spmilomlyn.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=221


     KONCERT MUZYKI POWAŻNEJ

         Dnia 4 listopada 2013 r w Publicznej Szkole Podstawowej w Miłomłynie odbył się koncert pt. „Polski Romantyzm”. Głównym jego celem było przedstawienie polskiej muzyki romantycznej i ukazanie roli polskich twórców i artystów w walce o niepodległość. Uczniowie wysłuchali utworów m.in. F. Chopina, S. Moniuszki, Z. Notowskiego, H. Wieniawskiego, M.K. Ogińskiego.

      

                                                                                                                       Jowita Jankowska

        galeria


     NA MARIACKIEJ WIEŻY

          Dnia  25 października 2013 r. uczniowie klas 0 –III mieli okazję  uczestniczyć w koncercie muzycznym pt. „Na Mariackiej Wieży”. Dzieci aktywnie uczestniczyły w muzycznym przedstawieniu, poznając jednocześnie polskie tańce dworskie i ludowe oraz historię hejnału mariackiego. Panowie prowadzący zaprezentowali brzmienie trąbki rogu myśliwskiego.

                                                                                                                         Elżbieta Żmijewska  

     http://sgaleria

      


      

     ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA W II B

        18 października 2013r. w klasie II b odbyło się  Święto Pieczonego Ziemniaka.

     Uczniowie wraz z wychowawczynią i rodzicami udali się do Osady Danków, gdzie przywitały wszystkich bajkowe maskotki i zaprosiły do zabawy. Dzieciaki tańczyły, grały i śpiewały na statku, jeździły bryczką i w siodle, piekły kiełbaski i ziemniaki w ognisku, radości nie było końca.

     Uczniowie, wychowawczyni i rodzice dziękują pani Ewie Kucińskiej za zorganizowanie wspaniałego i pełnego wrażeń spotkania.

                                                                                                                             Wychowawca Beata Andrianik

         galeria


      POMAGAMY KASZTANOWCOM

      Członkowie koła przyrodniczo-ekologicznego wzięli udział w ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez Fundację Nasza Ziemia „Pomóżmykasztanowcom”.

     Na zajęciach koła grabili liście pod kasztanowcami w Zaułku Nadleśnym i na ulicy Nadleśnej, ponieważ w nich zimują poczwarki szrotówka kasztanowcowiaczka. Następnie liście zostały zutylizowane. Zebrano łącznie 20 worków liści.

       Opiekun koła: nauczyciel przyrody

                   Teresa Biegańska

                

                                                                          

      


     XIII DZIEŃ PAPIESKI

     Tegoroczny X III Dzień Papieski obchodzony był pod hasłem: Jan Paweł II – Papież Dialogu.

     Uczniowie klas IV - VI pod kierunkiem p. Beaty Gorgoń przygotowali montaż słowno – muzyczny poświęcony naszemu Wielkiemu Rodakowi. Przypadłon niewątpliwie w chwili wyjątkowej, ponieważ papież Franciszek zapowiedział, że nasz kochany Ojciec Święty , błogosławiony Jan Paweł II już 27 kwietnia 2014 roku zostanie ogłoszony świętym. Wyrażone na Placu Świętego Piotra gorące pragnienie wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego OjcaŚwiętego Jana Pawła II, pamiętne “Santo Subito!”, nie dość, że nie straciło nic ze swej dynamiki, to jeszcze stanie się faktem na naszych oczach.

     A więc po raz ostatni zgromadziliśmy się na uroczystym apelu z okazji Dnia Papieskiego mówiącym o Janie Pawle II, że jest błogosławiony. Za rok będziemy mówili o Nim , jako o świętym.

                                            Beata Gorgoń

     galeria


      OBCHODY DNIA PATRONA NASZEJ SZKOŁY

      Dnia 11 października 2013 r. obchodziliśmy w naszej szkole Święto Patrona.  Obchody rozpoczęły się uroczystym pasowaniem uczniów klas I-ych.

     Wychowawczynie klas; panie Elżbieta Żmijewska oraz Alicja Wasiak przygotowały krótki występ artystyczny. Dumni uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie po pasowaniu rozeszli się na poczęstunek do klas a pozostali uczniowie rozpoczęli rywalizację w tematyce patriotycznej i żołnierskiej. W uroczystości na cześć ‘I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki’ brali udział uczniowie klas II-VI. Klasy rywalizowały ze sobą w różnych interesujących konkurencjach. Uczniowie mieli za zadanie m.in. wyklejenie mapy Polski, polskiego godła czy ułożenie tekstu wiersza ‘Kto Ty jesteś?’ z rozsypanych wyrazów. Gotowe prace zaprezentowane zostały na forum szkoły. Kluczowym punktem programu było rozwiązanie przez klasy quizu obejmującego tematykę patriotyczną oraz wojskową. Klasy II-III rozwiązywały test wiedzy o Polsce, a klasy IV-VI test wiedzy o patronie naszej szkoły.

     Po krótkiej przerwie klasy rozpoczęły współzawodnictwo w Festiwalu Piosenki Żołnierskiej. Każda z nich przygotowała własną aranżację znanych pieśni.

