• Rekrutacja 2023

      UWAGA  RODZICE!

       

      Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie informuje że,

      postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 przeprowadzone będzie w terminach:

      – do klas pierwszych  - dzieci urodzone w 2016 r. 

      20 lutego – 07 marca 2023 r.

       

              do grup przedszkolnych dzieci ur. 2017, 2018, 2019 r.

        01 marca – 17 marca 2023 r.  

       

      Szczegóły i procedury dotyczące rekrutacji: www.spmilomlyn.edupage.org.- zakładka REKRUTACJA 


       

      Karty zgłoszenia do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły.

       

      (SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY W GODZINACH (700 – 1500)