     Po zsumowaniu punktów za wszystkie zadania jury w składzie; panie Izabela Lempek, Renata Rafalska oraz Marzena Grudzińska ogłosiło wyniki. Imiejsce wśród klas II-III zajęła klasa III, II miejsce zajęła klasa II a, natomiast III miejsce zajęła klasa II b. Rywalizację klas IV-VI wygrała klasa Va. Pozostałe miejsca zajęły klasy IV b – II miejsce, VI a – III miejsce. Laureaci trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach klasowych otrzymali dyplomy, a zdobywcy I-ch miejsc dodatkowo otrzymali worek słodyczy. Zabawa była wspaniała. Wszystkie klasy wykazały się zaangażowaniem i dobrą znajomością tematyki patriotycznej.

      

                                                                                /Dorota Papis, Jolanta Kopiczyńska-Stano/

     galeria


     INTEGRACJA PIERWSZAKÓW

        Dnia  07 października 2013 r.  pod hotelem w Miłomłynie odbyło się spotkanie integracyjne klas pierwszych połączone ze Świętem pieczonego ziemniaka . Oprócz  pieczenia ziemniaków i kiełbasek na ognisku,  dzieci wraz z rodzicami miały okazję zaprezentować swoją sprawność fizyczną. Były biegi w worku, rzucanie piłką do celu, wspólne wyścigi pomiędzy rodzicami a dziećmi, zabawy na placu zabaw. Całemu spotkaniu towarzyszyła miła i serdeczna atmosfera.

                                                                                  Elżbieta Żmijewska     

     galeria


     PROGRAM EDUKACJI FINANSOWEJ

       W październiku 2013 r. w naszej szkole rozpoczął się program edukacji finansowej SKO pod patronatem Banku PKO BP w Ostródzie.

     Jego celem jest propagowanie idei oszczędzania wśród najmłodszych, wzmocnienie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów, edukacja finansowa w praktyce, integracja środowisk szkolnych, wypromowanie wśród dzieci pozytywnych nawyków względem: ekologicznego trybu życia, dbania o środowisko naturalne oraz działalności charytatywnej.

     Program polega na umożliwieniu uczniom oszczędzania. Każdy z uczniów będący uczestnikiem SKO, po wpłaceniu pierwszej kwoty, ma utworzone w banku konto. Opiekunem programu w klasach I-III jest p. Ewa Kilman, a w klasach IV-VI p. Teresa Biegańska.

      Akcja ta cieszy się wśród uczniów coraz większym zainteresowaniem. Dotychczas uczniowie wpłacili ponad 1200 zł.

     Zachęcamy uczniów do udziału w programie.

                                                                                                                                Opiekunowie: p. Ewa Kilman

                                                                                                                                                   p. Teresa Biegańska


     ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA W II A

       3 października w klasie II a odbyło się ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA. Uczniowie wraz z wychowawczynią i rodzicami świętowali tegoroczne zbiory plonów u Państwa Kobylińskich. Spotkanie rozpoczęło się zapoznaniem z pracą w zakładach produkcyjnych: w pieczarkarni, gdzie dzieci poznały cykl hodowli tych grzybów, a następnie w zakładzie produkcji wędlin u Państwa Flis. Po dawce wiadomości i degustacji rozpoczęły się harce na powietrzu. Były gry, zabawy,  pieczenie kiełbasek, no i oczywiście ziemniaków w ognisku. To było udane spotkanie. Uczniowie, wychowawczyni i rodzice dziękują Państwu Kobylińskim za zaproszenie.

                                                                                                                Ewa Kilman

     galeria


     DYNIOWE STWORY - rozstrzygnięcie konkursu

      30 września został rozstrzygnięty konkurs „Dyniowe stwory” dla klas I-III. Zwycięzcami zostali:

     I miejsceJakub Kępka (kl. III),

     II miejsceKacper Wróblewski (kl. III),

     III miejsceZuzanna Petka (kl. III) i Dawid Orkisiewicz (kl. II a)

      Gratulujemy!

     Na uwagę zasługują także pozostałe prace, które są równie ciekawe i piękne.

     Organizatorami konkursu były panie: Ewa Kilman, Elżbieta Żmijewska i Teresa Biegańska.


     ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA - ZERÓWKI

        Dnia 24 września dzieci z zerówek uczestniczyły w ognisku z okazji „Święta pieczonego ziemniaka”. Ognisko odbyło się w leśniczówce Prośno, które zorganizowali i przygotowali Państwo Sylwia i Mariusz  Łakomi. Dzieci poznały wiele ciekawych informacji dotyczących lasu a także ciekawostki związane z myślistwem. Wszystko to przekazała dzieciom pani Monika Ptaszkiewicz podczas spaceru po lesie.

     Po spacerze, dzieci piekły kiełbaski, ziemniaki oraz szukały darów jesieni. 

     Serdecznie dziękujemy Państwu  Sylwii i  Mariuszowi Łakomym za przygotowanie i pomoc przy ognisku.

                                                                                                

                                                                                 Wychowawcy

     Dorota  Krzaczek  i Dorota Krauze

        galeria


     SPRZĄTANIE ŚWIATA 2013

        20 września odbyła się kolejna akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA. Jak co roku wszyscy uczniowie naszej szkoły ochoczo wzięli w niej  udział. Wyposażeni  w worki na śmieci i rękawice ochronne ruszyliśmy w wyznaczone miejsca, aby uprzątnąć nieczystości. Okazuje się, że rozrzuconych śmieci jest coraz mniej. To dobrze, bo każdy z nas powinien dbać o porządek na co dzień. A po sprzątaniu był jeszcze czas na wspólną zabawę.

                                                                                                                                                         Teresa Biegańska